АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Пам`ятник королю Данилу м. Володимир-Волинський Волинської області
Пам'ятки
Пам`ятник королю Данилу м. Воло...
Купить диплом в Томске на www.shopdiploms.com.

Інше

Поліщук Ярослав Олексійович | Друк |
Дослідники Великої Волині - Дослідники Великої Волині
Поліщук Ярослав Олексійович – доктор філологічних наук, професор кафедри літературознавства та журналістики Національного університету "Острозька академія". Літературознавець, культуролог, краєзнавець.
Біографія
1960 – 5 грудня Ярослав Поліщук народився в селі Самостріли на Рівненщині. Батьки Галина Черниш та Олексій Поліщук працювали вчителями-філологами в місцевій школі.
1977 – закінчив Користівську середню школу Корецького району Рівненської області.
1982 – здобув диплом з відзнакою відділення української філології Рівненського державного педагогічного інституту.
1982-1985 – праця вчителем-філологом у м. Рівне, служба в армії.
1985 – асистент кафедри української літератури Рівненського державного педагогічного інституту.
1987-1990 – аспірант кафедри української літератури Київського державного педагогічного інституту (зараз – На-ціональний педуніверситет імені М. Драгоманова).
1990 – 19 жовтня в Києві захистив кандидатську дисертацію "Філософська поезія Лесі Українки", повернувся до праці в Рівненському педінституті.
1993-2000 – очолював кафедру української літератури Рівненського державного педінституту (гуманітарного університету), доцент, докторант, в. о. професора. Вів активну громадську діяльність, працюючи в незалежних демократичних організаціях (Український фонд культури, Просвіта, Рух, Наукове товариство імені Т. Шевченка), дописував до періодики ("Рівне", "Сім днів" та ін.).
1995 – у лютому та березні стипендіат міжнародної фундації "Janineum" (Відень-Краків). Досліджує україніку в наукових книгозбірнях Кракова.
2000 – 17 квітня відбувся захист докторської дисертації "Естетика міфу і міфологічний горизонт раннього українського модернізму" в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка HAH України. Ухвалою Спеціалізованої вченої ради надано науковий ступінь доктора філологічних наук за двома спеціальностями: українська література, теорія літератури.
2001 – 1 жовтня став викладачем кафедри україністики Ягеллонського університету у Кракові; 18 жовтня отримав атестат професора.
2002 – кандидат у народні депутати України.
2005 – березень, лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка за наукову та громадську діяльність.
2007 – з 1 вересня професор кафедри української філології Національного університету "Острозька академія".
2009 – лауреат Всеукраїнської премії імені Олександра Білецького в галузі літературно-художньої критики.
2010 – у лютому став завідувачем кафедри літературознавства та журналістики Національного університету "Острозька академія".
Список основних опублікованих праць
Книги, статті з збірників, матеріалів наукових конференцій, журналів
1987
1. Експедиція шляхами М. Ф. Біляшівського // Народна творчість та етнографія. – 1987. – №6. – С. 87-88.
1988
2. Шевченко і Ровенщина. – Рівне : Облредвидав, 1988. – 46 с.
1989
3. Острог // Наука і суспільство. – 1989. – № 12. – С. 46-49.
4. Філософські тенденції в західноукраїнській літературі к. XIX – поч. XX ст. // Розвиток освіти і культури в західних областях УРСР : тези доп. наук.-практ. конф. – Тернопіль : ТДПІ, 1989. – Ч. II. – С. 58-59.
5. Філософсько-естетична концепція Лесі Українки в контексті культурно-освітнього життя Західної України к. XIX – поч. ХХ ст. // Розвиток освіти і культури в західних областях УРСР : тези доп. наук.-практ. конф. – Тернопіль : ТДПІ, 1989. – Ч. I. – С. 135-137.
6. Художнє осмислення вражень подільсько-волинської подорожі у творчості Т. Г. Шевченка // Т. Г. Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський : КПДПІ, 1989. – Ч. 2. – С. 11-13.
7. Шевченко і Ровенщина. – вид. друге, доп. – Рівне : Облредвидав, 1989. – 59 с.
1990
8. Загальнолюдські гуманістичні ідеї Лесі Українки та їх виховний потенціал // Формування і становлення сучасного вчителя : тези наук.-методичної конф. – Рівне : РДПІ, 1990. – С. 55-56.
