Дослідники Великої Волині


Бендюк Микола Миколайович

Народився 7 березня 1967 р. в. с. Оженін Острозького району Рівненскої області. У 1974–1984 рр. навчався в Острозькій середній школі № 3. З 1984 по 1985 рр. – учень Славутського СПТУ № 23. В 1989 р. навчався у Львівському філіалі Державної науково-дослідної реставраційної майстерні Міністерства культури УРСР, де здобув навики з реставрації темперного малярства. У 1991–1993 рр. навчався в Українській Вищій школі реставраторів. У 1991 р. проходив навчання в Державній науково-дослідній реставраційній майстерні Міністерства культури УРСР у Києві, де отримав навики з реставрації станкового олійного живопису. З 1988 по 1994 рр. займав посаду молодшого наукового співробітника Острозького Державного історико-культурного заповідника. З 1994 по 1998 рр. працював художником-реставратором на приватному підприємстві «Орлан» (Київ). З 1998 р. – художник-реставратор Острозького Державного історико-культурного заповідника, викладач мистецтвознавства в Національному університеті «Острозька академія». Під час служби в армії (1985–1987 рр.) був нагороджений урядовою відзнакою Російської федерації – медаллю «За будівництво Байкало-Амурської магістралі» та нагрудним знаком «50-ліття формування військової частини». У 1992 р. нагороджений медаллю «50-ліття створення УПА». У 2011 р. нагороджений знаком та Почесною грамотою Рівненської ОДА.

Теми наукових досліджень: іконопис; живопис; декоративно-ужиткове мистецтво; книгодрукування; історія роду князів Острозьких; етнографія; дослідження визвольних змагань в Україні ХХ ст.

Сторінка у Facebook

Список основних опублікованих праць

2003

Бендюк М. Розвиток золотарства з XVII ст. на прикладі окладу ікони «Богородиці Одигітрії» з Межиріцького монастиря / М. Бендюк // Волинська ікона : дослідж. та реставр. : [матеріали Х міжнар. наук. конф., Луцьк, 17–19 верес. 2003 р.]. – Луцьк, 2003. – С. 81.

2004

Бендюк М. Поборник православ’я і краєзнавець, священик Давид Бичковський / М. Бендюк // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Остріг, 2004. – Вип. 1. – С. 38.

2006

Бендюк М. Медаль кн. Василя-Костянтина Острозького / М. Бендюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Остріг, 2006. – Вип. 1. – С. 74–77.

Бендюк М. Сакральний хрест (історія, типологія, криптографія і символіка) : на допомогу музейникам і дослідникам церковної старовини / М. Бендюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Остріг, 2006. – Вип. 1. – С. 245–259.

Бендюк М. Сучасний герб Острозького району як продовження геральдичних традицій княжого роду Острозьких / М. Бендюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 2006. – Вип. 1. – С. 68–74.

2007

Бендюк М. Гутне віконне скло / М. Бендюк // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 2007. – Вип. 2. – С. 68–77.

Бендюк М. Тарас Земка – випускник Острозької академії / М. Бендюк // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога ; Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 2007. – Вип. 2. – С. 34–36.

2008

Бендюк М. Де зараз знаходяться мощі князя Костянтина Костянтиновича Острозького? / М. Бендюк // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 2008. – Вип. 3. – С. 43.

Бендюк М. Медаль князя Василя-Костянтина Острозького / М. Бендюк // Рівненська єпархія. 2007. – Рівне, 2008. – С. 87–88.

Бендюк М. Нововіднайдені портрети князів Острозьких / М. Бендюк // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 2008. – Вип. 3. – С. 48–52.

Бендюк М. Острозька Богородиця з Воскресенської церкви міста Острог на Новому Місті / М. Бендюк // Рівненська єпархія. 2007. – Рівне, 2008. – С. 89–90.

Бендюк М. Постаті діячів українського визвольного руху першої половини ХХ ст. / М. Бендюк, Г. Іванущенко, І. Марчук // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 2008. – Вип. 3. – С. 130.

