АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Образ «Вознесення Господнє», XVIII ст. Передано у Волинський краєзнавчий музей із церкви села Пірванче Горохівського деканату в 1981 році.
Волинська ікона
Образ «Вознесення Господнє», XVI...

Інше

Нові книги Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки | Друк |
Новини - Нові книги Історичної Волині
Василюк В. Історія фізичної культури : навч. посіб. / В. Василюк ; М-во освіт і науки України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – 308 с.
У навчально-методичному посібнику подано історичні відомості про витоки та етапи розвитку фізичної культури, викладено загальні положення і напрями розвитку фізичної культури і спорту залежно від етапів розвитку людського суспільства; описані основні події і дати, що характеризують історію фізичної культури, визначено вклад фундаторів різних систем фізичного виховання у розвиток фізичної культури і спорту. Крім того у посібнику описана історія розвитку спортивного руху на Рівненщини на початку ХХ століття.
Історія рідного краю: Сарненщина / упоряд. А. В. Копищик. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – 316 с.
Історико-краєзнавчий нарис, що стосується історії, дослідження походження назви населеного пункту, важливих суспільно-політичних подій, сучасного стану населених пунктів Сарненського району Рівненської області.
Князі Острозькі / О. Дзярнович, Р. Рагаускене, І. Тесленко, Б. Черкас, А. Бумблаускаса ; під. наук. ред. І. Тесленка. – К. : Балтія-Друк, 2015. – 280 с.
Книга присвячена представникам одного з найвідоміших українських родів в українській історії XIV – початку XVIІ ст. Острозьким, що займали високі адміністративні та військові посади в Польсько-Литовській державі. Протягом століть представники роду Острозьких були символом окремої України-Русі, відстоюючи національну самобутність народу, ревними боронителями православної віри та української культури. До видання залучено історичні документи і архівні матеріали, зібрані у 26 музеях України, Польщі, Литви і Білорусі. Історичні дослідження ілюструють майже 800 фотографій.
Князі Острозькі / О. Дзярнович, Р. Рагаускене, І. Тесленко, Б. Черкас, А. Бумблаускаса ; під. наук. ред. І. Тесленка. – К. : Балтія-Друк, 2015. – 280 с.
Книга присвячена представникам одного з найвідоміших українських родів в українській історії XIV – початку XVIІ ст. Острозьким, що займали високі адміністративні та військові посади в Польсько-Литовській державі. Протягом століть представники роду Острозьких були символом окремої України-Русі, відстоюючи національну самобутність народу, ревними боронителями православної віри та української культури. До видання залучено історичні документи і архівні матеріали, зібрані у 26 музеях України, Польщі, Литви і Білорусі. Історичні дослідження ілюструють майже 800 фотографій.
Перша колія. До 150-річчя Львівської залізниці / [Ю. С. Томін, Ю. О. Романишин, Р. Ф. Коритко, І. М. Паращак] ; Львівська залізниця. – Львів : ЗУКЦ, 2011. – 496 с.
Це колективна праця, в якій узагальнено, впорядковано та відображено величезну кількість інформації про діяльність трудового колективу Львівської залізниці протягом попередніх 150 років. Історію залізничного транспорту відображено у світлинах, статтях, спогадах та документах. Окремі розділи присвячено історії заснування та розвитку залізничних шляхів Волині, створенню вузлових станцій у Здолбунові, Рівному, Сарнах; локомотивному та вагонному депо станції Ковель, Здолбунів, історії вузькоколійки Антонівка – Зарічне, історії залізничного вокзалу Рівного, Рівненської дитячої залізниці та багато іншого.
Шеретюк В. Українське дисидентське питання в політичних відносинах Росії і Речі Посполитої (кінець XVII – XVIII ст.) / В. Шеретюк ; Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Рівне : О. Зень, 2015. – 224 с.
У монографії на основі використаного широкого кола джерел вперше комплексно досліджено процес використання Росією українського дисидентського питання у політиці щодо Речі Посполитої кінця XVII-XVIII ст. Розглянуто процес активного використання російським керівництвом свого політичного права (отриманого за умовами договору 1686 р.) контролювати непорушність прав православного населення Речі Посполитої для розв’язання власних політичних завдань у Польщі. З’ясовано наслідки використання Росією дисидентського питання в політичних проектах, які виявилися в активізації утисків православної церкви в Правобережній Україні, що, у свою чергу, стало однією з причин поділів Речі Посполитої. Події висвітлено в контексті зовнішньополітичної діяльності Росії та міжконфесійних відносин у Правобережній Україні кінця XVII-XVIII ст.