9. Морально-філософські мотиви лірики Лесі Українки (Проблема страждання і жертви). – Рівне : РДПІ, 1990. – 27 с. / Депоновано в ІНІСН АН СРСР 19.04.1990. – № 41615.
10. Трансцендентне у художній свідомості Лесі Українки (До проблеми генези українського авангарду) // Поэзия русского и украинского авангарда : тезисы Всесоюз. науч. конф. – Херсон : ХГПИ, 1990. – С. 109-111.
11. Філософська поезія Лесі Українки : автореф. дис. ... канд. філолог. наук. – К. : КДПІ ім. О. М. Горького, 1990. – 24 с.
1991
12. Культурні традиції Волині як фактор генези українського козацтва / Я. О. Поліщук // Берестецькій битві-340 років : тези ІІ республік. наук.-теорет.конф., 15 черв. 1991 р./ упоряд. В. Й. Сидорук, І. Г. Пащук, В. О. Лящук, С. І. Шевчук, О. С. Масний. – Рівне : ред.-вид. відділ упр. по пресі, 1991. – С. 22-25.
13. Осмислення Волині як етнокультурного комплексу // Велика Волинь : минуле і сучасне : тези регіон. наук.-практ. конф. – Рівне : Український фонд культури, 1991. – С. 55-58.
14. Трансцендентне у художній свідомості Лесі Українки // Леся Українка : Особистість. Творчість. Доля : тези доп. та повідомлень на міжвузівській наук.-методичній конф.... – Луцьк : ЛДПІ – ЛДУ – ВОІУВ, 1991. – С. 14-16.
1992
15. Арсеній Мацієвич у дослідженнях Івана Огієнка // Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка в контексті українського національного відродження : тези доп. наук.-теоретичної конф. – Кам'янець-Подільський : КПДПІ, 1992. – С. 27-28.
16. Дипломатія Адама Киселя : альтернатива війни // Берестецька битва в історії України : тези II республіканської наук. конф. – Рівне : УТОПІК, 1992. – С. 6-9.
17. Драматургія Миколи Куліша і Лесі Українки (до проблеми спадкоємності літературних традицій) // Микола Куліш : тези наук. конф. до 100-річчя з дня народження. – Херсон : ХДПІ – ХОУНБ, 1992. – С. 32-34.
18. Літературне краєзнавство Рівненщини: проблеми організації літературно-краєзнавчої роботи у школі // Національне відродження в умовах оновленої України... : тези та матеріали обл. наук.-практ. конф. – Рівне : РОІУПК, 1992. – С. 16-19.
19. Місія Онисима Радишевського // Велика Волинь : минуле і сучасне : тези II регіон. наук.-практ. конф. – Рівне : УФК, 1992. – С. 17-19.
20. Пересопницьке Євангеліє як феномен української духовної культури. // Першокнига : зб. наук. досліджень. – Рівне : Світоч, 1992. – С. 26-37.
1993
21. Література рідного краю. Нариси з літературного краєзнавства Рівненщини. – Рівне : Азалія, 1993. – 80 с.
22. Високий талант Оксани Лятуринської // Азалія : літ.-краєзн. календар Рівненщини на 1994 рік. – Рівне : Азалія, 1993. – С. 26-30.
23. Місія Онисима Радишевського // Азалія : літ.-краєзн. календар Рівненщини на 1994 р. – Рівне : Азалія, 1993. – С. 110-112.
24. Учитель гімназії Микола Костомаров // Азалія : літ.-краєзн. календар Рівненщини на 1994 р. – Рівне : Азалія, 1993. – С. 135-138.
25. Обереги при дорогах // Азалія : літ.-краєзн. календар Рівненщини на 1994 р. – Рівне : Азалія, 1993. – С. 143-145.
26. Філософія України // Волинські дороги Уласа Самчука : зб. наук. пр. / упор. Я. Поліщук. – Рівне : Азалія, 1993. – С. 61-70.
1994
27. Євген Маланюк і Волинь // Велика Волинь : минуле й сучасне : (матеріали міжнар. наук. краєзн. конф., жовт. 1994 р.). – Хмельницький – Ізяслав – Шепетівка, 1994. – С. 499-502.
