АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Музей дзвонів, м. Луцьк
Пам'ятки. м.Луцьк
Музей дзвонів, м. Луцьк...

Інше

Ковальський Микола Павлович | Друк |
Дослідники Великої Волині - Дослідники Великої Волині

Біографія

Ковальський Микола Павлович (19 березня 1929 р. – 5 жовтня 2006 р.) – доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, kowalакадемік Міжнародної Слов’янської академії наук, дійсний член Української вільної академії наук в США (2000 р.), голова Острозького осередку Українського історичного товариства, керівник Острозького відділення Інституту археографії і джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Нагороджений знаком "Відмінник освіти України" (1999 р.), відзнакою Президента України, медаллю "Захиснику Вітчизни".
Народився в Острозі в учительській сім’ї. У 1946 р. закінчив із золотою медаллю місцеву середню школу, а в 1947 р. – з відзнакою педагогічне училище. З 1947 по 1952 рр. навчався на історичному факультеті Львівського університету, в 1953–1956 рр. – в аспірантурі Львівського університету, в якому 1958 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Связи западноукраинских земель с Русским государством (вторая половина XVI–XVII в.)”. Із 1959 по 1963 рр. працював в Українському державному музеї етнографії та художнього промислу АН УРСР у Львові. Переїхав до Кривого Рогу 1963 р., де був обраний доцентом Криворізького загальнонаукового факультету Дніпропетровського держуніверситету, працював там до 1967 р. Із того часу і до 1994 р. життя і творчість М. П. Ковальського були пов’язані з Дніпропетровським державним університетом, де з 1977 по 1994 р. він очолював кафедру історіографії та джерелознавства, яка під його керівництвом перетворилася на провідний осередок розвитку цих галузей. Створив власну наукову школу, виховав більше двох десятків кандидатів і докторів наук. 1984 р. у Московському університеті відбувся захист його докторської дисертації "Источники по истории Украины XVI–XVII вв.”. У 1994 р. повернувся до Острога. Став одним із засновників Національного університету "Острозька Академія”, проректором з наукової роботи Академії, почесним громадянином міста Острога.
Джерелознавчі, архівознавчі та археографічні студії М. П. Ковальського були присвячені насамперед періоду XVI – першої половини XVII ст. Вони відкривали і ще не для одного покоління істориків відкриватимуть двері у світ ранньомодерної історії України. Яскравою особливістю цих досліджень та педагогічних зусиль Миколи Павловича стала глибока й постійна увага до теорії, історії та методології джерелознавства, археографії та архівознавства, тобто до кола тих проблем, розроблення яких і до сьогодні лишається вкрай недостатнім, а нерідко – навіть неусвідомленим.
Микола Павлович Ковальський назавжди залишиться одним з найвагоміших орієнтирів в історичній науці України.  

Галузь наукових інтересів
  • Історія
  • Джерелознавство
  • Археографія,
  • Етнографія
  • Історіографія

Бібліографія праць М. П. Ковальського

Монографії, брошури
1958
Покажчик статей та брошур, написаних педпрацівниками області і виданих інститутом удосконалення вчителів та іншими організаціями. - Львів, 1958. -20с. (співавтор В.Калінін).
1972
Джерела про початковий етап друкарства на Україні (Діяльність першодрукаря Івана Федорова в 70х-на поч.80-х рр. XVICT.) - Посібник для студентів. - Дніпропетровськ: ДДУ, 1972. - 83с.
1977
Источниковедение истории Украины (XVI - первая половина XVII века): Уч. пособие. - Днепропетровск: ДГУ, 1977. - 4.1. Анализ советских археографических публикаций документальных источников. - 95с.
1978
Источниковедение и археография истории Украины XVI-первой половины XVIIB.: Уч. пособие по спецкурсу - Днепропетровск: ДГУ, 1978. -Ч.2. Анализ дореволюционных отечественных публикаций источников. – 114 с.
Источниковедение истории Украины XVI - первой половины XVIIB.: Уч. пособие. - Днепропетровск: ДГУ, 1978. -Ч.З. Характеристика публикаций источников на иностранных языках. – 95 с.
Методическая разработка к изучению хронологии. - Днепропетровск: ДГУ, 1978. – 83 с. (співавтор Ю.А. Мицик).
1979
Источниковедение истории Украины XVI - первой половины XVIIB.: Уч. пособие. - Днепропетровск: ДГУ, 1979. - Ч.4. Обзор основных отечественных собраний архивных источников. – 109 с.