***
Вернюк Я. С., Шевчук С. І. Волинезнавство у наукових студіях О. Кольберга: європейський вимір нематеріальної культури / Я. С. Вернюк, С. І. Шевчук // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне, 2015. – Вип. 1. – С. 121-127.
У статті розглянуто питання про дослідження фольклору та етнографії Волині польським етнографом, фольклористом, музикологом, композитором Оскаром Кольбергом протягом другої половини XIX століття. Характеризується фольклорно-етнографічна збірка «Волинь» 1907 року видання як підсумок мандрівок дослідника по Волині в 60-х рр. XIX ст.
Дикало В. І. Проблеми і перспективи етномузичного виховання на Волині / В. І. Дикало // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне, 2015. – Вип. 1. – С. 29-36.
Стаття присвячена традиціям етномузичного виховання на Волині, яке розглядається в контексті польської, чеської, єврейської, німецької музичної традицій, та їх вплив на сучасний український культурний простір Волині.
Добіна Т. Г. Б. Лятошинський: три іпостасі одного таланту / Т. Г. Добіна // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2014. – Наук. зап. Рівнен. держ. гуманітарного ун-ту. Вип. 20 : у 2-х т. Т. 1. – С. 93-97.
У статті виявлено та розкрито педагогічну концепцію Бориса Миколайовича Лятошинського (1895-1968), українського композитора, диригента, педагога, музично-громадського діяча, уродженця м. Житомир.
Крайлюк Л. В. Ніл Хасевич і українська книжкова графіка першої половини ХХ ст. / Л. В. Крайлюк // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2014. – Наук. зап. Рівнен. держ. гуманітарного ун-ту. Вип. 20 : у 2-х т. Т. 1. – С. 321-324.
У статті характеризується мистецька спадщина українського художника-графіка початку ХХ століття Ніла Хасевича, уродженця с. Дюксин Костопільського району Рівненської області.
Легкун О. Г. Діяльність аматорських колективів Кременеччини у 20-20-х роках ХХ століття / О. Г. Легкун // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2014. – Наук. зап. Рівнен. держ. гуманітарного ун-ту. Вип. 20 : у 2-х т. Т. 1. – С. 66-70.
У статті на основі архівних матеріалів проведено вивчення аматорських колективів Кременеччини та відтворення їхньої концертної діяльності у 20-30-х роках ХХ століття.
Лесик-Бондарук О. О. Об’ємно-просторове і планувальне вирішення мурованих монастирів Волині XVII-XVIII ст. / О. О. Лесик-Бондарук // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2014. – Наук. зап. Рівнен. держ. гуманітарного ун-ту. Вип. 20 : у 2-х т. Т. 1. – С. 260-266.
У статті проаналізовано композиційні та планувальні характеристики волинських мурованих монастирів XVII-XVIII століття для допомоги кваліфікованим спеціалістам у процесі збереження, відтворення та відновлення споруд на більш професійному рівні.
Цапун Р. В. З історії фольклорно-етнографічної експедиції у Сарненський р-н (1986 р.) / Р. В. Цапун // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне, 2015. – Вип. 1. – С. 282-292.
У статті здійснено комплексний аналіз фольклорно-етнографічної експедиції автора у Сарненський район Рівненської області та висвітлення її ролі у навчально-виховному процесі кафедри музичного фольклору Рівненського державного гуманітарного університету.
Цецик Я. Значення цукрової галузі в економічному розвитку Волині наприкінці XIX – на початку ХХ ст. / Я. Цецик // Наукові дослідження молоді : матеріали VI звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів. м. Дубно, 27 берез. 2014 р. / Відкритий Міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – К. ; Дубно, 2014. – С. 140-143.
Стаття присвячена висвітленню питань розвитку та значення цукрової промисловості для економічного розвитку Волинської губернії та кількісній характеристиці цукрових заводів у тому чи іншому повіті Волині.
Шеретюк Р. М. Художньо-мистецьке оформлення «Літургіаріона» («Служебника») 1734-1735 рр. – першого великого книжкового видання Почаївської Василіанської друкарні / Р. М. Шеретюк // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне, 2015. – Вип. 1. – С. 301-307.
У статті здійснено короткий огляд друкованих видань Почаївської василіанської друкарні. Зокрема окрема увага в статті приділяється характеристиці художньо-мистецького оформлення богослужбової книги «Літургіаріона» («Служебника») початку XVIII ст.