АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Люблінський Юліан (Юлій) Казимирович (1798 або 1799-1873)
Видатні діячі
Люблінський Юліан (Юлій) Казимир...

Інше
Історична Волинь

Друк наукових статей | Друк |
Новини - Нове

Запрошують подати наукову статтю у щорічний богословсько-історичний науковий журнал Волинської Православної Богословської Академії «Волинський Благовісник»

 

ЗавантажитиЗавантажити

 
Наукова історико-краєзнавча конференція «Волинь у дослідженнях вчених та краєзнавців» | Друк |
Новини - Нові книги Історичної Волині

 

Кременецький краєзнавчий музей у вересні 2017 року проводить наукову історико-краєзнавчу конференцію, присвячену 80-річчю з дня заснування музею «Волинь у дослідженнях вчених та краєзнавців».
Для обговорення на конференції організатори пропонують таку тематику:
1. Історико-краєзнавча спадщина регіону.
2. Волинь в історіографії. Дослідники краю.
3. Публічна особа в умовах суспільно-політичних трансформацій.
4. Історичні аспекти розвитку природничої науки, теорія і практика сучасного природознавства.
5. Джерела та наукові дослідження з історії та краєзнавства регіону.
6. Теоретичні та практичні виміри історичної пам’яті: сучасні підходи.
7. Мистецьке життя Волині в історико-культурній ретроспективі.
8. Музеї як культурний феномен сучасної доби в умовах трансформації.
9. Музейні колекції як історичне джерело.
10. Теоретичні та практичні засади музеєзнавства.
За матеріалами конференції планується видання наукового збірника
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ЗБІРНИКА
1. До друку приймаються статті українською, польською та англійською мовами, набрані у текстовому редакторі MicrosoftWord for Windows.
2. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12 кеглів, міжрядковий інтервал – 1,5. Текст набирається без переносів слів. Абзацні виступи робляться автоматично без використання пробілів і табуляції. Обсяг друкованого тексту – до 12 сторінок книжкової орієнтації формату А4.
3. Текст статті записується в окремий файл, який підписується прізвищем автора (наприклад Петренко.doc). В окремому текстовому файлі подається список та назви ілюстрацій і підписується прізвищем автора (наприклад – Петренко_ спис_рис.doc). Ілюстрації записуються в окремі підписані файли (наприклад – Рис_1) і розміщуються в спільній папці, що підписана прізвищем автора (наприклад - Петренко_рис). Посилання на додані ілюстрації у тексті обов’язкові!
4. Географічні назви подаються за офіційно прийнятою транскрипцією.
5. Посилання в тексті на джерела та літературу обов’язкові і подаються в квадратних дужках за таким зразком: [5, с. 134],[23, с. 76] або [6, с. 39, рис. 1]. Якщо посилання йде на декілька позицій, тоді [2; 18; 53]. Якщо на архівні джерела, тоді[12, арк. 137, 164 зв.].
6. В кінці статті обов’язковим є список використаних джерел та літератури, що оформляється під заголовком Джерела та література валфавітному порядку за вимогами державних стандартів (Бюлетень ВАК України, №5, 2009. Форма 23).
7. До статті додається список використаних скорочень. Наприклад: ККМ – Кременецький краєзнавчий музей, ЛНБ – Львівська Національна бібліотека ім. В.Стефаника, УІЖ – Український історичний журнал.
8. Автори подають про себе такі відомості:
· Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю);
· Науковий ступінь, учене звання;
· Місце роботи, посада;
· Адреса для листування, телефон (роб.,моб.), електронна пошта.
Оформлення поданих до статті ілюстрацій.
1. Ілюстрації записані окремими файлами мають бути подані у форматіJPEG або TIFF, роздільною здатністю не менше 300dpi.
2. Усі ілюстрації позначаються: Рис. і номер ілюстрації (наприклад –Рис_1) і розміщуються у спільній папці, підписаній прізвищем автора (Див. вище).
3. Нумерація ілюстрацій подається наскрізною і послідовною, без пропусків та повторень згідно зі списком ілюстрацій.
4. Умовні позначення до ілюстрацій мають бути розшифровані на самій ілюстрації або в підписі до неї.
5. Ілюстрації взяті з Інтернету з водяними знаками, поганої якості і невідповідною роздільною здатністю редакція збірника не приймає.
Деталі проведення конференції (точна дата, година, місце) будуть повідомлені авторам після завершення прийому матеріалів у виглядіЗапрошення. Учасники конференції, що особисто взяли участь у роботі конференції отримують науковий збірник матеріалів.
За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідальним є автор. Редколегія залишає за собою право відбору доповідей для включення до програми та збірника матеріалів конференції.
Матеріали приймаються до 15 серпня 2017 року за поштовою адресою:
Кременецький краєзнавчий музей
Вул. Шевченка, 90
м. Кременець, Тернопільська обл.
47000
Або на електронну пошту:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Телефони для довідок: (03546) 2-27-38;
068 356 41 41 – Левчук Андрій Володимирович -
директор Кременецького краєзнавчого музею.
096 49 15 300 – Савчук Еліна Сергіївна -
старший науковий співробітник.
Кременецький краєзнавчий музей у вересні 2017 року проводить наукову історико-краєзнавчу конференцію, присвячену 80-річчю з дня заснування музею «Волинь у дослідженнях вчених та краєзнавців».
Для обговорення на конференції організатори пропонують таку тематику:
1. Історико-краєзнавча спадщина регіону.
2. Волинь в історіографії. Дослідники краю.
3. Публічна особа в умовах суспільно-політичних трансформацій.
4. Історичні аспекти розвитку природничої науки, теорія і практика сучасного природознавства.
5. Джерела та наукові дослідження з історії та краєзнавства регіону.
6. Теоретичні та практичні виміри історичної пам’яті: сучасні підходи.
 