Бендюк М. Рідкісне видання «Місяцеслова» / М. Бендюк // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 2008. – Вип. 3. – С. 53.

2009

Бендюк М. Золотарство Острожчини / М. Бендюк. – Острог, 2009. – 89 с.

***

Бендюк М. Портрети князів Острозьких ХVІ – першої половини ХVII ст. / М. Бендюк, Я. Бондарчук // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2009. – Вип. 15 : у 2 т. Т. 1. – С. 21–43.

2010

Бендюк М. Культурна спадщина Рівненського краю = Cultural heritage of Rivne lands / М. Бендюк, О. Харват. – Рівне, 2010. – 248 с.

***

Бендюк М. Від приватної збірки до музею / М. Бендюк, С. Муравська // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2010. – Вип. 8 : [140-річчю від дня народж. Ф. Р. Штейнгеля присвяч.]. – С. 75–76.

Бендюк М. Зрада в лавах Української Повстанської Армії / М. Бендюк // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 2010. – Вип. 4. – С. 170.

Бендюк М. Історія села Бродів / М. Бендюк // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 2010. – Вип. 4. – С. 200.

Бендюк М. Коментарі до острозьких легенд / М. Бендюк // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 2010. – Вип. 4. – С. 253.

2011

Бендюк М. Історія Оженина, Бродова, Стадник та Краєва / М. Бендюк, Т. Гущук, С. Журик. – Острог, 2011. – 98 с.

Бендюк М. 150 святинь Великої Волині = 150 Sanctities of Voluynia : [фотоальбом] / М. Бендюк, В. Луц, О. Харват. – Рівне, 2011. – 223 с.

***

Бендюк М. Історія Народного Руху України на Острожчині / М. Бендюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 416–442.

Бендюк М. Корона князів Острозьких / М. Бендюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 252–253.

Бендюк М. Острозьке мистецьке середовище кінця XVIII – початку XX ст. / М. Бендюк // Волинська ікона : дослiдж. та реставр. : наук. зб. – Луцьк, 2011. – Вип. 18 : матеріали ХVІІI Міжнар. наук. конф. – С. 98–104.

Бендюк М. Предмети декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, що пов’язані з особою князя К. І. Острозького / М. Бендюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : іст. науки. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2011. – Вип. 18. – С. 125–140.

Бендюк М. Проведення щорічних пленерів в Острозькій академії як один із видів іміджевої роботи Острозької академії / М. Бендюк // Музеї та галереї в міській культурі : історія та сучасність (19–21 квіт. 2011 р.) / Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2011. – С. 53.

Бендюк М. Специфіка використання туристичного потенціалу малих історичних міст України (на прикладі м. Острога Рівненської області) / М. Бендюк, С. Муравська // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 327–336.

2012

Бендюк М. Історія та легенди давнього Острога / М. Бендюк. – Острог, 2012. – 196 с. : 106 іл.

Бендюк М. Історія та легенди сіл Рівненського району / М. Бендюк. – Острог, 2012. – 260 с.

Бендюк М. Томаш-Оскар Сосновський (1812–1886) / М. Бендюк. – Острог, 2012. – 20 с.

***

Бендюк М. Використання стінних розписів в інтер’єрі пивниць та їх побутування у XVI – початку XVIІ ст. / М. Бендюк // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України. – Хмельницький, 2012. – С. 77.

Бендюк М. Дата народження скульптора Томаша-Оскара Сосновського / М. Бендюк // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 2012. – Вип. 5. – С. 361–363.

Бендюк М. Іконографія образу Святого Преподобного князя Федора Острозького / М. Бендюк // Волинська ікона : дослiдж. та реставр. : наук. зб. – Луцьк, 2012. – Вип. 19 : матеріали ХVІІI Міжнар. наук. конф. – С. 132–138.

Бендюк М. Портрет невідомої в костюмі Клеопатри (Моджеєвська Гелена) / М. Бендюк // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 2012. – Вип. 5. – С. 363–365.

Бендюк М. Родина митців Олешкевичів та Волинь / М. Бендюк // Культурний простір Житомирщини – Волині XIX–XX ст. – Житомир, 2012. – Т. 2. – С. 42–45.