Источники по истории Украины XVI - первой половины XVIIB. В Литовской метрике и фондах приказов ЦГАДА: Уч. пособие. -Днепропетровск: ДГУ, 1979. – 73 с.
Методические указания по оформлению ссылок на источники и литературу: Рекомендации по выполнению письменных работ студентам исторического факультета дневной, вечерней и заочной форм обучения. -Днепропетровск: ДГУ, 1979. – 52 с.
Методические указания по исторической библиографии: Учебные таблицы. - Днепропетровск: ДГУ, 1979. - 4.1. – 43 с.
Методические указания по исторической библиографии: Учебные таблицы. - Днепропетровск: ДГУ, 1979. - 4.2. – 45 с.
1980
Методические указания и материалы к спецкурсу "Источниковедение истории Украины XVI-первой половины XVII в. - Днепропетровск: ДГУ, 1980. - Ч.1. Историографический обзор. – 52 с.
Методические указания и программа по спецкурсу "Историческая библиография". - Днепропетровск: ДГУ, 1980. – 36 с.
Методические указания и библиография по изучению спецкурса"Освободительная война 1648-1654 г.г. и воссоединение Украины с Россией". -Днепропетровск: ДГУ, 1980. - 4.1. – 51 с. (співавтор Ю.В. Назаренко).
Методические указания по изучению хронологии зарубежных европейских стран. - Днепропетровск: ДГУ, 1980. - Ч.2. – 44 с. (співавтор Ю.А. Мицик).
Хронология: Методические указания по хронологии всеобщей истории. - Днепропетровск: ДГУ, 1980. -Ч.З. - 51с. (співавтор Ю.А. Мицик).
1982
Источники по социально-экономической истории Украины XVI -первой половины XVII века: Структура источниковой базы: Уч. пособие. - Днепропетровск: ДГУ, 1982. – 91 с.
Методические указания по изучению курса музееведения (для студентов исторического факультета дневной, вечерней, заочной форм обучения). - Днепропеторвск: ДГУ, 1982. – 36 с.
1983
Источниковедение социально-экономической истории Украины (XVI - первая половина XVII в.): Акты о городах: Уч. пособие. - Днепропетровск: ДГУ, 1983. - 70 с.
1984
Анализ архивных источников по истории Украины XVI-XVII в.в.: УЧ. пособие. - Днепропетровск: ДГУ, 1984. – 83 с. (співавтор Ю.А. Мицик)
1985
Источниковедение истории украинско-русских связей (XVI - первая половина XVII в.): Уч. пособие. - Днепропеторвск: ДГУ, 1985. - 63с.
1986
Анализ отечественных источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 г.г.: Уч. пособие. - Днепропетровск: ДГУ, 1986. – 80 с. (співавтор Ю.А.Мицик)
1987
Методические рекомендации по использованию документов Литовской метрики XVI в. в курсе источниковедения отечественной истории. - Днепропетровск: ДГУ, 1987. – 52 с. (співавтор Г.В.Боряк)
1988
Инвентари как источники по социально-экономической истории городов Украины XVI - начале XVII в. (На материалах города Острога). - Рукопись депонирована в ИНИОН АН СССР №35.963 от 28.10.1988. - 31с. (співавтор В.Б. Атаманенко)
1992
Методична розробка до вивчення термінології історичного джерелознавства та археографії в курсі "Джерелознавство вітчизняної історії". - Дніпропетровськ: ДДУ, 1992. – 44 с. (співавтор Ю.А. Святець)
1993
Історія України: Конспекти лекцій. - К., 1993.-4.1. Від стародавньої історії до XVII століття. – 143 с. (співавтор Ю.А.Мицик)
Джерелознавство і археографія історії України XVI - першої половини XVIICT.: Матеріали до бібліографії / Проблеми едиційної та камеральної бібліографії: Історія, теорія, методика. - К., 1993. - Вип.16. - 103с.
1998
Ковальський М. Етюди з історії Острога. Нариси. -Острог, 1998.- 286 с.


Наукові публікації у збірниках та журналах
1956
Львів у XV - на початку XVIII ст. Соціальний і національний склад населення. Господарство міста. Ремесло і торгівля // Історія Львова: Короткий нарис. - Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1956. - С. 14-24 (співавтор Я.П. Кісь).