Троневич П. Волинь в сутінках української історії XIV - XVI ст. | Друк |
Новини - Нові книги Історичної Волині
Чому українська історія XIV - XVI ст. вкрита сутінками забуття?
Відколи, як і чому перестала існувати Галицько-Волинська деражва?
Хто ж все таки був останнім великим князем Володимиро-Галицької Русі?
Чи було колись місто Луцьк столицею держави?
Що це за невідома українцям і добре знана поляками Луцька війна?
Ким же був великий князь Свидригайло в українській історії?
Хто вони, відважні рицарі Волині, що впродовж віків боронили Русь-Україну від татар?
Чому Русь-Україну називали в XVI ст. Волинню?
Відповіді на всі ці запитання і ще багато з того, що відбувалося в сутінках української історії XIV - XVI ст., намагається подати в цій книзі автор. 
 
Троневич П. Волинь в сутінках української історії XIV - XVI ст. / П. Троневич. - Луцьк : "Місійна книжкова фабрика "Християнське життя", 2003. - 112 с. 
 
Троневич П. О. Луцький замок в історії України | Друк |
Новини - Нові книги Історичної Волині
У монографії на основі аналізу результатів досліджень останніх років та використання широкої бази документальних джерел по новому висвітлюється історія Замку в місті Луцьку. Досліджуються періоди будівництва, реконструкцій, добудов та реставрації, в результаті яких він набув сучасного вигляду.
Поряд з цим основна увага приділяється розкриттю функціональної структури замку, який, поза оборонною функцією, будучи резиденцією органів деражвної та регіональної влади Волині, мав риси політичної і духовної столиці, адміністративно-господарського і судового центру краю.
Простежено роль і місце замку в історії міста, краю і держави впродовж всього періоду його існування - від часу побудови на місці давньоруського гроду і до перетворення в руїну.
Висвітлено спроби реставрації Замку як архітектурного пам'ятника і використання в сучасному житті.
Книга розрахована на викладачів та студентів світських і духовних навчальних закладів, вчителів, старшокласників, всіх освічених людей, які цікавляться історією.
Троневич П. О. Луцький замок в історії України / П. О. Троневич. - Луцьк : ВАТ "Волинська обласна друкарня", 2007. - 196 с.

 
Трофимович Л. В. Небезпечне суперництво... Українське питання в зовнішній політиці Польщі та Радянського Союзу. 1938 - 1939 рр. | Друк |
Новини - Нові книги Історичної Волині
У монографії на основі архівних джерел, опублікованих документів і матеріалів, періодичних видань, щоденникових записів та спогадів учасників досліджуваних подій комплексно розглянуто українське питання в зовнішній політиці Польщі та СРСР у 1938 - 1939 рр.
З'ясовано проблему Карпатської України в контексті європейської політики Польської республіки і Радянського Союзу. Простежено радянсько-польські відносини до вересня 1939 р.  та вплив на них української проблеми.
Висвітлено "визвольний похід" Червоної армії на західноукраїнські землі.
Проаналізовано спроби налагодження контактів польського еміграційного уряду з українським національним рухом.
Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією зовнішньої політики Польщі та СРСР.
 
 Трофимович Л. Небезпечне суперництво... Українське питання в зовнішній політиці Польщі та Радянського Союзу. 1938 - 1939 рр. / Л. В. Трофимович, В. В. Трофимович. - Рівне : Волинські обереги, 2013. - 284 с.  
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 7 з 610