Бендюк М. Україно-польське протистояння на території Острожчини під час Другої світової війни / М. Бендюк // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.- культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 2012. – Вип. 5. – С. 130–147.

2013

Бендюк М. Юрій Нікітін – художник, містик, філософ / М. Бендюк, О. Гощук. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту " Острозька академія", 2013. – 48 с.

***

Бендюк М. Атрибуція портрету графа Альфреда Войцеха Потоцького / М. Бендюк // Наукові записки / КЗ "Рівнен. обл. краєзн. музей" РОР. – Рівне, 2013. – Вип. 11. – С. 27–28.

Бендюк М. Графиня Антоніна Блудова та Острог / М. Бендюк // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.- культ. заповідник м. Острога; Остроз. наук.-краєзн. т-во " Спадщина" ім. князів Острозьких ; за ред. М. Манько, М. Данилюк, Т. Глушман. Острог : Вид-во Нац. ун-ту " Острозька академія", 2013. Вип. 6. С. 203232.

Бендюк М. Ікона "Поклоніння царів (волхвів)" першої половини XYIII ст. із Острога як зразок можливого використання портретів князів Острозьких в образах святих царів / М. Бендюк // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.- культ. заповідник м. Острога; Остроз. наук.-краєзн. т-во " Спадщина" ім. князів Острозьких ; за ред. М. Манько, М. Данилюк, Т. Глушман. Острог : Вид-во Нац. ун-ту " Острозька академія", 2013. Вип. 6. С. 251256.

Бендюк М. Кримінальна хроніка Преобреженського монастиря в Острозі / М. Бендюк // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.- культ. заповідник м. Острога; Остроз. наук.-краєзн. т-во " Спадщина" ім. князів Острозьких ; за ред. М. Манько, М. Данилюк, Т. Глушман. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту " Острозька академія", 2013. – Вип. 6. – С. 135–139.

Бендюк М. Монастир Чесного Хреста під Острогом / М. Бендюк // Сакральна спадщина Дубенщини : матеріали міжнар. наук. іст.-краєзнав. конф., присвяч. 1025-річчю хрещення Київ. Русі та 521-й річниці Дубен. замку / Держ. іст.-культ. заповідник м. Дубно ; гол. ред. Л. Кічатий. – Дубно : Держ. іст.-культ. заповідник, 2013. – С. 117–118.

Бендюк М. Творчість художника, пов’язана з Острогом / М. Бендюк, О. Гощук // Бендюк М. Юрій Нікітін - художник, містик, філософ / М. Бендюк, О. Гощук. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту " Острозька академія", 2013. – С. 9–28.

Бендюк М. Творчість художника, пов’язана з Острогом / М. Бендюк, О. Гощук // Бендюк М. Юрій Нікітін - художник, містик, філософ / М. Бендюк, О. Гощук. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту " Острозька академія", 2013. – С. 9–28.

2014

Бендюк М. Портрети князя Костянтина Івановича Острозького: спроба атрибуції / М. Бендюк // Острозька давнина : наук. зб. / гол. ред. І. Д. Пасічник. Острог : Вид-во Нац. ун-ту " Острозька академія", 2014. Вип. 3. С. 2136.

Бендюк М. Острозький Кобзар" / М. Бендюк // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею / КЗ"Рівнен. обл. краєзн. музей" РОР. – Рівне : Дятлик М. С., 2014. – Вип. 12, ч. 1 : Матеріали наукової конференції присвячені 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – С. 10–11.

***

Бендюк М. Реставрують ікону, яку подарував Папа Римський / М. Бендюк // Рівненська правда. – 2014. 13 листоп. С. 2.

2015

Бендюк М. Портрети графів Іллінських (можливого авторства австрійського художника Йозефа Крихубера) / М. Бендюк, Н. Бендюк // Острозький краєзнавчий збірник : зб. наук. пр. / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Острозьке наук.-краєзн. т-во "Спадщина" ім. князів Острозьких ; упоряд. М. П. Манько. – Острог : Свинарчук Р. В., 2015. – Вип. 8. – С. 190–191.

