АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Прибутковий будинок Ланди, кін. XIX - поч. ХХ ст. вул. Ольжича, 13 м. Житомир
Пам'ятки. Житомир
Прибутковий будинок Ланди, кін. ...

Інше

Нові книги Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки | Друк |
Новини - Нові книги Історичної Волині
Малин – неопалима купина Волині / упоряд. Є. Комісарук. – К. : Світ успіху, 2013. – 158 с.
Книга-дослідження щодо трагічних подій 1943 року, які відбувалися у с. Малин Млинівського району Рівненської області. Написана на основі першоджерел та спогадів очевидців. Книга є першим узагальненим джерелом при вивченні історії села Малин.
Рівненська гімназія. 1839-1921. Історія. Спогади. Документи / упоряд. В. Луц, О. Морозова. – Рівне : Дятлик М., 2014. – 340 с.
У виданні зібрано малодоступні публікації та документи з історії Рівненської гімназії (1839-1921 рр.). Матеріали збірника охоплюють майже столітній період існування навчального закладу від передумов його становлення до припинення його існування. Включено публікації переважно від середини XIX до першої третини ХХ ст. і є бібліографічними раритетами: «Историческая записка о Ровенском реальном училище. 1832-1882» А. Анципо-Чикунского, «Римско-католический костел, называемый каплицею, при Ровенском реальном училище…» А. Попова, спогади А. Солтановського, що друкувалися впродовж 1892-1894 рр. на сторянках «Киевской старины». До книги увійшли також спогади поляків – колишніх учнів гімназії, опубліковані в 1930-х рр. в часописі «Rocznik Wołynski».В додатках подано уривки із спогадів директорів, викладачів гімназії. Окрему частину додатків становить добірка архівних документів, планів і фотографій з фондів Державного архіву Рівненської області, що розкривають головні етапи в історії Рівненської гімназії.
***
Архітектурна спадщина Волині = Architectural heritage of Volhynia : зб. наук. пр. Вип. 4 / за наук. ред. докт. архітектури П. А. Ричкова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного господарства та природокористування, кафедра архітектури та середовищного дизайну. – Рівне, 2014. – 141 с.
Передмова
СТАТТІ
Александрович В. Оборонні вежі середини XVI ст. в структурі бастіонних укріплень Олицького замку XVII ст.
Завада В. До проблеми історико-типологічної атрибуції волинських дерев'яних храмів XVI – XVII століть
Лесик О. Пристосування пам'яток архітектури України для нових потреб: сучасна проблематика
Михайлишин О. Архітектура комплексу Волинських Торгів 1930-1938 років у Рівному: європейський контекст та сила традиції
Радович Р. Особливості забудови двору та специфіка господарських будівель на Галицькій Волині (друга половина XIX – початок XX ст.)
Ричков П. «Альбом краєвидів Волині» Генрика Пейера як джерело архітектурної історіографії
Ричков П. Історичні плани Луцька XVIII – XIX ст. в архівах Петербурга та Москви
Ричков П. Корець і Катербург: два урбаністичні експерименти
на Волині в кінці XVIII ст.
Пшеничний Ю. Топографія та опис католицької парафіяльної забудови у Дубні в кінці XVIII – на початку XIX ст.
Sygowski Р. Miasteczko Maciejów (obecnie Луків) na Wołyniu і jego cerkiew w XVIII wieku
ПОВІДОМЛЕННЯ
Бенедюк П. Церква Собору Пресвятої Богородиці в с. Опарипси: забута пам'ятка чи незнаний твір автора
Збруцький О. Плебанія (будинок ксьондза костьолу Іоанна Хрестителя) в місті Ізяславі Хмельницької області
Сергіюк І. Військовий гарнізон як фактор просторового розвитку повітових міст Волині у другій половині XIX – початку XX ст.
Сінкевич О. Інтеграція театрально-видовищних комплексів в міську структуру на базі історично сформованої театральної мережі м. Рівного
Шапран С. Архітектурно-конструктивні вирішення млинів Волині періоду XIX – початку XX ст.
Шапран С. Вплив соціально-економічних чинників на типологію виробничих об'єктів Волині XIX – поч. XX ст.
Яцунова Н. Сакральна архітектура німецьких колоністів на Волині в міжвоєнну добу
Умовні скорочення
Коротко про авторів
Літопис Березнівщини : наук. записки Березнівського краєзн. музею. Вип. II / Березнів. р-на держ. адмін., Березнів. краєзн. музей. – Рівне : О. Зень, 2015. – 192 с.
ЗМІСТ
Звертаючись до витоків
Археологічні дослідження Губківського замку. Лариса Виногродська, Олексій Войтюк, Богдан Прищепа
Вітряки Березнівської гміни. Олександр Романчук
«Забуті» вулиці Березного. Наталія Трохлюк
Трагедія Березнівських євреїв. Серпень 1942-го. Наталія Трохлюк
Храм Івана Богослова с. Балашівка як історична і культурна пам’ятка. Валентина Журавель, Оксана Зайко
Доля хуторів Заліссся Березнівського району. Олександр Романчук
Системи опалення традиційного житла на півдні Середнього Полісся. За експедиційними матеріалами з Березнівського p-ну Рівненської обл. Роман Радович
З історії паперових фабрик Березнівщини. Олександр Романчук
Рейд групи УПА «Енея» на Полісся навесні 1944 року. Ігор Марчук
Імена залишаються в пам’яті людській, доки живі про них перекази. Спогади. Ростислав Мотруніч
Забуті імена: Емануель Малинський — волинський аристократ, літератор, піонер світової авіації. Наталія Трохлюк
Життя і служіння Церкві євангельських християн-баптистів у м. Березне Рівненської обл. (1928-2010 pp.). Галина Павлюк
З бору і степу. Уривок. Тадеуш Єжи Стецький
Доля хуторів. Глушків Березнівського району. Олександр Сосновчик
Вода в метеорологічних віруваннях поліщуків Березнівщини. Олександр Васянович
І села теж вмирають... Про село Левачі Березнівського району Рівненської області. Олександр Романчук
Весільний обряд у с. Білка Березнівського р-ну. Поч. XX ст. Віра Хіміна, Валентина Хіміна
Замість фарб — оксамит і тополевий пух. Наталія Трохлюк
Календарно-обрядові пісні села Білка Березнівського району. Записи Валентини Хіміної. Транскрипції Володимира Козака
Відомості про авторів