АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Палац одружень м.Житомир ХІХ ст.
Пам'ятки. Житомир
Палац одружень м.Житомир ХІХ ст....

Інше

Ошуркевич Олекса Федорович | Друк |
Дослідники Великої Волині - Дослідники Великої Волині
Біографія
Ошуркевич Олекса Федорович народився 1 квітня 1933 року в містечку Берестечко Горохівського району Волинської області в родині шевця. У 1952 році закінчив Берестечківську середню школу. У 1957 р. – закінчив філологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Я. Франка.
Величезний вплив на розвиток молодого дослідника мали Теоктист Пачовський – викладач української народної творчості, Іларіон Свінцицький – викладач слов'янської літератури, письменник та керівник театрального гуртка в університеті Дмитро Павличко. У студентські роки як учасник діалектологічних експедицій Львівського відділення Інституту суспільних наук АН УРСР розпочав збирати фольклорні матеріали. Його перша наукова експедиція була на Полісся, в Шацький район, де записав чимало народних пісень, зафіксував особливості місцевої говірки. Згодом частину цих записів він використав для написання дипломної роботи на тему – «Народнопісенна творчість Волині». Cаме наукові захоплення студентських років, і насамперед тема його дипломного дослідження, значною мірою визначили найважливіші сфери діяльності та основні пріоритети подальшої праці усього його життя.
Трудову біографію Олексій Ошуркевич розпочав журналістом районних газет на Львівщині, Івано-Франківщині, Волині.
Із 1961 року – науковий співробітник Волинського краєзнавчого музею у Луцьку. Займався пошуково-краєзнавчою роботою, збирав матеріали про визначних особистостей, життя і творчість яких пов’язана з волинським краєм – Олену Пчілку, Лесю Українку, Андроника Лазарчука, Габріелю Запольську, Євгена Шабліовського, Ганну Жежко та ін.
У період 1961-1964 рр. розпочав формування картотеки волинезнавства, збирав відомості про людей, пов’язаних з Волинню. Завдяки О. Ошуркевичу, до фондів Волинського краєзнавчого музею та Уховецького музею бело передано колекцію полотен художника Андроника Лазарчука.
У 1966 році перейшов на роботу до Волинського обласного будинку народної творчості, де працював методистом, завідувачем відділу фольклору та етнографії.
З 1969 року очолював секцію фольклору та етнографії при правлінні Волинської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури.
З 1984 року повернувся у Волинський краєзнавчий музей, де пропрацював десятки років. Вивчав народнопобутову культуру, історію музейної справи Волині, публікував краєзнавчі дослідження. Працюючи в музеї, О. Ошуркевич продовжував активні польові дослідження, роблячи все нові записи народних творів, збираючи відомості про звичаї та обряди, декоративно-ужиткове мистецтво, промисли та ремесла, характерні для краю. Фонди Волинського краєзнавчого музею поповнились записами народних пісень, веснянок, щедрівок, колекціями різдвяно-новорічної атрибутики, бджільництва, шевства, народних промислів та ін. з різних куточків Волині та Полісся.
Олексій Федорович розшукував експонати і збирав матеріали для експозиції музею Ігоря Стравінського в Устилузі.
При активному сприянні краєзнавця були організовані музей історії села Тростянець, музейна кімната академіка М. П. Кравчука при школі с. Човниця Ківерцівського району Волині, музей-світлиця Т. Г. Шевченка в с. Буяні Луцького р-ну, Берестечківський народний музей та ін.
Олекса Федорович брав участь в організації фольклорних фестивалів, зустрічей з народними майстрами виступав з лекціями – «Духовні скарби народу», «Традиційні свята, обряди і звичаї на Волині», «Народнопісенна творчість Волинського краю». Провадив важливу роботу на різних факультетах Волинського державного університету ім. Лесі Українки, був незмінним учасником журі багатьох оглядів-конкурсів фольклорних колективів Волині.
Чимало прислужився О. Ошуркевич розвитку літературно-історичного краєзнавства. Його перу належать статті, розвідки, нариси, есе про Миколу Костомарова, Тараса Шевченка, Миколу Куліша, Лесю Українку, Олену Пчілку, Г. Мачтета, Г. Запольську, Ю. Крашевського, А. Лазарчука та інших відомих особистостей, доля яких тісно пов’язана із Волинським краєм.
У 1989 р. за ініціативи Олекси Федоровича у Волинському краєзнавчому музеї створено відділ етнографії та народних промислів, який він очолював до 1993 року.
У 1990 році, за самовіданну подвижницьку працю, О. Ошуркевича нагороджено Всеукраїнською премією імені Павла Чубинського.
У 1999 році О. Ошуркевича було відзначено обласною премією ім. Миколи Куделі.