Бендюк М. Протистояння під час Другої світової війни на прикладі моєї родини / М. Бендюк // Острозький краєзнавчий збірник : зб. наук. пр / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Острозьке наук.-краєзн. т-во "Спадщина" ім. князів Острозьких ; упоряд. М. П. Манько. – Острог : Свинарчук Р. В., 2015. – Вип. 8. – С. 68–74.

Бендюк М. Хроніка руйнування пам'ятки архітектури церкви Кузьми і Дем'яна в селі Розваж Острозького району / М. Бендюк // Острозький краєзнавчий збірник : зб. наук. пр. / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Острозьке наук.-краєзн. т-во "Спадщина" ім. князів Острозьких ; упоряд. М. П. Манько. – Острог : Свинарчук Р. В., 2015. – Вип. 8. – С. 167–169.

Бендюк М. Юрій Нікітін як ілюстратор книги / М. Бендюк // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Музей кн. та друкарства ; упоряд. : М. П. Манько, С. В. Позіховська. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту " Острозька академія", 2015. – Вип. 3. – С. 240–243.

***

Бендюк М. Острозька ікона вціліла під "Градами" / М. Бендюк // Рівненська газета. 2015. 5 берез. С. 16.

Бендюк М. Як зароджувався і працював Рух на Острожчині / М. Бендюк // Замкова гора. 2015. 10 січ. С. 6. - Продовж. Початок : № 1, 2015.

Бендюк М. Як зароджувався і працював Рух на Острожчині / М. Бендюк // Замкова гора. 2015.17 січ. С. 6. Продовж. Початок : № 1, 2, 2015.

2016

Бендюк М. Мистецтвознавчий аналіз колекції Острозького музею в довоєнний період / М. Бендюк // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : зб. наук. пр. / КЗ “Рівнен. обл. краєзн. музей” РОР. – Рівне : ДМ, 2016. – Вип. ХІV : матеріали наук. конф. присвяч. 120-річчю музейної справи на Рівненщині . С. 8399.

2017

Бендюк М. Від приватної збірки до музею : (з історії колекціонування в Україні) / М. Бендюк // Погорина. 2017 : літ.-краєзн. альм. Рівненщини / ред. та упоряд. Є. Цимбалюк ; літ. ред. Л. Рибенко. Рівне : Овід, 2017. С. 238243.

Бендюк М. Томаш - Оскар Сосновський (18121886) / М. Бендюк ; Рівнен. обл. орг. Нац. спілки письменників України ; Культ.-просвіт. центр ім. Т.-О. Сосновського. - Білий - Дунаєць ; Остріг : Волання з Волині, 2017. 24 с. (Волання з Волині ; т. 128).

Бендюк М. Що, чим і де пили та їли за часів князів Острозьких / М. Бендюк // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Остроз. наук.-краєзнав. т-во "Спадщина" ім. князів Острозьких. – Острог, 2017. – Вип. 9. – С. 26–30.

***

Бендюк М. Дослідники знайшли і відтворили справжнього князя Острозького // Скриня. 2017. 21 верес. С. 7.

2018

Бендюк М. Мурована архітектура XVIII ст. Острога та Острозького району / М. Бендюк // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Остроз. наук.-краєзнав. т-во "Спадщина" ім. князів Острозьких. Острог, 2018. Вип. 10. С. 4350.

2019

Бендюк М. Острогіана колекціонера Злотницького / М. Бендюк // Рідний край. 2019. 15 лют. С. 5.

2020

Бендюк М. Ікона, яка творить чудеса : чудотворний образ знаходиться у Межиріцькому монастирі, що в Острозькому районі / М. Бендюк // Рівне Експрес. 2020. 20 лют. С. 5.

Бендюк М. Протистояння під час Другої світової війни на прикладі моєї родини / М. Бендюк // Надслучанський вісник. 2020. 7 трав. С. 4.

id :19
2021-12-08
переглядів :55