АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Палац Яловицьких (з мал. Н. Орда, з 1862 - 1876 рр.)
Пам'ятки. Рівне
Палац Яловицьких (з мал. Н. Орда...

Інше

Єршов Володимир Олегович | Друк |
Дослідники Великої Волині - Дослідники Великої Волині
Біографія
Єршов Володимир Олегович – доктор філологічних наук, професор. Головний редактор наукового збірника „Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем”, науково-публіцистичного збірника «Полілог», директор Житомирського інституту регіональних досліджень, член Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині з дня його відродження, кандидат філологічних наук, Завідувач кафедри теорії та історії світової літератури Житомирського державного університету імені Івана Франка, автор більше ста двадцяти наукових робіт. Лауреат премії Івана Огієнка 2015 року.
Народився 21 лютого 1956 року в м. Еберсвальде (Німеччина). Навчався в Екабпілській середній школі № 4 (Латвія) та Коростишівській середній школі № 2. В школі активно займався спортом, зацікавився колекціонування спочатку поштових марок, потім фалеристики та пам’ятних медалей. З часу переїзду до Коростишева (1972) починається „відкриття” рідної України, рідного краю, яке стало поштовхом до наукових досліджень.
У 1974 по 1976 рр. Володимир служить у лавах Радянської армії: школі молодших авіафахівців у Вапнярці, креслярем у штабі авіатранспортної дивізії у Мелітополі. У 1976 р. В.О. Єршов став студентом першого курсу філологічного факультету (відділ російської мови та літератури) Житомирського державного педінституту ім. І.Франка. З перших днів навчання доля міцно звела його з відомим організатором освіти на Житомирщині, завідувачем кафедри російської літератури, кандидатом філологічних наук, доцентом Сергієм Трифоновичем Радчуком-Павленком (1920 – 1981), під керівництвом якого, починаючи вже з далекого 1976-го, Володимир Олегович напише дипломну роботу з полоністики, і стане переможцем Республіканського конкурсу студентських наукових робіт з філології 1981 року. Останній курс навчання (за індивідуальним планом) Володимир Єршов поєднував з учителюванням у восьмирічній школі станції Курне Червоноармійського району. Після закінчення інституту була робота у Коростишівської середній школі № 1 (1980 – 1981). У цей час розпочинається активна співпраця В.О. Єршова з редакціями коростишівської районної газети „Ленінським шляхом”, обласною молодіжною газетою „Комсомольська зірка”, та обласною „Радянська Житомирщина”.
З 26 жовтня 1981 р. працює в Житомирському державному університеті ім. І.Франка. Як викладач прочитав декілька тисяч лекцій, провів тисячі практичних занять з історії російської літератури ХІХ ст., зарубіжної літератури ХІХ ст., вступу до літературознавства, теорії літератури, історії радянської літератури, з літературного краєзнавства, історії світової та української культури, вів фольклорну та педагогічну практики. За тринадцять сезонів було зібрано близько 20 тисяч одиниць українського фольклору, монографічно досліджено 39 з 64-х населених пунктів регіону. Більш як півтисячі студентів пройшли ґрунтовне практичне навчання зі збору, аналізу та атрибуції української народної творчості. Паралельно відбувався збір рідкісних етнографічних експонатів, 115 з яких були передані у Коростишівський районний музей. Серед них унікальна колекція волинської цегли, ковальського знаряддя, вироби з дерева, соломи, кераміки та ін. Частину колекції рушників, старовинного одягу та керамічного посуду було передано в університетський музей.
У 1988–1991 роках навчався в аспірантурі Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка (Київ) у відділі теорії літератури. 1 грудня 1992 р. на першому засіданні першої вітчизняної спеціалізованої ради Володимир Олегович успішно захистив кандидатську дисертацію, науковий керівник – знаний український вчений, доктор філологічних наук Олена Василівна Шпильова. Наукові інтереси ювіляра протягом уже тридцяти років залишаються незмінними. Це перш за все проблеми теорії регіональних літературознавчих досліджень, історії польської літератури Правобережної України ХІХ ст., історії культури Волині-Житомирщини, історії ЖДУ ім. І.Франка.