28. Історія України в образах Антона Чекмановського // Берестецька битва в історії України : матеріали і тези V наук.-теоретич. конф. – Рівне : Облстатуправління, 1994. – С. 48-50.
29. Самчуків монументалізм // Улас Самчук. До 90-річчя від дня народження письменника. – Рівне : Азалія, 1994. – С. 45.
1996
30. В орбіті Кобзаревого слова // Шевченкові верстви : Твори літераторів, краєзнавців та митців Рівненщини, присвячені Великому Кобзареві. – Рівне : Азалія, 1996. – С. 9-14.
31. Крізь цикуту заборон // Шевченкові верстви : Твори літераторів, краєзнавців та митців Рівненщини, присвячені Великому Кобзареві. – Рівне : Азалія, 1996. – С. 57-62.
32. Мистецькі світи Оксани Лятуринської // Українська культура. – 1996. – № 3. – С. 13-14.
33. Оксана Лятуринська: апологія Коляди // Слов'янський фольклорний фестиваль "Коляда"... : зб. матеріалів і тез. – Рівне, 1996. – С. 24-39.
34. Поміж законом і благодаттю: християнські вартості та пошуки "нового культу" в позарядянській українській літературі 1930-х років // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Острог : Острозька Академія, 1996. – Кн. 2. – С. 62-68.
1997
35. Спогади й образи Волині у поезії Євгена Маланюка / Я. Поліщук // Волинські дзвони : наук.-краєзн. альм. – Рівне : Ліста, 1997. – Вип. 2. – С. 65-67.
1998
36. Analogia entis, або Середньовічна опозиція сакрального і профанного // "Камінний господар" Лесі Українки та феномен середньовіччя : зб. наук. пр. / за ред. Я. Поліщука та А. Криловця. – Рівне : Перспектива, 1998. – С. 50-66.
37. Візія Апокаліпси // "Кассандра" Лесі Українки і європейський модерн : зб. наук. пр. / за ред. А. Криловця та Я. Поліщука. – Остріг : Острозька Академія, 1998. – С. 37-59.
38. Стилізація чи реінтерпретація середньовічної теми (драма Лесі Українки "Камінний господар") // Українська література в контексті світової: теоретичний, історичний і методичний аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси : Відлуння, 1998. – С. 47-51.
1999
39. Проблеми синтезу і образотворення Лесі Українки // Філологічні студії (Луцьк). – 1999. – № 4. – С. 57-65.
2000
40. Від романтики Волині до образу духовної України: іпостасі Батьківщини в осмисленні Уласа Самчука // Українська мова та література. – 2000. – Ч. 5. – С. 1-4.
41. "Лісова пісня" Лесі Українки: неопоганство і семантика міфу // Дивослово. – 2000. – № 3. – С. 2-7.
42. Проблема синтезу в системі образотворення Лесі Українки (символізм, неоромантизм, неокласицизм) // IV Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. – К. : Обереги, 2000. – Кн. 1. – С. 546-554.
43. Самостріли: проблема культурної спадщини // Корцю – 850 : наук. зб. матеріалів і тез. – Рівне-Корець : Волин. обереги, 2000. – С. 88-96.
44. Славилось Дубно ярмарками (про лубенські контракти) // Дубно і світ : міжнар. ювілейна наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю міста Дубна. – Дубно, 2000. – С. 13-14.
45. Феномен Грицька Чубая // Дивослово. – 2000. – №7. – С. 13-16.
2001
46. Контекст традиції і трагедійний жанр Лесі Українки // Вісн. Житомир. пед. ун-ту. – Житомир, 2001. – Вип. 7 – С. 112-117.
47. Contra spem spero, або Дещо про морально-психологічні засади творчості Олени Пчілки та Лесі Українки // Вічні Берегині України : наук. пр. й розвідки... – Новоград-Волинський : НОВОград, 2001. – С. 121-125.
2002
48. Від правди до істини Шевченка [післямова] // Барка В. Правда Кобзаря. Репринтне вид. / В. Барка – Рівне : Просвіта, 2002. – С. 295-312.
49. Казімєж Пшерва-Тетмаєр: відлуння в українській літературі // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze" / pod red. prof. S. Kozaka. – Z. 13-14. – Warszawa, 2002. – S. 344-353.
50. Розквіт та упадок Рівненської гімназії // Погорина : літ.-мистецький альм. – Рівне : Азалія, 2002. – Вип. 4. – С. 95-99.