У 2002 році Олексій Федорович вийшов на заслужений відпочинок. В останні роки працював і готував до друку свої фольклорно-етнографічні праці.
У 2006 році досліднику було присвоєно звання заслуженого працівника культури України.
У 2010 році, за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини України, Олексу Федоровича було відзначено Всеукраїнською премією імені Володимира Гнатюка.
Помер О. Ошуркевич 9 жовтня 2010 року в Луцьку, похований на міському цвинтарі Берестечка.
Олексій Федорович Ошуркевич залишив для нащадків багату і цінну творчу спадщину: понад 6 000 українських народних пісень, близько 900 легенд та переказів, 250 казок, майже 1 500 прислів’їв та приказок.
Список основних опублікованих праць
Окремі видання
 1. Берестецька Голгофа : Антологія української поезії про Берестецьку битву 1651 року / упоряд. О. Ошуркевич. – Луцьк : Надстир’я, 2007. – 196 с. : ілюстр.
 2. Волинський краєзнавчий музей : Доля культурних скарбів України під час Другої світової війни: архіви, бібліотеки, музеї. Вип. 1 / С. Кот, О. Ошуркевич. – К. ; Бремен : Українознав., 1996. – 76 с.
 3. Волинь туристська : путівник / авт. тексту: В. А. Лазарук, О. Ф. Ошуркеви, Н. В. П’ясецький ; упоряд. В. П. Колесник. – Л. : Каменяр, 1975. – 128 с.
 4. Деякі реліктові форми звичаю запустів на Поліссі / О. Ф. Ошуркевич. – Луцьк : [б. в.], 1999. – 38 с.
 5. До джерел : народознавчі статті, розвідки, тексти / О. Ф. Ошуркевич. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – 352 с.
 6. З фольклорної криниці Франкового села : Народні пісні, перекази, спогади / записи, впорядкув. і прим. О. Ошуркевича. – Луцьк : Волин. кн., 2007. – 168 с.
 7. Затрубили труби: З історії народних музичних інструментів / О. Ф. Ошуркевич. – Луцьк : Надстир’я, 1993. – 24 с.
 8. Каталог виставки творів самодіяльних художників та народних майстрів Волині, присвяченої 100-річчю з дня народження Лесі Українки / склав О. Ошуркевич ; відп. за вип. О. Валента. – Луцьк : Волин. обл. упр. по пресі, 1971. – 12 с.
 9. Каталог філокартичної виставки "Життя і творчість Т. Г. Шевченка" / уклад. О. Ф. Ошуркевич ; Волин. краєзн. музей [та ін.]. – Луцьк : РВВ Волин. облполіграфвидаву, 1989. – 32 с.
 10. Лірницькі пісні з Полісся : матеріали до вивчення лірницької традиції / записи, впоряд. і прим. О. Ошуркевича ; нотні транскрипції Ю. Рибака. – Рівне : Рівнен. друк., 2002. – 138 с. : ілюстр.
 11. Матеріали про Волинь у журналі “Народна творчість та етнографія (1967–1978) : бібліогр. покажч. / упоряд. О. Ф. Ошуркевич. – Луцьк, 1970. – 16 с.
 12. Найрідніший рідний край – Волинь : путівник / О. Ф. Ошуркевич ; ред. Р. М. Стефанишин. – Л. : Каменяр, 1991. – 80 с.
 13. Нові громадянські свята, обряди і звичаї Волині (1966–1980 рр.) : бібліогр. покажч. / уклад.: Е. С. Боремчук, О. Ф. Ошуркевич. – Луцьк : Волин. облполіграфвидав, 1980. – 28 с.
 14. Ой на Івана, ой на Купала (з досвіду проведення свята Івана Купала на Волині) / [матеріал підгот. О. Ошуркевич]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 1974. – 12 с.
 15. Оповіді Шевченкового краю / записи, впорядкув. і прим. О. Ошуркевича. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. – 132 с. : ілюстр.
 16. Пам’ятка збирача фольклору / матеріал підгот. О. Ф. Ошуркевич. – Луцьк : Волин. обл. друк, 1981. – 20 с.
 17. Періодичні видання Волині, Полісся, Підляшшя та Холмщини (1836–1944) : список / Акад. наук України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника [та ін.] ; [уклад.: Ю. Лащук, Г. Вухало, О. Ошуркевич]. – Л. : [б. в.], 1994. – 54 с.
 18. Під зорями новорічними : Традиційні щедрівки. Рядження / фольклорно-етногр. записи Олекси Ошуркевича. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 100 с. : ілюстр.
 19. Пісні з Волині : [збірник] / [упорядкув. текстів та прим. О. Ф. Ошуркевича]. – К. : Муз. Україна, 1970. – 336 с.
 20. Пісні з Колодяжна : [фольклор. зб.] / записи, упорядкув. і прим. О. Ошуркевича. – Луцьк : Надстир’я, 1998. – 152 с.