Львівські братства. Діяльність Івана Федорова. Зв'язки Львова з Росією в XVI - першій половині XVII ст. //Історія Львова: Короткий нарис. - Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1956. - С.29-35.
Львів у роки визвольної війни під керівництвом Богдана Хмельницького (1648-1654) // Історія Львова: Короткий нарис- Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1956. - С.36-40 (співавтор Г.Ю. Гербільський).
Львів у боротьбі проти турецько-татарських та шведських загарбників. Зв'язки Львова з Росією у другій половині XVII - на початку XVIII ст. // торія Львова: Короткий нарис. - Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1956. - С. 40-47 (співавтор Г.Ю. Гербільський).
Зв'язки Львова з Росією XVI - XVII ст.ст. // Нариси історії Львова. - Львів: Кн.-журн. вид-во, 1956. -С. 96-102.
1957
Політичні і культурні зв'язки західноукраїнських земель з Російською державою в кінці XVI - XVII ст. // Доповіді та повідомлення Львів, ун-ту. -Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1957. - Вип.7. - 4.2. - С.78-83.
Політичні зв'язки західноукраїнських земель з Російською державою в другій половині XVII ст. (від Визвольної війни українського народу до кінця XVII ст.) // Наукові записки: Питання історії СРСР. - Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1957. - Вип. 6. - С. 120-144.
1958
З минулого народної освіти на Львівщині // Розвиток народної освіти на Львівщині. - Львів, 1957. - С. 8-28.
До питання про економічні зв'язки західноукраїнських земель з Російською державою в другій половині XVI - XVII ст. // Доповіді та повідомлення. - Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1958. - Вип.8. -Ч.1. -С. 104-109.
Связи западноукраннских земель с Русским государством (вторая половина XVI -XVIIB.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. - Львов, 1958. — 16 с.
1962
Поширення тяглових знарядь обробітку грунту в селянських господарствах Волині на початку XX ст. // Матеріали з етнографії та мистецтва. - К.: Вид-во АН УРСР, 1962 (на обкл. 1963). - Вип. VII-VIII. - С.152-188.
1963
Виїздні наукові конференції// Народна творчість та етнографія. - 1963. - №2. - С. 141-143 (співавтор В.П. Васьків).
1964
Великое посольство 1653 г. Б.А. Репнина-Оболенского (Из истории дипломатической подготовки воссоединения Украины с Россией) // Тези доповідей та повідомлень першої науково-підсумкової конференції викладачів Криворізького загальнонаукового факультету (Дніпропетровськ,
держун-ту). - Кривий Ріг, 1964. - С. 10-11.
1965
До історії Острозької друкарні (кінець XVI - початок XVII ст.) // Тези доповідей другої наукової конференції Криворізького загальнонаукового факультету. - Кривий Ріг, 1965. - С.31-33.
1968
Деятельность русской дипломатии в 70-90-х гг. XVII века по отношению к украинским землям в составе Речи Посполитой // Из истории местного края: Темат. сб. статей профессорско-препод. состава кафедры истории СССР и УССР. - Днепропетровск: ДГУ, 1968. - С. 158-176.
1970
Произведения Ивана Вишенского как источник по социально-политическому положению на Украине конца XVI - начала XVII ст.ст. // Некоторые проблемы социально-экономического развития Украинской ССР: Тематич. сб. статей профессорско-препод. состава кафедры истории СССР и УССР. - Днепропетровск: ДГУ, 1970. - С. 180-188.
Новые источники о деятельности Ивана Федорова на Украине // Некоторые проблемы социально-экономического развития Украинской ССР. - Днепропетровск: ДГУ, 1970. - С. 189-201.
Острозька "Азбука" - невідома книга Івана Федорова // Пам'ятники України. - 1970. - №1. - С.21-24.
1971
Записки современников как источники по истории Украины второй половины XVI столетия // Некоторые проблемы социально-экономического развития УССР: Тематич. сб. статей профессорско-препод. состава кафедры истории СССР и УССР. - Днепропетровск: ДГУ, 1971. - Вып. 2. - С. 116-146.
Зловісна тінь свастики // Війна без пострілів. - Дніпропетровськ: Промінь, 1971. - С. 56-74 (співавтор А.С. Завьялов).
Каталог львівських стародруків (Анотація на кн.: Ісаєвич Я.Д. Львівські видання XVI-XVIII ст.: Каталог). - Львів, 1970 // Пам'ятки України. – 1971. - №4. - С.50.