51. Сто років самотності і самопосвяти. До 100-річчя "Одержимої" Лесі Українки // Український Альманах '2002. – Варшава : Тирса, 2002. – С. 239-243.
2003
52. Світ міфу в поетиці Оксани Лятуринської // Українська мова та література. – 2003. – Ч. 10. – С. 20-26.
2004
53. Народна пам'ять, національний міф та ідеологічна програма повісті Миколи Гоголя "Тарас Бульба" // Фольклористичні зошити / за ред. В. Давидюка. – Вип. 7. – Луцьк, 2004. – С. 81-94.
54. Три інтерпретаційні парадигми "Тараса Бульби". Повість Миколи Гоголя в оцінці російської, української та польської критики // Література та культура Полісся : зб. наук. пр. / відпов ред. і упор. Г. Самойленко. – Вип. 24. – Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – С. 27-48.
55. Формули ідентичності Уласа Самчука та тлі доби // Дивослово. – 2004. – № 7. – С. 26-29.
2005
56. Драматургія Лесі Українки: втілення трагічного // Дивослово. – 2005. – № 5. – С. 52-56.
57. Дух у вимірах Митрополита Іларіона // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях... – 2005. – № 5. – С. 156-159.
58. "Кобзар" Тараса Шевченка в інтерпретації Василя Барки // Наук. пр. Кам'янець-Подільського держ. ун-ту. Філологічні науки. – Вип. 9. – Кам'янець-Подільський : Оіум, 2005. – С. 114-128.
2007
59. Леся Українка в оцінці Ігоря Костецького // Звягель – Новоград-Волинський: від сивої давнини до сьогодення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2 т. – Т. II. – Житомир, 2007. – С. 92-100.
60. Tragikos як естетична якість драматургії Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. – Т. 4, кн. 1. – Луцьк : Вежа, 2007. – С. 33-45.
61. Формули ідентичності Уласа Самчука на тлі доби // Слово і Час. – 2007. – № 6. – С. 25-32.
2008
62. Великодньо-дубенська мандрівка Миколи Костомарова / Я. Поліщук // Історико-культурна спадщина Дубна : правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 15-річчю створення Держ. історико-культ. заповідника м. Дубна. – Дубно, 2008. – С. 38-40.
63. Трагічна муза Зузанни Ґінчанки // Погорина : літ.-краєзн. журнал (Рівне). – 2008. – № 4/5. – С. 188-189.
2009
64. Віртуоз графіки / Я. Поліщук // Погорина : літ.-краєзн. журн. Рівненщини. – Рівне : Рівнен. друк., 2009. – Вип. 8-9. – С. 380-382.
65. Леся Українка у критиці Ігоря Костецького // Леся Українка: доба і творчість : зб. наук. ст. і матеріалів. – Том 3. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2009. – С. 174-185.
66. Острогіана Митрополита Іларіона // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. – Вип. VI. – Кам'янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2009. – С. 139-144. – (Історична та філологічна).
67. Рівне. Мандрівка крізь віки : нариси історії міста. – вид. 2-е, доп. і перероб. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 300 с.
68. Самчукова публіцистика. Невже без цензури? (рец. : Документ доби. Публіцистика Уласа Самчука 1941-1943. / упор. А. Жив'юк. – Рівне : ВАТ "Рівненська друкарня", 2008) // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2009. – С. 280-285.
2011
69. Пересопницьке Євангеліє як феномен української духовної культури: (із кн. "Першокнига", 25-37) / Я. Поліщук // Пересопниця. Рівненський край : історія та культура / упоряд. : В. М. Войтович. – Рівне : В. Войтович, 2011. – С. 103-110.
70. Рівне // Пересопниця. Рівненський край: історія та культура / упор. : В. М. Войтович. – Рівне : В. Войтович, 2011. – С. 256–258.
71. Світло Першокниги // Пересопницьке Євангеліє : покажчик документальних джерел / [Рівненська держ. обл. бібліотека; уклад. : Н. Кожан, Л. Малишева]. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – С. 6–11.
72. Сценарії та реалії: коментар до ювілею в Пересопниці : [Електронний ресурс] // Річ (Львів). – 2011. – 7 черв. – Режим доступу: http://ri4.lviv.ua/index.php?rubric=actual&subrubric=bytheway&id=392. – Назва з екрана.
