Новини

2021-12-15 22:10:15

Захист магістерської роботи студентів групи ПМ-61м ННІ АКОТ

Націона́льний університе́т во́дного господа́рства та природокористува́ння, НУВГП — вищий навчальний заклад в місті Рівне, Україна.

НУВГП — визнаний в Україні та за її межами єдиний в державі вищий навчальний заклад, який готує фахівців для галузі водного господарства, з потужною матеріально-технічною базою, висококваліфікованим кадровим потенціалом, багатотисячною студентською сім'єю.

Упродовж свого існування університет пройшов славний шлях від гідротехнічного училища до провідного вищого навчального закладу України.

Викладачі, науковці та випускники університету внесли вагомий вклад у вітчизняну і світову науку та практику в галузях водного господарства, будівництва і архітектури, охорони навколишнього природного середовища, економіки природокористування, гідроенергетики, водопостачання та водовідведення, енергозбереження, машинобудування.

2021-10-18 05:17:41

Презентація книги Миколи Федоришина «Музейний комплекс у Пересопниці. 10 років минуло»

7 жовтня у Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книги Миколи Федоришина «Музейний комплекс у Пересопниці. 10 років минуло». Видання присвячене 460-річчю Пересопницького Євангелія, 30- річчю Незалежності України, 10 –річчю Культурно-археологічного центру «Пересопниця». Федоришин Микола Васильович народився 24 грудня 1958 року у селі Сухівці Рівненського району Рівненської області. Магістр культурології, краєзнавець, фольклорист, громадський та політичний діяч. У книзі автором було досліджено перші кроки інновації у музеї, які сьогодні відповідають на виклики сучасності і залишаються актуальними для відвідувача та місцевої громади. На презентацію завітали друзі, колеги, меценати та музейники. Серед виступаючих були: настоятель Пересопницького монастиря отець Григорій, Неоніла Кожан – перша зберігач фондів КЗ «Пересопниця», Віра Скарб'юк – зберігач фондів культурно-археологічного центру «Пересопниця», поетка – Вікторія Климентовська та живописець Ярослав Марчук. Цікавим доповненням заходу були музичні композиції у виконанні відомого фольклориста, керівника зразкового ансамблю «Ранкова роса» - Юрія Ковальчука та студентки Рівненського музичного училища РДГУ бандуристки Анастасії Усар. На завершення заходу був продемонстрований фільм «Фестиваль «Коляда» у Пересопниці». Надія Шаюн ст. наукова співробітниця відділу маркетингу, розвитку та комунікацій. http://museum.rv.gov.ua/news/2021/10/07/prezentaciya-knigi-muzejnij-kompleks-u-peresopnici/

Нові надходження

2021-12-08 11:57:22

Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Історичні науки» 2021. Вип. 32.

Науковий журнал присвячений проблемам української і світової історії, Острогіани, історіографії та джерелознавства. У ньому представлені наукові зацікавлення дослідників Національного університету "Острозька академія" та інших наукових і навчальних установ України. Для фахівців-істориків, викладачів, аспірантів і студентів вищих закладів освіти.

Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки / Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог: Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія". -  2021. - Вип. 32. - 146 с.

Зміст:

Мірошниченко О. Сімейно-шлюбні відносини старообрядців в Україні в умовах політичного режиму Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ століть. - C. 6-10.

Старжець В. Відновлення діяльності педагогічних училищ Західної України в післявоєнний період. - C. 11-16.

Тершак А. Церква Адвентистів Сьомого Дня в умовах радянської релігійної політики кінця 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст. на Закарпатті. - C. 17-24.

Трофимович В. Повернення в Західну Україну з таборів і спецпоселень учасників підпільно-повстанського руху (1956–1957). - C. 25-31.

Смирнов А. Об’єднавчий Собор Православної Церкви України 15 грудня 2018 року. - C. 32-38.

Майборода П. Республіканські чесноти та імперська велич: образ Юліана в панегірику Клавдія Мамертина. - C. 40-46.

Атаманенко В. Первинний поборовий реєстр Степанської волості 1576 року. - C. 47-61.

Близняк М. Місто Шумськ у комплексі волинських маєтків князів Радзивілів другої половини XVIII ст.. - C. 62-74.

Шама О. "Лихварський сприт і шахрайська хитрість": Станіслав Тарновський про трансформацію заможної шляхти Галичини в умовах становлення вільноринкового суспільства. - C. 75-84.

Бондарчук Я. Дипломатичні практики В’ячеслава Липинського в оцінках істориків. - C. 85-89.

Ворон Н. Участь українських істориків Чехословаччини в міжнародних конгресах та з’їздах (20 – 30-ті рр. ХХ ст.): інформаційно-статистичний аналіз. - C. 90-96.

Стопчак М. Військово-фахова та культурно-освітня робота серед інтернованих вояків армії УНР в українській зарубіжній історіографії повоєнного періоду. - C. 97-105.

Ющук Т. Постать І. Мазепи у монографічних дослідженнях Теодора Мацьківа. - C. 106-111.

Пшеничний Ю., Марчук В. Свято-Вознесенський монастир поблизу Дубна в археологічних дослідженнях 2019–2020 рр.. - C. 112-118.

Райтаровська Н. Руські землі у міжнародному житті Європи в VIII-X ст.. - C. 120-126.

Десятничук І. Чеська політика та розпад Австро-Угорщини (1917-1918 рр.). - C. 127-133.

Стародуб А. Копії Патріаршого і Синодально-Канонічного Томосу 1924 року в польських архівах. - C. 134-139.

Залєток Н. Служба британських та радянських жінок у військах зв’язку в роки Другої світової війни. - C. 140-144.

Джерело: Наукові записки НаУОА

Електронна копія журналу в бібліотеці ім. В.І. Вернадського

2021-10-18 10:34:09

Памятная книжка Волынской губернии на 1917 год

Памятная книжка Волынской губернии на 1917 год [Електронна копія] / под ред. Е. Д. Гринева. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 465 Мб). — Житомир : Волын. губерн. тип., 1916 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2018).

Оригінал друкованого документу зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Памятная книжка Волынской губернии на 1917 год / под ред. Е. Д. Гринева. — Житомир : Волын. губерн. тип., 1916. — 358 с.

Джерело: Електронна бібліотека «Культура України» (pdf)

Джерело: Национальная электронная библиотека (pdf)

Анотація: Довідкове видання містить різноманітну офіційну інформацію як про Волинську губернію, так і загального характеру. Представлено законодавчі матеріали, календар святкових і пам’ятних дат на 1917 рік, перелік урядових і громадських установ. Вміщено історичний нарис Волинської губернії, відомості про географію, рослинний і тваринний світ, висвітлено історію міста Житомира. Подано статистичні дані про кількість населення, стан сільського господарства.