1972
Источники о деятельности на Украине книгопечатника Ивана Федорова в 70-80-х г.г. XVI в. (История публикаций) // Некоторые проблемы социально-экономического и политического развития УССР. - Днепропетровск: ДДУ, 1972. - Вып.З. - С.149-165.
Известие по истории и географии Украины XVI века в "Хронике Сарматии Европейской" Александра Гваньини // Некоторые проблемы отечественной историографии и источниковедения: Сб. науч. статей. - Днепропетровск: ДДУ, 1972. - С. 107-128.
1973
Сведения об Украине XVI века в "Космографии" Андре Теве (1575г.) // Некоторые вопросы социально-экономической и политической истории Украинской ССР: Сб. науч. статей. - Днепропетровск: ДГУ, 1973. - Вып.4. - С. 168-180.
1975
Акт 1603 года раздела владений князей Острожских как историчесикй источник // Вопросы отечественной историографии и источниковедения: Сб. науч. работ. - Днепропетровск: ДГУ, 1975. - Вып. 2. - С. 113-137.
1976
Русско-украинские политические связи середины XVII века в исследованиях профессора В.А. Голобуцкого // Некоторые вопросы отечественной историографии и источниковедения: Сб. науч. трудов. -Днепропетровск: ДГУ, 1976. - Вып.З. - С.96-111 (співавтор Ю.В. Назаренко).
Михайлов Б. Д. Кам'яна могила / переклад на польську мову. - Дніпропетровськ: Промінь, 1976. - С.17-22 (співавтор Л.Ф. Миронюк).
1977
Документальные источники по истории Великого княжества Литовского XV - XVIII в.в. в архиве Сангушек // Материалы межреспубликанской научной конференции по источниковедению и историографии народов прибалтийских республик Союза ССР. Источниковедение.- Вильнюс, 1978. - С.35-41.
Документальные коллекции Радзиминьского и Оссолиньского как источники по истории Волыни XV - XVIII в.в. // Некоторые проблемы отечественной историографии и источниковедения: Сб. науч. трудов. -Днепропетровск: ДГУ, 1978. - С. 25-34.
Документальные источники о русско-украинских связях периода Освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг. в археографичесокй публикации "Воссоединение Украины с Россией". Т. 2-3 // Анализ публикаций источников по отечественной истории: Сб. науч. трудов -Днепропетровск: ДГУ, 1978. - С. 3-13 (співавтор М.Ф. Кучернюк).
Источники по истории Украины XVI - первой половины XVII в. во львовских археографических изданиях XIX - начала XX в. // Анализ публикаций источников по отечественной истории: Сб. науч. трудов. -Днепропетровск: ДГУ, 1978. - С.20-48.
Брестська унія // Українська Радянська Енциклопедія (УРЕ). - К.: УРЕ, 1978.-Т.2. - С.3 1-32.
1979
79.    Брестская уния //Украинская Советская Энциклопедия. - К.: УСЭ, 1979. - Т.2. - С.31.
Усиление русско-украинских политических связей накануне и в годы Освободительной войны украинского народа 1648-1654 г.г. - объективная предпосылка воссоединения Украины с Россией // Историческое значение воссоединения Украины с Россией: Материалы юбилейной научной сессии (11-13 янв. 1979г.). - Днепропетровск: Промінь, 1979. - С. 164-169.
Документальные источники о русско-украинских взаимосвязях XVI - первой половины XVII в. // Проблемы историографии и источниковедения истории СССР: Сб. науч. трудов. - Днепропетровск: ДГУ, 1979. -С. 113-126.
1980
Вшанування професора В.Я. Борщевського з нагоди його 70-річчя // УІЖ. - 1980. - №7. – С. 159-160 (співавтор В.І. Шевцов).
1982
Документы архива Сангушко как источник по социально-экономической истории Речи Посполитой XVI - первой половины XVII в. // Узловые вопросы советского славяноведения: Тезисы докладов и сообщений IX Всесоюзной научной конференции историков-славистов (21-23 сент. 1982г.). - Ужгород, 1982. - С. 243-244.
1983
Документи родинного фонду Сангушків Краківського державного воєводського архіву як джерела з соціально-економічної історії України XVI - XVIII ст. // Архіви України. - 1983. -№3. -С. 60-63.
Проблемы классификации письменных источников в современной советской историографии // Актуальные проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин: Тезисы докладов IV Всесоюзной конференции (Днепропетровск, 31 окт.-2ноября 1983). - М., 1983. - С. 14-27.