2012
73. Шкода праці : [Електронний ресурс] // Літературна Україна. – 2012. – № 42 (1 листоп.). – С. 4–5. – Режим доступу: http://litukraina.kiev.ua/shkoda-prats. – Назва з екрана.
Статті з газет
 1. Фольклорна експедиція // Зміна (Рівне). – 1978. – 22 вересня. – С. 4 (У співавт.: С. Лейчук).
 2. Фольклорна експедиція (Експедиція студентів-філологів Рівненського педінституту на Сарненщині) // Будівник комунізму (Сарни). – 1985. – 23 липня. – С. 3.
 3. У пошані нащадків (з історії пам'ятників Великому Кобзареві на Рівненщині) Пам'ятники Великому Кобзареві // Червоний прапор (Рівне). – 1987. – 7 берез. – С. 4.
 4. Подвижник Городоцького музею (про М. Біляшівського) // Слово правди. – 1987. – 18 верес. – С. 4.
 5. "Моя душа вітрилами знеслась" (Вал. Поліщук) // Червона зірка (Дубно). – 1987. – 22 верес.
 6. "Розтворений в могутніх лавах... вічно проживу" (до 90-річчя від дня народження Валер'яна Поліщука) // Червоний прапор. – 1987. – 30 верес. – С. 4.
 7. "Енергія творців не пропадає даром" (про Валер'яна Поліщука) // Слово правди. – 1987. – 30 верес. – С. 4.
 8. Фундатор Городоцького музею (до 125-річчя М. Біляшівського) // Червоний прапор. – 1987. – 28 листоп. – С. 4.
 9. Його невмирущий сад (Борис Тен) // Слово правди. – 1987. – 9 груд.
 10. Бібліотека Городоцького музею // Слово правди. – 1988. – 10 січ. – С. 4.
 11. У "лісі людей" (Мемуари гімназійного вчителя А. Солтановського) // Червоний прапор. – 1989. – 14 січ. – С. 4.
 12. Магічна сила вогненного слова (з історії поширення творів Т. Шевченка на Рівненщині) // Слово правди. – 1989. – 11 березня. – С. 4.
 13. Корець: мандрівка в минуле // Зміна. – 1989. – 20 квіт. – С. 2-3.
 14. Сторінки народного літопису (про вшанування пам'яті Т. Г. Шевченка) // Слово правди. – 1989. – 21 трав. – С. 4.
 15. Століття тому (Про становище Рівного 100 років тому) // Червоний прапор. – 1989. – 21 жовт. – С. 4.
 16. Слава навіки (Про П. Конашевича-Сагайдачного і наш край) // Зміна. – 1989. – 12 жовт.
 17. Місто предківської слави (Остріг) // Зміна. – 1989. – 30 листоп. – С. 2-3.
 18. У дитячі любі роки (Леся Українка і Волинь) // Радянський прапор (Новоград-Волинський Житомирської обл.). – 1989. - 2 груд. – С. 5, 8.
 19. Історик у краю славної історії (Перебування М. Костомарова на Рівненщині) // Зміна. – 1990. – 27 січ. – С. 5.
 20. Листи Миколи Костомарова (Переднє слово, переклад та примітки) // Зміна. – 1990. – 3 лют. – С. 2-3; 10 лют. – С. 6; 24 лют. – С. 6.
 21. Літописна столиця Погоринського краю (Пересопниця) // Слово правди. – 1990. – 13 квіт. – С. 3.
 22. Про правило геральдики в лінгвістиці та ще дещо (До дискусії про зміну назви міста Ровно) // Зміна. – 1990. – 16 червня. – С. 6.
 23. "Я була малою горда..." (Про дитячі роки Лесі Українки у Новограді-Волинському) // Радянська Житомирщина. – Житомир, 1990. – 4 серп. – С. 3.
 24. Чи були князі Острозькі росіянами? // Рівне. – 1991. – 12 січ. – С. 6.
 25. Пересопниця: місто літописної історії (Краєзнавча сторінка "Погорина") // Рівне. – 1991. – 19 січ. – С. 6.
 26. Невідома Леся Українка // Рівне. – 1991. – 23 лютого. – С. 4.
 27. Волинська Антантида історії (Краєзнавча сторінка "Погорина") // Рівне. – 1991. – 6 квіт. – С. 5.