 21. Пісні Шевченкового краю / записи, впорядкув. і прим. О. Ошуркевича. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – 384 с.
 22. Різдвяний вертеп на Волині / записи текстів, упорядкув. і вступ. ст. О. Ошуркевича. – Луцьк : Надстир’я, 1996. – 48 с.
 23. Родина Косачів і волиняни : спогади, перекази / записи, впорядкув. і прим. О. Ошуркевича. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. – 64 с.
 24. Там, під Берестечком : статті, нариси / О. Ф. Ошуркевич. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 142 с.
 25. Чарівне кресало : Українські народні казки з Волині і Полісся / запис, упорядкув. вступ. ст. та прим. О. Ф. Ошуркевича. – Л. : Каменяр, 1995. – 160 с.
Статі в продовжуваних, періодичних та неперіодичних виданнях

 1. Ариванюк Іван Іванович / О. Ошуркевич // Мистецтво України : енциклопедія : в 5 т. / редкол.: Кудрицький А. В. [та ін.]. – К., 1995. – Т. 1. – С. 77.
 2. Бережці: "....На захід від містечка Любомля" / О. Ошуркевич // Джерела безсмертного слова: Лесині місця на Волині : [іст.-краєзн. нарис, поезія] / [Волин. орг. Спілки письм. України, ВОРВП "Надстир’я"] ; упоряд. і ред. В. С. Гей. – Луцьк, 1996. – С. 44–46.
 3. Блакитний Світязь / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1965. – 21 січ.
 4. Велемовний писанковий світ / О. Ошуркевич // Нар. трибуна. – 1993. – 17 квіт.
 5. Веснянки з Надстирного Чекна-Межиріччя: (Шляхами Лесі Українки) / О. Ошуркевич // Берегиня. – 2000. – № 4. – С. 29–37.
 6. Від Колодяжна до Головна : полемічні нотатки / О. Ошуркевич // Волинь. – 1995. – 12 верес.
 7. Вікно у давнину століть : [з історії створення Волинського краєзнавчого музею] / О. Ошуркевич // Волинь. – 1993. – 8 квіт.
 8. Волинська вишивка: традиції і сучасність / О. Ошуркевич // Нар. трибуна. – 1995. – 6 жовт.
 9. Волинський вертеп / О. Ошуркевич // Нар. трибуна. – 1993. – 6 січ.
 10. Волинськими шляхами (до 130-річчя з дня народження І. С. Нечуя-Левицького) / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1968. – 26 листоп.
 11. Волинські дороги Костомарова / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1991. – 13 черв.
 12. Волинянин фотографував І. Я. Франка : [про польського поета і фотомайстра В. Висоцького] / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1986. – 17 трав.
 13. Волинь... / О. Ошуркевич // Мистецтво України : енциклопедія : в 5 т. / редкол.: Кудрицький А. В. [та ін.]. – К., 1995. – Т. 1. – С. 373–376.
 14. Волинь в етнографічних фотознімках Луїзи Арпер Войд / О. Ошуркевич // Минуле і сучасне Волині: Проблеми джерелознавства : тези доп. та повідомл. VII Волин. іст.-краєзн. конф., 15–16 верес. 1994 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Лаб. історії Волині, Волин. обл. т-во краєзнавців ; відп. ред. Г. В. Бондаренко. – Луцьк, 1994. – С. 67–68.
 15. Волинь і Полісся в дослідженнях Федора Вовка / О. Ошуркевич // Українська культура в іменах і дослідженнях : наук. зап. Рівнен. держ. ін-ту культури / [редкол.: О. А. Галич та ін.]. – Рівне, 1997. – Вип. 1 : Волинське Полісся в контексті слов’янської культури. – С. 13–15.
 16. Волинь у колі народознавчих інтересів М. І. Костомарова / О. Ошуркевич // Остріг на порозі 900-річчя : матеріали І-ІІІ наук.-краєзн. конф. (1990–1992) / Наук.-краєзн. т-во "Спадщина", м. Остріг Рівнен. обл. – Остріг ; Сокаль, 1993. – Ч. 2. – С. 8–9.
 17. Де гартував себе Костюшко : [пам’ятки, пов’язані з навчанням (1762–1765 рр.) Тадеуша Костюшка у піярській шляхетській колі м. Любешова] / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1970. – 18 берез.
 18. Де жила Габріеля Запольська / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1968. – 22 лют.
 19. Деякі реліктові форми звичаю запустів на Поліссі / О. Ошуркевич // Фольклористичні зошити : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Поліс.-Волин. народознав. центр ; [редкол.: В. Давидюк та ін.]. – Луцьк, 1999. – Вип. 2. – С. 31–37.
 20. Деякі типологічні особливості вертепної світлотіньової шопки / О. Ошуркевич // Волинь і волинське зарубіжжя : тези доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Луцьк, 16–18 черв. 1994 р. / Фундація ім. В. Липинського [та ін.] ; [редкол.: М. Кучерепа та ін.]. – Луцьк, 1994. – С. 198–199.
 21. Деякі типологічні особливості Різдвяного світлотіньового вертепу / О. Ошуркевич // Матеріали до української етнології : матеріали конф., наук. та польов. етнолог. дослідж. / Асоц. укр. етнологів, Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії НАН України, Укр. фольклорно-етногр. центр ; [редкол.: О. Г. Костюк, С. П. Павлюк, Г. С. Скрипник]. – К., 1995. – Вип. 1. – С. 287–289.
 22. Дивосвіт вертепу / О. Ошуркевич // Молодий ленінець. – 1990. – 13 січ.
 23. До питання запису пісенномузичного фольклору з голосу Т. Г. Шевченка / О. Ошуркевич // Тарас Шевченко і сучасність : зб. матеріалів і тез міжнар. наук.-теорет. конф. 21 трав. 1996 р. / Рівнен. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Г. С. Дем’янчук [та ін.]. – Рівне, 1996. – С. 54–56.
 24. До питання про відображення образу Устима Кармалюка у фольклорі Волині / О. Ошуркевич // Проблеми етнографії Поділля : тези доп. наук. конф., [23–25 верес. 1986 р.] / Кам’янець-Поділ. відділ Геогр. т-ва УРСР при АН УРСР [та ін.] ; [редкол.: Л. В. Баженов та ін.]. – Кам’янець-Поділ., 1986. – С. 182–186.
 25. Зоріан Доленга-Ходаковський і Волинь: до народнопісенних джерел / О. Ошуркевич // Минуле і сучасне Волині: Історичні постаті краю : тези доп. та повідомл. V Волин. іст.-краєзн. конф., 11–13 жовт. 1991 р. / Луцький держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; [редкол.: Р. А. Арцішевський та ін.]. – Луцьк, 1991. – С. 57–58.
 26. Дослідження народної культури Волині в ХІХ – першій половині ХХ ст. / Ю. Лащук, О. Ошуркевич, А. Хведась // Нар. творчість та етнографія. – 1995. – № 1. – С. 17–25.
 27. Древній Перемиль / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1966. – 21 січ.
 28. Дума козацька про битву під Берестечком / О. Ошуркевич // Берестецька битва в історії України : наук. зб. матеріалів восьмої всеукр. наук.-краєзн. конф., присвяч. 350-річчю битви під Берестечком, 16–17 черв. 2001 р. / Рівнен. обл. краєзн. т-во Всеукр. спілки краєзнавців [та ін.] ; [ред. і упоряд. І. Пащук]. – Рівне, 2001. – С. 53–57. – Бібліогр.: с. 56–57.
 29. Душа прагнула пісні : [про збирача пісенного фольклору с. Козицького] / О. Ошуркевич // Волин. губерн. відом. – 2003. – 30 січ. – С. 10.
 30. Етнографічні матеріали на сторінках “Річника Волинського” / О. Ошуркевич // Минуле і сучасне Волині: Краєзнавство: Історія, здобутки, перспективи : тези доп. та повідомл. ІІ регіон. "Велика Волинь" і VI обл. іст.-краєзн. конф., 8–10 жовт. 1992 р. / Луц. держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; [редкол.: Р. А. Арцішевський та ін.]. – Луцьк, 1992. – С. 94–95.
 31. Етнокультурні дослідження Олександра Цинкаловського / О. Ошуркевич // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край : матеріали ІХ наук. іст.-краєзн. міжнар. конф., 20–23 січ. 1998 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; відп. ред. Г. В. Бондаренко. – Луцьк, 1998. – С. 53–54.
 32. З історії Волинського краєзнавчого музею / О. Ошуркевич // Волинський музей: Історія і сучасність : тези та матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Волин. краєзн. музею та 45-річчю Колодяжн. літ.-мемор. музею Лесі Українки, 16–17 черв. 1994 р., м. Луцьк / Волин. обл. упр. культури, Волин. краєзн. музей. – Луцьк, 1998. – С. 5–7.
 33. З історії фонофікації і пісенно-музичного фольклору на Волинському Поліссі (1960–1980-ті роки) / О. Ошуркевич // Тези доп. наук.-практ. конф. з питань охорони та використання пам’яток народного мистецтва / Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури Закарпат. обл. орг., Секція пам’яток етнографії і фольклору ; [редкол.: Д. В. Степовик та ін.]. – Хуст, 1988. – С. 59–60.
 34. З краєзнавчих мандрівок Миколи Костомарова / О. Ошуркевич // Волинський музей: Історія і сучасність : наук. зб. : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю Волин. краєзн. музею та 60-річчю Колодяжн. літ.-мемор. музею Лесі Українки, Луцьк–Колодяжне, 19–20 трав. 2009 р. / Упр. культури і туризму Волин. облдержадмін. [та ін.] ; оргком.: А. Силюк [та ін.]. – Луцьк, 2009. – Вип. 4. – С. 328–329. – Бібліогр.: 9 назв.
 35. З народознавчих досліджень Назара Димнича / О. Ошуркевич // Діячі науки і мистецтва рідного краю у розвитку української національної культури : зб. матеріалів і тез наук. конф. 29–30 верес. 1998 р. / М-во культури і мистецтв України, Рівнен. держ. ін-т культури [та ін.] ; [редкол.: Г. С. Дем’янчук та ін.]. – Рівне, 1998. – С. 210–214.
 36. З чистих джерел Колодяжного : [записи колодяжненських пісень Лесі Українки] / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1991. – 17 січ.
 37. Зачарований народною піснею (до 115 річчя з дня народження Климента Квітки (1880–1953) / О. Ошуркевич // Волинь. – 1995. – 4 лют.
 38. Збирач пісень Сергій Козицький: (Життєві факти, творчі знахідки) / О. Ошуркевич // Минуле і сучасне Волині й Полісся: народна культура – шлях до себе : матеріали Волин. обл. наук.-етногр. конф., 10–11 квіт. 2003 року, м. Луцьк : зб. наук. пр. / Волин. краєзн. музей [та ін.]. – Луцьк, 2003. – Вип. 11. – С. 49–50.
 39. Звичаї водіння куста на Волинському Поліссі / О. Ошуркевич // Полісся: етнікос, традиції, культура : [зб. матеріалів міжнар. наук. конф. "Полісся: етнікос, традиції, культура"] / Нац. акад. наук України, Ін-т народознав., Полісько-Волин. народознав. центр ; [редкол.: В. Давидюк [та ін.]. – Луцьк, 1997. – С. 103–110.
 40. Його дороги пролягли на Волинь (до 150-річчя від дня народження Федора Вовка) / О. Ошуркевич // Волинь. – 1997. – 18 берез.
 41. Климент Квітка і пісенно-музичний фольклор Волині / О. Ошуркевич // Волинський музей: Історія і сучасність : наук. зб. / Волин. обл. упр. культури, Волин. краєзн. музей, Волин. обл. т-во краєзнавців ; [редкол.: А. Силюк та ін.]. – Луцьк, 1999. – Вип. 2. – С. 78–81. – Бібліогр.: с. 81.
 42. Козак Нечай у народній пісні / О. Ошуркевич // Берестецька битва в історії, літературі та мистецтві : наук. зб. / М-во освіти і науки [та ін.] ; [редкол.: К. Ф. Шульжук [та ін.]. – Рівне, 2001. – С. 147–151.
 43. Колеги про колегу : (Василеві Скуратівському – 60) : привітаня / О. Ошуркевич // Берегиня. – 1999. – № 4. – С. 88.
 44. 70. Колодяжне, од дівчини Варки” / О. Ошуркевич // Молода Волинь. – 1991. – 22 лют.
 45. М. І. Костомаров і Берестецька битва 1651 року / О. Ошуркевич // V Всеукраїнська конференція "Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України" : тези доп. та повідомл. / Акад. наук УРСР [та ін.] ; [редкол.: І. Г. Винокур та ін.]. – К. ; Кам’янець-Поділ., 1991. – С. 119–120.
 46. Микола Костомаров і фольклор Волині / О. Ошуркевич // Літопис Волині наук.-попул. і літ.-худож. часоп. / голов. ред. І. Д. Олексеюк. – Луцьк, 2001. – Ч. 1. – С. 103.
 47. Крізь полум’я війни : [з історії Волинського краєзнавчого музею] / О. Ошуркевич // Волинь. – 1994. – 19 трав.
 48. “Круг містечка Берестечка...” / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1966. – 6 лют..
 49. Микола Павлович Куделя / О. Ошуркевич // Кобзар у моєму житті: Спогади з недавнього минулого / М. П. Куделя ; Фундація ім. О. Ольжича. – Луцьк, 1998. – С. 124–127.
 50. Андроник Лазарчук і Олена Пчілка: з історії творчих взаємин / О. Ошуркевич // Волинський музей: Історія і сучасність : наук. зб. / Волин. обл. упр. культури, Волин. краєзн. музей, Волин. обл. т-во краєзнавців ; [редкол.: А. Силюк та ін.]. – Луцьк, 1999. – Вип. 2. – С. 142–143.
 51. Луцьк: "Столиця її укоханої Волині" / О. Ошуркевич // Джерела безсмертного слова: Лесині місця на Волині : [іст.-краєзн. нарис, поезія] / [Волин. орг. Спілки письм. України, ВОРВП "Надстир’я"] ; упоряд. і ред. В. С. Гей. – Луцьк, 1996. – С. 8–13.
 52. Луцьк... що в імені твоїм ? / О. Ошуркевич // Нар. трибуна. – 1990. – 11 жовт.
 53. Маловідомий ляльковий вертеп з Волинського Прибужжя / О. Ошуркевич // Слов’янський фольклорний фестиваль "Коляда" : Проблеми успадкування зимових народних звичаїв та обрядів : зб. матеріалів і тез Другої наук.-практ. конф., 19–21 січ. 1996 р. / М-во культури та мистец. [та ін.] ; [упоряд.: М. Федоришин, І. Пащук]. – Рівне, 1995. – С. 21–23.
 54. Малюнок у старому журналі : [про роботи художника А. Г. Лазарчука у журналах, що видавала Олена Пчілка] // Рад. Волинь. – 1989. – 6 жовт.
 55. Між лукою Стиру : [з етимології найменування м. Луцька] / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1977. – 30 берез.
 56. Мовою графіка : [про художника-графіка В. Д. Фатальчука] / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1976. – 10 серп.
 57. На Волині, у Косачів / О. Ошуркевич // Шляхами Івана Франка на Україні : путівник / [упоряд. М. О. Мороз ; наук. ред. Ю. Г. Гошко]. – Л., 1982. – С. 101–104.
 58. На мистецькій ниві : [про польського письменника Ю. І. Крашевського як художника і мистецтвознавця] / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1973. – 19 груд.
 59. На Свят-вечір, добрий вечір / О. Ошуркевич // Нар. трибуна. – 1993. – 15 груд.
 60. На шляху відродження : [з діяльності Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові] / О. Ошуркевич // Нар. трибуна. – 1992. – 15 квіт.
 61. Нарис “Школа” у життєво-творчій біографії Лесі Українки / О. Ошуркевич // Минуле і сучасне Волині : тези доп. та повідомл. Волин. регіон. іст.-краєзн. конф., 26–28 верес.1985 р. / Луц. держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; відп. ред. Н. В. Бурчак. – Луцьк, 1985. – С. 156–158.
 62. Народна творчість про Нечая і Берестецьку битву: історизм, фольклорні мотиви / О. Ошуркевич // Берестецькій битві – 340 років : тези ІІ республік. наук.-теорет. конф., 15 черв. 1991 р. / Укр. т-во охорони пам’яток іст. та культури, Рівнен. обл. орг.; [упоряд.: В. Й. Сидорук та ін.]. – Рівне, 1991. – С. 36–38.
 63. Народні вірші та пісні про Берестецьку битву в оцінці Івана Франка / О. Ошуркевич // Берестецька битва в історії України : тези ІІІ Республік. наук.-теорет. конф. / Рівнен. обл. орг. укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури [та ін.] ; упоряд.: І. Г. Пащук, З. І. Оверчук. – Рівне, 1992. – С. 56–59.
 64. “...Наші любі лучани не забувають за Лесю” : [Листи О. П. Косач-Кривинюк до А. З. Дублянського з приводу перебування родини Косачів у Луцьку] / О. Ошуркевич, Н. Пушкар // Нар. трибуна. – 1991. – 23 лют.
 65. Невтомний дослідник фольклору (до 100-річчя з дня народження К. В. Квітки) / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1980. – 3 берез.
 66. Незвичайна доля : [про К. І. Десницьку – королеву Сіаму, родом з м. Луцька] / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1987. – 4 лют.
 67. Нелегкий шлях до істини : [з історії Волинського краєзнавчого музею] / О. Ошуркевич // Волинь. – 1993. – 19 жовт.
 68. Іван Нечай і народна пісня / О. Ошуркевич // Волинські дзвони : наук.-краєзн. альм. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; редкол.: В. Г. Бойко [та ін.]. – Рівне, 1999. – Вип. 3. – С. 71–72. – Бібліогр.: 9 назв.
 69. Нові записи легенд про Берестецьку битву / О. Ошуркевич // Нар. творчість та етнографія. – 2003. – № 3. – С. 18–21.
 70. О музыкальных трубах в Волынском Полесье / О. Ошуркевич // Полесье и этногенез славян : предварит. материалы и тез. конф. / Ин-т славяноведения и балканистики АН СССР ; [редкол.: Н. И. Толстой, Л. Н. Виноградова, С. М. Толстая]. – М., 1983. – С. 114–116.
 71. Овіяне славою Лесі : [проживання Лесі Українки в Луцьку] / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1970. – 4 січ.
 72. Останнє побачення : [останній приїзд Лесі Українки в Колодяжне] / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1977. – 12 серп.