Локационные и магдебургские грамоты городам Украины в составе Коронных книг записей "Литовской метрики" (второй половины XVI -первой половины XVII века) // Историографические и источниковедческие проблемы отечественной истории: Источники по социально-экономической истории России и Украины XVII - XIX в.: Межвузовский сб. науч. трудов. - Днепропетровск: ДГУ, 1983. - С.3-15.
1984
Украинские летописи // Вопросы истории. - 1985. - №10. - С.81-94 (співавтор Ю.А. Мицик).
Острог как политико-административный, экономический и культурный центр XVIB. // Федоровские чтения, 1981. - М.: Наука, 1985. - С.49-56.
1986
Історія Львова в документах і матеріалах: Збірник док. і матер. - К.: Наук, думка, 1986. - [Публікація] док. №71-72. - С.89-90.
1987
Використання кількісних методів дослідження селянського руху на Поділлі під керівництвом Устима Кармалюка // Тези доповідей п'ятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. - Вінниця, 1987. - С.86-97 (співавтор В.В. Підгаєцький, В.В. Дячок).
1988
Вопросы изучения и использования ЛМ (Литовской метрики) как важнейшего комплекса источников по социально-экономической и политической истории Украины XVI- XVII в.в. // Литовская метрика: Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции (Апрель, 1988). -Вильнюс: Институт истории Литовской ССР, 1988. - С.7-9.
Джерела з історії українсько-російських культурних зв'язків XVI-XVII ст. // Прогресивна суспільно-політична думка в боротьбі проти феодальної реакції та католицько-уніатської експансії на Україні: Тези республіканської науково-теоретичної конференції 20-22 квітня 1988р. - Львів, 1988. -С.106-107.
Джерела з історії Луцька XVI - першої половини XVII ст. в документах Литовської метрики // Минуле й сучасне Волині: Тези доповідей та повідомлень 3-ї Волинської історико-краєзнавчої конференції (26-28 травня 1988). - Луцьк, 1988. - Ч. 1. - С153-155.
Міжреспубліканська наукова конференція присвячена "Литовській метриці» // УІЖ. - 1988. - №8. – С.1- 56 (співавтор П.М. Кулаковський).
1989
Перші наукові читання в пам'ять професора Д.Л. Похилевича // УІЖ. - 1989. - №3. – C. 1-57 (співавтор П.М.Кулаковський).
Волынская метрика как комплекс источников по истории городов Украины второй половине XVI - XVII в.в. // Вторая Всесоюзная конференция по историческому краеведению. Апрель 1989 г.: Тезисы докладов и сообщений. - Пенза, 1989. - С131-132 (співавтор П.М.Кулаковський).
Значення діяльності В.Ф.Домбровського у становленні Київської Археографічної комісії // Вісник Київського університету. Історичні науки. - К., 1989. - Вип.31. - С.48-55 (співавтор О.І. Журба).
Джерела з історії Вінничини XVI - XVIII ст. // Тези доповідей сьомої Вінницької обласної краєзнавчої конференції. - Вінниця, 1989. - С.21-22.
1990
Дмитро Іванович Яворницький - дослідник історії запорізького козацтва // Історія запорізького козацтва: Сучасний стан та проблеми дослідження. – Дніпропетровськ, 1990. - С.12-16.
Острожский инвентарь 1654 г. // Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории XVI – ХХ в.в.: Межвузовский сб. науч. трудов. - Днепропетровск: ДГУ, 1990. - С.32-40.
Новые сведения о пребывании Ивана Федорова в Дермани // Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории XVI - ХХв.в.: Межвузовский сб. науч. трудов. - Днепропетровск: ДГУ, 1990. - С.60-64 (співавтор В.Б.Атаманенко).
Іван Франко - джерелознавець та археограф // Іван Франко і світова культура.-К.: Наук, думка, 1990. - Кн.2. - С. 125-128.
Деякі проблеми теорії і методики історичного краєзнавства // Збірник рефератів доповідей обласної науково-практичної конференції з історії краєзнавства. - Дніпропетровськ, 1990. - С. 11-13.
1991
Проблеми джерелознавства та історіографії історії України у лекційних курсах І.Крип'якевича // Тези доповідей та повідомлень регіональної науково-теоретичної конференції, присвяченої 105-річчю з дня народження визначного історика України академіка Івана Крип'якевича. - Івано-Франківськ, 1991. -С.32-33.