 28. Першокнига // Рівне. – 1991. – 6 трав. – С. 5.
 29. Наш першодрукар (Святополк Фіоль) // Рівне. – 1992. – 18 січ. – С. 5.
 30. Поезія мужності і молитви (Олена Теліга) // Рівне. – 1992. – 8 лют. – С. 4.
 31. Вибір Івана Мазепи: Волинська сторінка біографії великого гетьмана (Краєзнавча сторінка "Погорина") // Рівне. – 1992. – 4 квіт. – С. 4.
 32. Цікаві подробиці про книги // Там само. – С. 4.
 33. Створивши книгу нашого буття (До 175-річчя Миколи Костомарова) // Вечірній Київ. – 1992. – 7 трав. – С. 3.
 34. "Серед найісторичнішої і найглибшої української країни" (Микола Костомаров на Волині) // Рівне. – 1992. – 8 трав. – С. 4-5.
 35. Учений-патріот (До 175-річчя від дня народження Миколи Костомарова) // Вісті Рівненщини. – 1992. – 16 трав. – С. 5.
 36. Стихійні лиха. Обереги при дорогах. Пам'яті вченого-патріота (Краєзнавча сторінка "Погорина") // Рівне. – 30 жовт. – С. 4.
 37. Поет епохи кінцесвітнього (Про Олексу Стефановича) // Рівне. – 1992. – 1 груд. – С. 5.
 38. Чутки. Про Волинь – у Канаді (Краєзнавча сторінка "Погорина") // Рівне. – 1992. – 1 грудня. – С. 5.
 39. Князів спадкоємець (Князь Федір Острозький) // Молодь України. – 1993. – 5 лют. – С. 4.
 40. Княжі й монаші подвиги Федора Острозького // Рівне. – 1993. – 6 лют. – С. 4.
 41. Жінки і наш край (Краєзнавча сторінка "Погорина") // Рівне. – 1993. – 6 лют. – С. 4.
 42. З років і віків Антона Нивинського (Сторінка Ярослава Поліщука) // Сім днів. – 1994. – 11-17 січ. – С. 10.
 43. Вулиця, що починається від замку (Сторінка Ярослава Поліщука) // Сім днів. – 1994. – 25-31 січ. – С. 10.
 44. Колоденка (Сторінка Ярослава Поліщука) // Сім днів. – 1994. – 25-31 січ. – С. 10.
 45. "Волинське" Євгена Маланюка (Сторінка Ярослава Поліщука) // Сім днів. – 1994. – 1-7 лютого. – С. 10.
 46. Шлях до вершин (Про співака В. Кравчука) // Сім днів. – 1994. – 1-7 лют. – С. 2.
 47. Забутий феномен (Про друкаря О. Радишевського) // Слово Просвіти. – К., 1994. – № 2.
 48. Берегиня нашого міста (Княгиня Марія Несвіцька) // Сім днів. – 1994. – 10-16 трав. – С. 2.
 49. Що увічнюємо, панове? (Про пам'ятники м. Рівного) // Сім днів. – 1994. – 10-16 трав. – С. 4-5.
 50. "Я була малою горда..." З дитячих років Лесі Українки // Сім днів. – 1994. – 26 лип. – 2 черв. – С. 9. – (Під псевдонімом).
 51. З погляду "сірого волиняка" (Про книгу спогадів М. Сивіцького) // Вісті Рівненщини. – 1997. – 7 квіт. – С. 4.
 52. Нестор українського перекладацтва (Творчість Бориса Тена) // Сім днів. – 1997. – 6 груд. – С. 7.
 53. Знані у світі, але невідомі у Рівному (Про долі випускників Рівненської української гімназії) // Експрес. – 1997. – № 8. – С. 20.
 54. Рівне молодше на 150 літ? // Експрес. – 1997. – № 11. – С. 20.
 55. Рівненська гімназія: сторінки історії // Сім днів. – 1999. – 24 верес. – С. 8; 8 жовт. – С. 8; 15 жовт. – С. 8.
 56. Ранній Чубай // Вісті Рівненщини. – 2001. – 28 лют. – С. 3.
 57. Тарас Бульба – знайомий і незнайомий [Колонка Ярослава Поліщука] // ОГО. – 2002. – №48-49 (21 черв.). – С. 10.
Контакти
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду