АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Образ «Богоявлення Господнє». XVIII ст. Походить із храму с. Перванче Горохівського деканату.
Волинська ікона
Образ «Богоявлення Господнє». XV...

Інше

Науково-практична конференція «Вишневець в контексті формування мережі міст південно-західної Волині XIV – XVIII ст.» | Друк |
Новини - Нове
Національний заповідник «Замки Тернопілля» запрошуює Вас взяти участь в роботі науково-практичної конференції «Вишневець в контексті формування мережі міст південно-західної Волині XIV – XVIII ст.», яка буде проведена на території Вишнівецького палацово-паркового комплексу (Збаразький р-н, смт. Вишнівець вул. Замкова, 5) 18 вересня 2015 року.
Робочі мови – українська, польська, російська, англійська
Напрямки конференції
  • Урбанізаційні процеси на українських землях у складі Литовської держави та Речі Посполитої;
  • Фортифікації Волині в оборонній доктрині Речі Посполитої XVI – XVII ст.;
  • Власники та будівничі пам’яток оборонного зодчества;
  • Відомі дослідники Волині;
  • Роль представників державної еліти у виникненні і розвитку мережі міст та фактори, що впливали на ці процеси;
  • Княжі династії Волині – проблеми становлення, походження, діяльності та впливу на зародження і розвиток міст.
Організаційний комітет запрошує до участі вітчизняних та зарубіжних фахівців.
Для участі у конференції необхідно:
  1. До 15 серпня 2015 року надіслати заповнену анкету учасника (зразок додаємо) за вказаною поштовою чи електронною адресою.
  2. До 1 вересня 2015 року надіслати текст доповіді чи повідомлення.
До початку роботи конференції планується видати збірник матеріалів конференції.
Вимоги до технічного оформлення публікацій:
Обсяг 5–8 сторінок друкованого тексу з наступними параметрами: формат аркуша А4; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1; поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см; нумерація сторінок в правому нижньому куті, починаючи з другої сторінки; Назва файлу вказується латинськими літерами.
Публікація починається з імені та прізвища автора, які друкуються жирними літерами у правому верхньому куті, під прізвищем потрібно вказати науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду та місце проживання автора, через інтервал жирним шрифтом великими літерами подається назва публікації.
Посилання на джерела та літературу оформляються відповідно до послідовності їх згадування у тексті за зразком [3,5];[7,25], де перша цифра – позиція у загальному списку літератури, друга – цитована сторінка або аркуш; в посиланнях на архівні документи інформація подається через кому (напр.: ЦДІАК України, ф. Р-1234, оп. 4, спр. 23, арк. 13 зв.) Список використаних джерел та літератури подається в кінці статті. Графіка (ілюстрації, графіки, схеми тощо) подаються окремим файлом кожна з розширенням *.jpg або *.tiff, розмірність не нижче 300 dpi, розміром 10х15 см, де 10 см базова (менша) сторона. Підписи до ілюстрацій надаються окремим списком у тексту статті після списку використаних джерел і літератури.
Автор несе відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них.
Анкету учасника і матеріали надсилайте за адресою:
Україна 47313 Тернопільська обл. Збаразький район, смт. Вишнівець,
вул. Замкова, 5 Кибалюк Микола Володимирович.
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Контактний телефон:
+380355031234;  +380970526515

У разі необхідності учасникам конференції буде надано кімнати для поселення (за рахунок приймаючої сторони).
Для учасників конференції передбачена сплата організаційного внеску в сумі 100 грн. (видання збірника, оргвитрати).
Кращі статті увійдуть до наукових записок Національного заповідника «Замки Тернопілля» №5
Програму конференції буде надіслано після формування остаточного списку учасників

З А Я В К А
на участь у роботі науково-практичної конференції
«Вишневець в контексті формування мережі міст південно-західної Волині XIV – XVIII ст.»,
яка відбудеться 18 вересня 2015 року
Прізвище, ім’я, по-батькові _______________________________________________________________________________________________________________________
Місце роботи _______________________________________________________________________________________________________________________
Посада ________________________________________________________________________________________________________________
Учене звання, ступінь_________________________________________________________________________________________________________________
Поштова адреса (з індексом) _______________________________________________________________________________________________________________________
Телефони з кодом (робочий, домашній, мобільний) _______________________________________________________________________________________________________________________
Факс, електронна адреса (обов’язково) _____________________________________________________________________________________
Форма участі (доповідь, повідомлення) _____________________________________________________________________________________
Тема доповіді _______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Необхідність використання аудіовізуальних засобів (так, ні) ___________________________________________________________________
Необхідність замовлення місця для проживання (так, ні) _______________________________________________________________________
Необхідність надсилання запрошення для участі в конференції (так, ні) __________________________________________________________
(чи влаштує запрошення електронною поштою? (так, ні) ______________________________________________________________________
Дата заповнення ________________________________________________________________________________________________________
Заявка висилається на адресу, зазначену в інформаційному повідомленні