Місце Д.І.Яворницького у вітчизняному історіографічному процесі // Вчений-подвижник: Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров'ї археолога, історіографа, краєзнавця та етнографа Д.І.Яворницького: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю з дня народження вченого (26-27 жовтня 1990р.). - Дніпропетровськ, 1991. -С.3-10.
Документальна джерельна база з історії міста Острога XV - XIX ст. (Проблеми евристики та типології) // V Всеукраїнська конференція "Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України" (жовтень 1991р.): Тези доповідей та повідомлень. -К.; Кам'янець-Подільський, 1991. - С. 147-148.
Друга науково-краєзнавча конференція "Острог на порозі 900-річчя" // УІЖ. - 1991. - №10. –С.152-153 (співавтор О.І. Журба).
1992
Проблеми джерелознавства історії Волині доби середньовіччя та початку нового часу (XV - XVIII ст.)//Велика Волинь: Минуле і сучасне: Тези другої регіональної наук.-теорет. конф. 18-20 грудень 1992р. - Рівне, 1992.-С. 1-4.
Документальні письмові джерела з історії Острога // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій "Остріг на порозі 900-річчя (1990-1992рр.). - [Сокаль], 1992. - Ч. 1. - С.92-98.
Джерела про діяльність князів Острозьких // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчої конференції "Остріг на порозі 900-річчя" (1990-1992р.р.) –[Сокаль], 1992.-Ч.1.-С.98-103.
"Листи про князів Острозьких" Михайла Олександровича Максимовича // Матеріали науково-краєзнавчої конференції "Острог на порозі 900-річчя" (1990-1992 p.p.). - (Сокаль), 1992. - С.103-109.
Актуальні проблеми джерелознавства історії України XVI-XVII cт. // Український археографічний щорічник. Нова серія. - К.: Наук.думка, 1992. - Вип.1. - С.2 61-273.
Издание и изучение документов Литовской метрики на Украине в Х1Х-ХХ вв.// Lietuvoij Metrika, 1988 metu tyrinejimai = Литовская метрика. Исследования 1988г. _ Lithuanian mctrica. Investigations in 1988. - Vilnius: Academia, 1992. -C. 142-159 (співавтор П.М. Кулаковський).
Проблеми джерелознавства історії Волині доби середньовіччя та початку но-вого часу (XY-XYIII ст.)/ М. П. Ковальський // Велика Волинь: минуле і сучасне: Тези другої регіон. наук.- теорет. конф. 18-20 груд. 1992 р. - Рівне,  1992. - C. 1-4
1993
Проблеми джерелознавства історії українського козацтва // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва (Київ-Дніпропетровськ, 13-17Травня 1991 р.): У 3-х вип. - К., І993. - Вип.1. - С. 11-23.
Привілеї ("листи") на Магдебурзьке право містам України в книгах Руської (Волинської) метрики XVI-XVII cт. // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (Історія і сучасність): Тези міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 7-9 квітня 1993р.). - Рівне, 1993. - С. 89-92.
Яворницький Дмитро Іванович (1855-1940) // Бібліографія вчених ДДУ. Гуманітарні науки. - Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1993. - С.4-8 (без підпису).
Невідоме джерело про історика Дмитра Дорошенка. Дорошенко як професор Варшавського університету: 30-ті р. ХХ ст. // Борисфен. - 1993. -№10. -С.8-9.
Невідомі документальні свідчення про Варшавський період наукової діяльності Дмитра Яворницького (1895-1896 p.p.) // До 90-річчя Катеринославської ученої архівної комісії (1903-1916рр.): Збірник статей. - Дніпропетровськ, 1993. - С.5-21.
1994
Документальні джерела з історії м. Острога і Острожчини, виявлені в Головному архіві давніх актів (АГАД)у Варшаві // Матеріали IV науково-краєзнавчої конференції "Остріг на порозі 900-річчя". - (Острог), 1993. -С.65-74.
Варшавський часопис "Воскресное чтение" (1924-1939р.р.) про минуле і тогочасне м. Острога і Волині // Матеріали IV науково-краєзнавчої конференції "Остріг на порозі 900-річчя". - (Острог), 1993. - С.74-86 (співавтори І.М.Ковальська, Т.М.Ковальська).
"Фільтраційні справи" - невідомі джерела державних архівів // Архіви України. - 1993. - №1-3. - С. 35-44 (співавтор В.В.Ченцов).