 73. Пам’ятаймо Крути / О. Ошуркевич // Нар. трибуна. – 1993. – 27 січ.
 74. Пам’ятки про Берестецьку битву у творчих зацікавленнях Олени Пчілки / О. Ф. Ошуркевич // Берестецька битва в історії України : тези четвертої республік. наук.-теорет. конф. / Рівнен. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури [та ін.] ; [упоряд.: І. Г. Пащук, В. Й. Сидорук]. – Острів, 1993. – С. 52–54.
 75. Пам’ятного 1914 року : Відзначення ювілею Т. Г. Шевченка на Волині / О. Ошуркевич // Молода Волинь. – 1994. – Січ.–берез. (№ 11).
 76. Пам’ять орнаменту / О. Ошуркевич // Молодий ленінець. – 1985. – 19 верес.
 77. Письменниця-гуманістка [Габріеля Запольска] / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1971. – 17 груд.
 78. Питання народознавства у творчій концепції Олени Пчілки / О. Ошуркевич // Шоста Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства, (м. Луцьк, верес.-жовт. 1993 р.) / [редкол.: П. Т. Тронько та ін.]. – Луцьк, 1993. – С. 459–460.
 79. Під містечком Берестечком : [З історії написання пісні про козака Нечая “Виступали козаченьки з високої гори”] / О. Ошуркевич // Нар. трибуна. – 1991. – 12 черв.
 80. Пісенна творчість Волинського краю / О. Ошуркевич // Волинь моя : журн. Міжнар. громад. об-ня "Волинське братство" / [голов. ред. М. Сорока]. – К., 2001. – Вип. 1. – С. 189–197.
 81. Пісенні походи зі Скулина / О. Ошуркевич // Міфологія і фольклор. – 2009. – № 2/3. – С. 95–101.
 82. Пісні з голосу Кобзаря / О. Ошуркевич // Волинь. – 1996. – 3 верес.
 83. Пісні з Колодяжного / О. Ошуркевич // Жовтень. – 1982. – № 6. – С. 122–124.
 84. Пісня про Бондарівну // Рад. Волинь. – 1985. – 15 трав.
 85. Побачення зі "Школою" : [до джерел нарису Лесі Українки “Школа”] / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1988. – 23 берез.
 86. Поема Григорія Воробкевича “Берестечко” / О. Ошуркевич // Берестецька битва в історії України : матеріали і тези шостої наук.-теорет. конф., присвяч. 400-річчю з дня народж. Б. Хмельницького, 24–25 черв. 1995 р. / Держ. іст.-мемор. заповідник "Поле Берест. битви" [та ін.] ; [упоряд. і ред. І. Г. Пащук]. – Рівне, 1995. – С. 97–99.
 87. Поїздка в Колодяжне : [про поїздку І. Я. Франка влітку 1891 р. в с. Колодяжне Ковельського повіту] / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1966. – 26 серп.
 88. Покальчук Володимир Феофанович / О. Ошуркевич // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. / Нац. акад. наук України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики ; за ред. М. М. Романюка. – Л., 2001. – Вип. 8. – С.236–239.
 89. Про деякі особливості історико-поетичного твору “Кину пером, лину орлом, конем поверну” / О. Ошуркевич // Берестецька битва в історії України : матеріали і тези п’ятої наук.-практ. конф., 2 лип. 1994 р., с. Острів Радивилівського р-ну Рівн. обл. / Держ. іст.-мемор. заповідник "Поле Берестецької битви" (с. Пляшева Радивилів. р-ну Рівнен. обл.), Рівнен. краєзн. т-во Всеукр. спілки краєзнавців ; [упоряд.: І. Г. Пащук, І. О. Плясковський]. – Рівне, 1994. – С. 46–47.
 90. Про пана Каньовського і сміливого ляшка (з історії фіксації сюжету фольклорної традиції) / О. Ошуркевич // Міфологія і фольклор. – 2008. – № 1. – С. 39–46.
 91. Проти неволі гіркої : [з історії написання і побутування поезії Т. Шевченка “Ой чого ти почорніло, зеленеє поле?”] / О. Ошуркевич // Нар. трибуна. – 1991. – 10 лип.
 92. Олександр Прусевич / О. Ошуркевич // Волинський музей: Історія і сучасність : наук. зб. / Волин. обл. упр. культури, Волин. краєзн. музей, Волин. обл. т-во краєзнавців ; [редкол.: А. Силюк та ін.]. – Луцьк, 1999. – –Вип. 2. – С. 8–9.
 93. Релікти волочебних звичаїв на західноукраїнському Поліссі / О. Ошуркевич // Полісся: мова, культура, історія : матеріали міжнар. конф. / Асоц. етнологів [та ін.] ; [редкол.: Г. А. Скрипник та ін.]. – К., 1996. – 349–353.
 94. “Різдвяна містерія”...: [У Волин. краєзн. музеї відкрита традиційна виставка різдвяно-новорічної атрибутики] / О. Ошуркевич // Луцький замок. – 1999. – 6 січ. – С. 11.
 95. Родина Косачів у спогадах краян / О. Ошуркевич // Полісеєзнавство у фольклорно-етнографічних і літературно-мистецьких дослідженнях : [збірник] / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: Р. В. Захарчук-Чугай та ін.]. – Рівне, 2009. – С. 80–91. – Бібліогр.: с. 90–91.
 96. Святий Юрій і мотив змієборства в українському фольклорі / О. Ошуркевич // Історія релігій в Україні : тези повідомл. Міжнар. V круглого столу (Львів, 3–5 трав. 1995 р.) / [НАН України, Ін-т укр. археографії та ін.]. – К. ; Л., 1995. – Ч. 3. – С. 307–310.
 97. Семантика вирію в етнокультурній традиції Полісся / О. Ошуркевич // Минуле і сучасне Волині й Полісся: Край на межі тисячоліть : матеріали Х наук. іст.-краєзн. конф., яка відбулася у Старому Чорторийську, Маневичах, Четвертні та Нововолинську в 2000–2002 рр. : зб. наук. пр. / Манев. краєзн. музей, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; упоряд. Г. В. Бондаренко. – Луцьк, 2002. – С. 219–221.
 98. Турботи і знахідки краєзнавця : [про В. М. Кмецинського з м. Каменя-Каширського] / О. Ошуркевич, М. Прокоп’юк // Рад. Волинь. – 1987. – 4 лип.
 99. Тут народилася "Надія" : [Леся Українка в Луцьку написала свій перший вірш "Надія"] / О. Ошуркевич, О. Марчук // Молодий ленінець. – 1987. – 24 лют.
 100. У Бережцях над Бугом : [до перебування Лесі Українки влітку 1892 р. у с. Бережці Володимир-Волинського повіту] / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1977. – 29 січ.
 101. У вихорі війни : [участь у Першій світовій війні російського художника А. О. Рилова (1870–1939)] / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1985. – 2 лип.
 102. У передгроззя Коліївщини / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1973. – 19 черв.
 103. У селі над Россю (до 50-річчя з дня смерті І. С. Нечуя-Левицького) / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1968. – 14 квіт.
 104. Леся Українка і народна співачка Варвара Дмитрук: З історії фольклористичних зв’язків / О. Ошуркевич // Леся Українка та родина Косачів в контексті української культури : тези та матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 24–25 лют. 1996 р., с. Колодяжне на Волині / Волин. краєзн. музей, Літ.-мемор. музей Лесі Українки в Колодяжному ; [ред. група : А. М. Силюк та ін.]. – Луцьк, 1996. – С. 25–26.
 105. Феномен Павла Чубинського / О. Ошуркевич // Нар. трибуна. – 1994. – 5 лют.
 106. Хланта Іван Васильович / О. Ошуркевич // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. / Нац. акад. наук України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики ; за ред. М. М. Романюка. – Л., 2000. – Вип. 7. – С. 366–368.
 107. Цинкаловський Олександр Миколайович / О. Ошуркевич // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. / Нац. акад. наук України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики ; за ред. М. М. Романюка. – Л., 2001. – Вип. 8. – С. 301–304.
 108. Павло Чубинський: До джерел народнопобутової культури Волині / О. Ошуркевич // Житомир в історії Волині і України : тези всеукр. наук. краєзн. конф., Житомир, 7–10 вер. 1994 р. / [редкол.: В. О. Єршов та ін.]. – Житомир, 1994. – С. 147–149.
 109. Шевські ремісничі цехи, їх пережитки на Волині / О. Ф. Ошуркевич // Минуле і сучасне Волині: Літописні міста і середньовічна культура : наук. зб. ; матеріали VIII Волин. обл. іст.-краєзн. міжнар. конф., 27–29 листоп. 1995 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; відп. ред. Г. В. Бондаренко. – Луцьк, 1998. – С. 105–106.
 110. Шістдесят років від дня смерті О. М. Прусевича (1878–1944) – польського етнографа, музеолога, краєзнавця // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2004 рік / Упр. культури і туризму Волин. обл. держ. адмін., Волин. краєзн. музей, Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки ; [упоряд.: В. В. Бабій та ін.]. – Луцьк, 2003. – С. 145–147.
 111. Шляхами Лесі Українки : [Леся Українка з родиною в с. Скулин на Ковельщині] / О. Ошуркевич // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 2. – С. 203–208.
 112. “Я хочу, щоб була Україна” : [до 110 річчя від дня народж. В. Липинського] / О. Ошуркевич // Волинь. – 1992. – 16 квіт.