Острозька Академія - перший вищий навчальний заклад в Україні (1576-1636р.р.) // Історія науки і техніки: Проблеми дослідження, викладання, гуманізація освіти: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції Дніпропетровськ, 25-27 травня 1994. - Дніпропетровськ: Пороги, 1994. -С.43-44.
Внесок польських істориків XVIII - початку XX ст. в розширення джерельної бази історії України XV-XVII ст. // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. 2. Spotkania polsko-ukraiсskie. Studia Ucrainica /Pod red. S.Kozaka = Варшавські українознавчі записки. 2. Польсько-українські зустрічі. Studia Ucrainica/за ред Стефана Козака. - Варшава, 1994. - С.55-63.
Деякі питання дослідження історії Острозької Академії // Спадщина. Бюлетень Острозького науково-краєзнавчого товариства "Спадщина" ім. князів Острозьких. - Острог, 1994. - Грудень. - Вип.2. -С. 12-14.
Яким Перлштейн - дослідник Острога і Волині // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції "Остріг на порозі 900-річчя" – Острог, 1994. - С.64-67.
Теоретичні та методичні проблеми української історіографії XVIII-ХХ ст. // Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22-28 серпня 1993р.: Доповіді та повідомлення: Історія. - Львів, 1994. - Ч.2. - С.213-214
1995
Роль першодрукаря Івана Федорова (Федоровича) у поширені біблійних текстів, святого письма та ідей християнської моралі // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Острог, 1995. - Кн. 1. - С.52-55.
Французький подорожник і географ Андре Теве про Україну: З найдавніших часів до середини XVICT. // Хроніка - 2000. - Україна - Франція - 1995. - №2-3. - С.82-87.
Відданість життєвому покликанню // Під знаком Кліо: На пошану Олени Апанович: Збірник статей. - Дніпропетровськ:Промінь, 1995. - С.3-9.
В'ячєслав Маєвський - дослідник військової історії, польсько-українських стосунків і бойового протистояння в XVI-XVIICT. // Під знаком Кліо: На пошану Олени Апанович: Збірник статей. - Дніпропетровськ-Промінь, 1995.-С.20-30.
[Слово про ювіляра] // Ігор Кирилович Свєшніков: До 80-річчя від дня народження / Упорядник І.Г.Пащук. - Рівне, 1995. - С.27-28.
Деякі історіографічні та джерелознавчі аспекти дослідження історії запорозького козацтва // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І.Яворницького та 90-літтю ХНІ Археологічного з'їзду (листопад 1995р.). -Дніпропетровськ: Промінь, 1995. -С.87-88.
Острогіана Івана Франка (Остріг та його письмові історичні пам'ятки XV-XVlIcT. у творчій спадщині великого Каменяра) // Матеріали VI науково-краєзнавчої конференції "Острог на порозі 900-річчя". - Остріг, 1995. -С.92-97.
Персональна справа Івана Огієнка в архіві нових актів у Варшаві // Український історик. - Нью Йорк; Торонто;Київ; Львів; Мюнхен 1995 - №1-4 (124-127). - С. 259-267.
Ревізія частини Острозького замку 1654р. // Острозька давнина: Документи і матеріали. - Львів, 1995. - Вип.1. - С139-140.
1996
Враження з урочистості Дня польської культури в Острозі // Волання з Волині,- Острог; Здолбунів; Луцьк; Рівне; Корець - 1996.- № 2(9).- С. 33.
До історії латинської школи в Острозі: Публікація тексту: Budynek szkoіy Ostrogskiej przy Koњciele Ostrogskim (1620 r.) // Волання з Волині: укр. і польською мовами.- Острог; Здолбунів; Луцьк; Рівне; Корець.- 1996.- № 2(9).- С.37-39.
1997
Використання теоретично-богословських настанов концепції митрополитп Іларіона (Івана Огієнка) в сучасному виховному процесі студентської молоді // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Збірник наукових робіт.- Острог, 1997.- С.26-29.
Джерелознавчі аспекти у викладанні курсу історії України в середній школі: Теоретичні та методичні питання // Нова педагогічна думка (Рівне).-1997.-№2. - С.35-38.
Петро Андрухов (5.07.1924-6.08.1996) // Українська національна ідея: Історія і сучасність: Наук, збірник (80-річчю УНР, 90-річчю від дня народження О.Ольжича присвячується). - Житомир, 1997. - С. 141.
Острозьке науково-краєзнавче товариство "Спадщина" ім. князів Острозьких // VIII Всеукраїнська наукова конференція "Історичне краєзнавство і культура" (Наукові доповіді та повідомлення). - К.;Х., 1997.-Ч.І.- С.42-44 (співавтор М.Кушнір).
Проблеми історії Острога в історіографії XVII- початку XX ст. // Наукові записки (Острозька Академія).- Острог: Острозька Академія (ОА), 1997, Т.1. - С. 11-23.
Українське Історичне Товариство - важливий чинник сучасної української історіографії // Наукові записки (Острозька Акдемія). - Острог: ОА, 1997. - Т.1. - С.32-35.
Теоретичні та практичні здобутки в галузях бібліотекознавства та книгознавства видатного українського бібліолога Лева Биковського (1895-1992) // Наукові записки (Острозька Акдемія).-Острог: ОА, 1997. - Т.1. - С. 52-56.
Внесок професора Любомира Винара в розробку проблеми "Наукова історична школа" // Український Історик. - 1997. - №№ 1-4 (132-135). - С.40-46. (Передрук в кн.: Л.Винар Грушевськознавство: Генеза й історичний розвиток.- К.; Львів; П.; Н-Йорк; Торонто, 1998. - С.112-118.
Осередок Українського Історичного Товариства в Острозі // Український Історик. - 1997. - №1-4 (132-135). - С.205-210.
Петро Андрухов (5.07.1924-6.08.1996)// Український Історик. -1997. - №№ 1-4 (132-135). - С. 328-329.
Енциклопедія "Острозька Академія XVI-XVII ст." // Український історик. – 1997. - №№ 1-4 (132-135). - С.372-373. (підпис криптонімом - М.К.)
Початок Острозької хроніки: Зі старого волинського літопису // Woіanie z Woіynia = Волання з Волині. - 1997. - №6(19). - Листопад-грудень - С.45-47.
1998
Роль Олександра Цинкаловського в українській історіографії і Волиніані // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і Волинь: Матеріали IX наукової історико-краєзнавчої конференції 20-23 січня 1998р.: Науковий збірник - Луцьк: Надстир'є, 1998. - С.46-47.
Хроніка Острозької парафії (2) // Woіanie з Woіynia = Волання з Волині. - 1998. - Січень - лютий. -№1 (20). - Січень-лютий.-С.45-46.
Історіографічні питання у викладанні вітчизняної історії в школі // Нова педагогічна думка (Рівне). - 1998.-№1 (13).-С.46-52.
Острозькі стародруки 1598р.// Український альманах 1998. - Варшава: Об'єднання українців у Польщі, 1998. - С. 100-106.
Володимир Антонович (1834-1908) і Іван Крипякевич (1886-1967): Спроба історіографічного порівняння в галузі джерелознавства і археографії // Наукові записки (Острозька Академія). - Острог: OA, 1998. - Т. 1. - Ч.2.- С.6-15.
Історія Острозького науково-краєзнавчого товариства "Спадщина" ім. кн. Острозьких // Наукові записки (Острозька Академія). - Острог: OA, 1998. - Т. 1. - 4.2.-С.78-83 (співавтор М.П.Кушнір).
"Книжка словєнская рекомая грамматика". - 2-е вид-я Острозького "Букваря" 1598р.: До 400-річчя від дня друку//Woіanie з Woіynia = Волання з Волині. - 1998. -4.1 (20). - Січень-лютий. -С.47-48 (співавтор О.Андрійчук).
Хроніка Острозької парафії (30): Зі старого Волинського літопису // Wolanie З Woіynia = Волання з Волині. - 1998. - №2 (21). - Березень - квітень. - С.44-45.
Джерелознавчі аспекти історії культури України XVI - XVIII ст. у працях Ярослава Ісаєвича // Просфоніма. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича: Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність: Збірник наукових праць. -
1999
Анатолій Васильович Санцевич як дослідник історії історичної науки та її методів // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. - Число 3. Пам'яті відомого вченого-історика, доктора історичних наук, професора Анатолія Васильвича Санцевича. - К., 1999. - С.23-30.
До питання про автора "Історії Русів". Видання вперше в Україні праці історика Олександра Петровича Оглоблина // Нова педагогічна думка (Рівне).-1999 - №1.- С.75-78 (співавтор А.Атаманенко).
400-річчя Острозької Біблії на форумі федорознавців у Львові і в Острозі 1981 р./ М. Ковальський // Наукові записки. - Острог: Острозька академія. - 1999. - т. 2: Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України Ч.2. - C. 342-347.