Сьогодні В.О. Єршов – відомий і авторитетний дослідник польської літератури Правобережної України. Завдяки кропіткій праці дослідника багато невідомих фактів було вперше введено у науковий обіг. Низку праць вченого присвячено проблемам періодизації та систематизації польської літератури Волині, монографічному вивченню творчості польських письменників регіону: це, перш за все, Густав Олізар, Алоїзи Фелінський, Юзеф-Ігнаци Крашевський, Генріх Ржевуський, а також Л. Олізар, Н. Олізар, Р. Піотровський, Т. Добшевич, К. Качковський та ряд інших польськомовних письменників. Окрему увагу вчений-полоніст приділив визначенню місця та ролі, яку вони відіграли у формуванні духовного простору Правобережної України, розвитку освіти Волині-Житомирщини, бібліографії, друкарства.
Дослідник також наполегливо займається вивченням української, російської, єврейської літератур. В.О. Єршов – учасник ряду міжнародних конференції з проблем полоністики: Одеса (1987), Люблін (1993), Жешув (1994), Лодзь (1996), Київ (1997), Житомир (2002) та ін. У 1996 – 1998 рр. ювіляр був віце-президентом Житомирського науково-краєзнавчого Товариства дослідників Волині.
В.О. Єршов – невтомний організатор наукових досліджень. З 1997 року є головним редактором історико-філологічного збірника “Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем”, а з 1998 року очолює Житомирський історико-філологічний інститут регіональних досліджень. Визнанням „Волині-Житомирщини” на державному рівні стало внесення наукового збірника до переліку науково-фахових видань України.
З метою координації краєзнавчих досліджень 6 березня 1998 р. відбулись установчі збори Житомирського історико-філологічного інституту регіональних досліджень (ЖІФІРД). За час роботи ЖІФІ було проведено ряд наукових заходів республіканського масштабу: наукова конференції, присвячена 500-річчу першої писемної згадки Коростишева та 200-річчю з дня народження Г.Олізара та інші. Було видано 16 чисел „Волині-Житомирщини”. За ініціативою та результатами наукових розвідок Володимира Олеговича 9 травня 1999 р. відбулось святкування 500-річчя першої писемної згадки міста, під час якого було встановлено пам’ятники поету Г.Олізару та покровителю міста Св. Миколаю.
Він автор низки сценаріїв та ведучий науково-популярних фільмів, присвячених історії Волині на ТК „Телескоп”, а саме: „Скеля Голова Чацького”, „Католицький цвинтар” у 3 частинах, „Ю.І. Крашевський в Житомирі” у 2-х частинах (всі 2000) та „Густав Олізар. Видатний син українського народу” у 2-х частинах (2001).
Останні три роки Володимир Олегович обіймав посаду проректора з соціально-економічної роботи ЖДУ ім. І.Франка. Цьому передували робота в комерційній структурі, закінчення у 2003 р. Інституту післядипломної освіти Державного агроекологічного університету (м. Житомир) та здобуття другої вищої освіти – економічної.
Костриця М. Ю. Володимир Олегович Єршов: учений, полоніст, краєзнавець / М. Ю. Костриця // Волинь – Житомирщина : іст.-філол. зб. з регіон. пробл. / Ін-т укр. мови НАН України, Північноукр. діалектол. центр Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Житомир. іст.-філолог. ін-т регіон. дослідж.; [ред.: В. О. Єршов, В. М. Мойсієнко]. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – Вип. 16. – С. 123-153.
Список основних опублікованих праць

Окремі видання
  1. Літературна карта рідного краю. До 1100-річчя заснування Житомира. – Житомир, 1984. – 23 с. (У співавторстві).
  2. Густав Олізар. Поезії / ред., уклад. В.О. Єршова. – Житомир, 1999. – 144 с.
  3. Коростишів. 500. Буклет. – Житомир, 1999.
  4. Польська література Волині доби романтизму: генологія мемуари стичності : монографія / В. О. Єршов. – Житомир : Полісся, 2008. – 624 с.
  5. Польська мемуаристична література Правобережної України доби романтизму : монографія / В. О. Єршов. – Житомир : Полісся, 2010. – 454 с.
  6. Волинські полоністичні студії : [зб. наук. ст.] / В. Єршов ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Полісся, 2014. – 254 с. – (Б-ка кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка).
Статті в продовжуваних, періодичних та неперіодичних виданнях
1980
1. Декабристи у нашому місті [Г. Олізар і М. Бестужев-Рюмін в Коростишеві] // Ленінським шляхом (Коростишів). – 1980. – № 72 (14 черв.).
2. Ратний подвиг російських богатирів. До 600-річчя Куліковської битви // Ленінським шляхом (Коростишів). – 1980. – № 112 (6 верес.).
3. Світло його таланту. 100-річчя з дня народження О. С. Гріна // Ленінським шляхом (Коростишів). – 1980. – № 106 (23 серп.).
1981
4. Подарунок від письменника [про перебування відомого письменника Н.Я. Ейдельмана в Коростишеві] // Ленінським шляхом (Коростишів). – 1981. – № 51 (30 квіт.).
1983
5. Їх надихала Волинь. Літературний атлас Полісся [О. С. Грибоєдов, К. Ф. Рилєєв, В. Г. Короленко, М. Мойхер-Сфорім, В. Г. Тан-Богораз, Шолом-Алейхем, М. Г. Гарін-Михайловский, С. Г. Скіталєц, О. С. Купрін та ін. на Волині] // Комсомольська зірка (Житомир). – 1983. – № 117 (1 жовт.).
6. Папірня в Радомислі [про заснування папірні Києво-Печерського монастиря в Радомислі та Е. Плетенецького] // Комсомольська зірка (Житомир). – 1983. – № 132 (5 листоп.).
7. Примхи погоди [про погоду на Коростишівщині в ХІХ столітті] // Ленінським шляхом (Коростишів). – 1983. – № 124 (18 жовт.).
1984
8. Міст через Тетерів [з історії побудови та функціонування моста через р. Тетерів в Коростишеві] // Ленінським шляхом (Коростишів). – 1984. – № 102 (28 серп.).
9. Нотатки з полум`яних років [про життя та літературну діяльність Д. Й. Ортенберга] // Радянська Житомирщина (Житомир). – 1984. – № 155 (14 серп.).
10. Примхи зими [про погоду на Волині у ХІХ столітті] // Комсомольська зірка (Житомир). – 1984. – № 9 (21 січ.).
11. Прізвище на скелі [А. Фелінський на Волині та Київщині] // Комсомольська зірка (Житомир). – 1984. – № 12 (28 січ.).
12. Штрихи століть [з історії побудови моста через р. Тетерів в Коростишеві] // Комсомольська зірка (Житомир). – 1984. – № 63 (26 трав.).
1985
13. Вопросы литературы в публицистике М. Ф. Рыльского // Тези доповідей і повідомлень республіканської наук.-теоретич. конф. (28–30 трав. 1985 р.). – Житомир, 1985. – С. 10–11.
14. Диліжанс на Коростишів [з історії розвитку транспорту на Коростишівщині] // Ленінським шляхом (Коростишів). – 1985. – № 84 (13 лип.).
15. Дороги воїна журналіста [Д. Й. Ортенберг – уродженець Чуднівського району] // Прапор комунізму (Чуднів Житомирської обл.). – 1985. – № 12 (26 січ.).
16. Дороги воїна-журналіста [Д. Й. Ортенберг, уродженець Житомирщини, під час Великої Вітчизняної війни – головний редактор газети «Красная звезда»] // Комсомольська зірка (Житомир). – 1985. – № 3 (5 січ.).
17. Дотримався слова. К. М. Симонов на Житомирщині // Радянська Житомирщина. – 1985. – № 92 (12 трав.). (У співавторстві).
18. І корисне, й прекрасне [про підсумки фольклорної практики студентів філологічного факультету ЖДПІ ім. І. Франка в Коростишівському районі] // Радянська Житомирщина. – 1985. – № 150 (4 серп.).
19. І написав нарис… М. Г. Гарін-Михайловський на Поліссі // Радянська Житомирщина. – 1985. – № 15 (22 січ.).
20. На шляху до Києва [про заснування поштової станції в м. Коростишеві] // Радянська Житомирщина. – 1985. – № 135 (14 лип.).
21. Педагог-просвітитель [про педагогічну діяльність Миколи Павловича Барсова на Волині] // Радянська Житомирщина. – 1985. – № 249 (29 груд.).
22. Романтичний парк [Густав Олізар – засновник парку в Коростишеві] // Радянська Житомирщина. – 1985. – № 178 (14 верес.).
23. Чи потрібен літературно-краєзнавчий збірник? // Радянська Житомирщина. – 1985. – № 35 (19 лют.).
1986
24. Ващук з Болячева [про героя Великої Вітчизняної війни І.К. Ващука з с. Болячева Брусилівського району] // Радянська Житомирщина. – 1986. – № 207 (28 жовт.).
25. Вс. Вишневський на Житомирщині // Радянська Житомирщина. – 1986. – № 61 (25 берез.).
26. З історією віч-на-віч [про необережне ставлення до пам’ятників історії та культури в Коростишеві] // Ленінським шляхом (Коростишів). – 1986. – № 79 (5 лип.).
27. Збирачі фольклору [звіт про фольклорну практику студентів філологічного факультету ЖДПІ ім. І.Франка в Коростишівському районі] // Радянська Житомирщина. – 1986. – № 153 (9 серп.).
28. Історія одного вірша [про зв’язок російського письменника М. О. Некрасова з Волинню] // Комсомольська зірка (Житомир). – 1986. – № 68 (7 черв.).
29. Листи із Радомисля [про перебування М.М. Раєвського з дочкою Марією в Радомислі в 1811 – 1812 рр.] // Комсомольська зірка (Житомир). – 1986. – № 146 (6 груд.).
30. На камені читаю напис, або подорож краєзнавця коростишівським парком [про перебування А. Фелінського та Г.Олізара в Коростишеві] // Комсомольська зірка (Житомир). – 1986. – № 41 (5 квіт.).
31. Напис на скелі [про скелю А.Фелінського в Коростишеві] // Пам’ятники України (Київ). – 1986. – № 3. – С. 50.
32. Парк наш вікопомний [Коростишівський парк – пам’ятник історії та культури поч. ХІХ ст.] // Ленінським шляхом (Коростишів). – 1986. – № 48 (22 квіт.).
33. Поет відкритого серця і душі. Про творчість нашого земляка А. А. Вергеліса // Заповіти Ілліча (Любар). – 1986. – № 23 (22 лют.).
34. Сірникова фабрика у Коростишеві. З історії рідного краю // Ленінським шляхом (Коростишів). – 1986. – № 98 (16 серп.).
1987
35. Біди Коростишівського парку [про збереження Коростишівського парку як пам’ятника садово-паркового мистецтва початку ХІХ століття та його захист від непродуманої реорганізації] // Радянська Житомирщина. – 1987. – № 226 (25 листоп.).
36. Бульдозером по романтизму. Спотворюють пам`ятку садово-паркового мистецтва [про збереження Коростишівського парку від руйнування та занепаду] // Культура і життя (Київ). – 1987. – № 48 (29 листоп.).
37. В одвіті перед нащадками [про збереження пам`ятників історії та культури – костьолу, поштової станції, моста через Тетерів, увіковічення пам`яті славних земляків: А. Фелінського, Г. Олізара, С. Васильченка, Д. Гофштейна та ін. в Коростишеві.] // Комсомольська зірка (Житомир). – 1987. – № 106 (3 верес.).
38. Збирають пісні, перекази… [про підсумки фольклорної практики студентів філологічного факультету ЖДПІ ім. І.Франка] // Радянська Житомирщина. – 1987. – № 162 (23 серп.).
39. Із сторінок російсько-українсько-польських зв’язків. А.Фелінський і Г.Олізар на Україні // ІХ республіканська славістична конференція. 12–14 трав. 1987 р. Великий Жовтень і розвиток духовної культури слов`янських народів. – Одеса, 1987. – Т. 2. – С. 7–8.
40. …І назвали Високим Каменем [з історії хутора Високий Камінь Коростишівського району Житомирської області] // Ленінським шляхом (Коростишів). – 1987. – № 98 (16 серп.).
41. …І назвали іменем вождя [сторінка з історії хутора Леніна в м. Коростишеві] // Ленінським шляхом (Коростишів). – 1987. – № 133 (6 листоп.).
42. Називалися минчанами // Радянська Житомирщина. – 1987. – № 124 (28 черв.).
43. Пошуки фольклористів [про підсумки фольклорної практики студентів філологічного факультету ЖДПІ ім. І. Франка] // Ленінським шляхом (Коростишів). – 1987. – № 95 (9 серп.).
44. Тут жили Минчани [про легендарне місто Хминичі – попередник Коростишева] // Ленінським шляхом (Коростишів). – 1987. – 30 трав.
1988
45. Дослідження продовжуються [про підсумки експедиційного сезону польових досліджень фольклору Коростишівщини] // Ленінським шляхом (Коростишів). – 1988. – № 104 (28 серп.).
46. Експедиція за фольклором [про проходження студентами філологічного факультету ЖДПІ ім. І.Франка фольклорної практики в Коростишівському районі] // Радянська Житомирщина. – 1988. – № 166 (28 серп.).
47. Обговорення відбулося. А що далі? [про результати обговорення нового проекту реконструкції Коростишівського міського парку] // Ленінським шляхом (Коростишів). – 1988. – № 110 (11 верес.).
1989
48. А. С. Пушкин и Г. Ф. Олизар. К истории создания послания Г. Олизара „Пушкину” // России вечная любов : тезисы межвузовских чтений, посвященных 190-летию со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. – Кировоград, 1989. – С. 117–119.
49. Перлина рідного краю [про актуальні проблеми історії та збереження Коростишівського парку. Діяльність Г. П. Олізара] // Пам’ятки України (Київ). – 1989. – № 2. – С. 49.
50. У спогадах і вочевидь. Літературний атлас Житомирщини. Частина 1 // Комсомольська зірка (Житомир). – 1989. – № 121 (5 жовт.).
51. У спогадах і вочевидь. Літературний атлас Житомирщини. Частина 2 // Комсомольська зірка (Житомир). – 1989. – № 123 (10 жовт.).
1990
52. Материалы к этимологии ойконима „Коростышев” // Проблеми української діалектології на сучасному етапі. ХVІ Республіканська діалектологічна нарада : тези доп. і повідом. – Житомир, 1990. – С. 113–114.
53. Хто такий Густав Олізар? [Густав Олізар – видатний поет, письменник та громадський діяч Правобережної України] // Комсомольська зірка (Житомир). – 1990. – 3 листоп. – № 3.
1991
54. Зарубіжні письменники на Житомирщині // Література і мистецтво рідного краю. Літературне краєзнавство Житомирщини. – Житомир, 1991. – С. 99–107. (У співавторстві).
55. Російські письменники в нашому краї // Література і мистецтво рідного краю. Літературне краєзнавство Житомирщини. – Житомир, 1991. – С. 84–99.
56. Який він був, Олізар? // Ленінським шляхом (Коростишів). – 1991. – № 104 (8 жовт.).
1992
57. Скарбниця народної духовності: її щороку поповнюють новими знахідками молоді дослідники [звіт про фольклорну практику студентів філологічного факультету ЖДПІ ім. І.Франка в Коростишівському р-ні] // Коростишівська газета (Коростишів). – 1992. – № 45 (3 черв.).
58. Що в імені твоїм, Коростишеве? // Коростишівська газета. – 1992. – № 50 (20 черв.).
1993
59. Англійський гість [про перебування Майкла Олізара в Коростишеві] // Житомирський вісник. – 1993. – № 17 (23 квіт.).
60. …А спочатку його називали Хминичами [про основні етапи історії м. Коростишева від VІ століття до 1917 року] // Коростишівська газета. – 1993. – № 74-75 (18 верес.).
61. Громадсько-літературна діяльність Н. П. Олізара в 30 – 60 рр. ХІХ століття // Шоста всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С. 148–149.
62. Коростишів у кінці ХVІІІ – поч. ХІХ століття. Діяльність Олізарів // Велика Волинь: минуле й сучасне : тези міжнар. краєзн. конф. 9-11 верес. 1993 р. – Житомир, 1993. – С. 84–86.
63. Про роль Житомира в отриманні міжнародних премій [про Марка Харітонова, уродженця Житомира, лауреата Букеровської премії] // Житомирський вісник. (Житомир). – 1993. – 1 січ.
64. Становлення політичної драматургії та її теорії на Україні. „Бояриня” та „Новейшая общественная драма” Лесі Українки // У гірлянду шани Лесі Українки : тези міжвузівської наук.-практ. конф., присвяченої 120-річчю від дня народження Лесі Українки. – Житомир, 1993. – С. 36–38.
65. Структура мифологемы „Волынь – Полесье” в повести А.И. Куприна „Олеся” // Християнські сюжети та образи в художній літературі : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. – Житомир, 1993. – С. 15–16.
1994
66. Видатний публіцист Леонард Олізар // Велика Волинь: минуле й сучасне : матеріали Міжнар. наук. краєзн. конф., жовт. 1994. – Хмельницький – Ізяслав – Шепетівка, [Б. р.]. – С. 59–61.
67. Історичні центри і шляхи розвитку культури Житомирщини (до 1917 р.) // Волинь і Волинське зарубіжжя : тези доповідей та повідомлень Міжнар. наук. конф. Луцьк, 16–18 черв. 1994 р. – Луцьк, 1994. – С. 136–139.
68. Магдебурзьке право в Коростишеві // Житомир в історії Волині і України : тези Всеукраїнської наук. краєзн. конф. Житомир, 7–10 верес. 1994 р. – Житомир, 1994. – С. 111–113.
1995
69. До проблеми функціонування польського книжково-видавничого товариства в Житомирі у 1859 – 1865 рр. // Звягель древній і вічно молодий : тези Всеукр. наук. краєзн. конф. з нагоди 200-річчя утворення Волинської губернії, 200-річчя Волинської єпархії та 200-річчя найменування м. Звягеля Новоград-Волинським / відп. ред. М. Ю. Костриця. – Новоград-Волинський, 1995. – С. 223–225. (У співавторстві).
70. Кароль Качковський і Волинь // Горошківщина крізь призми століть : тези наук. краєзн. конф., присвяченої 450-річчю Володарськ-Волинського. 28–30 черв. 1995 р. – Володарськ-Волинський, 1995. – С. 84–86. (У співавторстві).
71. Матеріали до біографії прелата Луцько-Житомирського капітулу письменника Томаша Добшевича // Звягель древній і вічно молодий : тези Всеукр. наук. краєзн. конф. з нагоди 200-річчя утворення Волинської губернії, 200-річчя Волинської єпархії та 200-річчя найменування м. Звягеля Новоград-Волинським / відп. ред. М. Ю. Костриця. – Новоград-Волинський, 1995. – С. 132–134.
72. М. Т. Рильський у Коростишеві 1 лютого 1946 року // М. Т. Рильський і українська література ХХ століття : матеріали та тези доповідей наук.-теоретич. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження М. Т. Рильського. 14 берез. 1995 р. – Житомир, 1995. – С. 117–119.
73. Нові відомості про життя та діяльність Г. П. Олізара на Україні / В. О. Єршов // Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosіowiaсskie / Pod red. K. Prusa. – Rzeszуw, 1995. – S. 97-106.
74. Новые сведения о жизни и деятельности Г. Ф. Олизара на Украине // Stosunki kulturowo–literackie polsko–wschodnioslowianskie / pod red. K.Prusa. – Rzeszów, 1995. – S. 97–106.
75. Проблема призвання в життєдіяльності Ю. І. Крашевського // Звягель древній і вічно молодий : тези Всеукр. наук. краєзн. конф. з нагоди 200-річчя утворення Волинської губернії, 200-річчя Волинської єпархії та 200-річчя найменування м. Звягеля Новоград-Волинським / відп. ред. М. Ю. Костриця. – Новоград-Волинський, 1995. – С. 239–241. (У співавторстві).
1996
76. Архів і бібліотека Г. Олізара в Коростишеві // Діяльність бібліотек по збереженню культурної спадщини і відродженню духовності народу : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. до 130-річчя Житомирської обл. наук. універс. б-ки (23-25 травня 1996 р.) / Житомирське обл. управл. культури, Житомирська обл. універс. наук. б-ка, Житомирське наук.-краєзн. т-во дослідів Волині. – Житомир : Поліграфіка, 1996. – С. 41–43.
77. Архів і бібліотека Г. Олізара в Коростишеві // Житомирський вісник. – 1996. – 23 лют.
78. Волинський період життя і творчості Кароля Качковського // Малинщина у просторі і часі : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. 25–27 верес. 1996 р. – Малин, 1996. – С. 135–137. (У співавторстві).
79. Волиняни – поляки в Сибіру ХІХ століття. Р. Піотровський „Спогади про перебування в Сибіру” // Малинщина у просторі і часі : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. 25–27 верес. 1996 р. – Малин, 1996. – С. 33–36.
80. „Гнів Ваш втішає мене… Чекаю його і радію йому”. Творча та громадська діяльність Юзефа Ігнаци Крашевського в Житомирі у 1853 – 1860 роках // Місто (Житомир). – 1996. – 20 груд.
81. Діяльність Ю. І. Крашевського в Житомирській чоловічій гімназії // Діяльність бібліотек по збереженню культурної спадщини і відродженню духовності народу : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. до 130-річчя Житомирської обл. наук. універс. б-ки (23-25 травня 1996 р.) / Житомирське обл. управл. культури, Житомирська обл. універс. наук. б-ка, Житомирське наук.-краєзн. т-во дослідів Волині. – Житомир : Поліграфіка, 1996. – С. 176–178. (У співавторстві).
82. До історії єзуїтського колегіуму – базіліанської школи в Овручі // Діяльність бібліотек по збереженню культурної спадщини і відродженню духовності народу : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. до 130-річчя Житомирської обл. наук. універс. б-ки (23-25 травня 1996 р.) / Житомирське обл. управл. культури, Житомирська обл. універс. наук. б-ка, Житомирське наук.-краєзн. т-во дослідів Волині. – Житомир : Поліграфіка, 1996. – С. 93–96. (У співавторстві).
1997
83. Творча та громадська діяльність Ю. І. Крашевського в Житомирі у 1853 – 1860 роках // Авжеж! (Житомир). – 1996. – № 31-33. – С. 11–16.
84. А. Фелінський і Волинь // Житомирщина крізь призму століть : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. / Житомир. обл. упр. культури, Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Житомир. обл. краєзн. музей, Житомир. обл. орг. Спілки ж-стів України , Житомир. обл. орг. об-ня "Нова Україна". – Житомир : Журфонд, 1997. – Т. 16. – С. 124–126.
85. Василіанська школа в Любарі – становлення і занепад // Житомирщина крізь призму століть : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. / Житомир. обл. упр. культури, Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Житомир. обл. краєзн. музей, Житомир. обл. орг. Спілки ж-стів України , Житомир. обл. орг. об-ня "Нова Україна". – Житомир : Журфонд, 1997. – Т. 16. – С. 39–41. (У співавторстві).
86. Густав Олізар під пильним оком російського самодержавства. Письменник і влада // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 1997. – № 1. – С. 29–39.
87. „Золотий вік” друкарства у Бердичеві // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 1997. – № 1. – С. 111–116.
88. Любарська василіанська школа: становлення і занепад // Новий день (Любар Житомирської обл.). – 1997. – № 16-17 (27 лют.).; № 26-27 (10 квіт.). (У співавторстві).
89. Олена Василівна Шпильова // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – № 1. – Житомир, 1997. – С. 86 – 89.
90. Становлення і розвиток середньої освіти в Житомирі: єзуїтський колегіум – академічна школа (1724 – 1832) // Українська національна ідея: історія і сучасність. – Житомир, 1997. – С. 75–78. (У співавторстві).
91. Становлення і розвиток середньої освіти в Житомирі: єзуїтський колегіум – академічна школа (1724 – 1832 рр.) // Місто (Житомир). – 1997. – № 17 (1 трав.).
92. Становлення і розвиток середньої освіти в Житомирі: єзуїтський колегіум – академічна школа (1724 - 1832 рр.) / В. О. Єршов, Л. М. Єршова // Українська національна ідея: історія і сучасність : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. 25-27 черв. 1997 р./ ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : Журфонд, 1997. – С. 75-78.
93. „Українська національна ідея: історія і сучасність” [про брошуру Ю. Костриці та Р. Кондратюка „Велет духу: О. Ольжич і Житомирщина” (Житомир-Київ, 1997)] // Житомирський вісник. – 1997. – 4 лип.
94. Чуднів 1841 р. в історії польської літератури // Місто (Житомир). – 1997. – № 23 (13 черв.).
95. Чуднівський з'їзд польських письменників: до історії організації і розпаду Волинсько-Литовської котерії / В. О. Єршов // Українська національна ідея: історія і сучасність : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. 25-27 черв. 1997 р. / ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : Журфонд, 1997. – С. 88-90.
1998
96. Валентин Болеславович Грабовський: штрихи до біографії // Роль краєзнавства в духовному збагаченні особи : матеріали обласної наук.-практ. конф. 20–21 трав. 1998 р. – Житомир, 1998. – С. 213–218. (У співавторстві).
97. Житомирський обласний драматичний театр ім. Т.Шевченка у другій половині 30-х років ХХ століття // Роль краєзнавства в духовному збагаченні особи : матеріали обласної наук.-практ. конф. 20–21 трав. 1998 р. – Житомир, 1998. – С. 221–224. (У співавторстві).
98. З історії любарського домініканського костьолу // Роль краєзнавства в духовному збагаченні особи : матеріали обласної наук.-практ. конф. 20–21 трав. 1998 р. – Житомир, 1998. – С. 218–221. (У співавторстві).
99. „Золотий вік” друкарства у Бердичеві // INFO сервіс (Бердичів). – 1998. – 9 січ.
100. Історія любарскої василіанської школи // Роль краєзнавства в духовному збагаченні особи : матеріали обласної наук.-практ. конф. 20–21 трав. 1998 р. – Житомир, 1998. – С. 209–213. (У співавторстві).
101. Політичні репресії в Житомирському педінституті в 1933–1941 рр. Частина 1. 1933 – 1936 // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 1998. – № 3. – С. 20–62.
102. Театральне життя Житомира у ХІХ столітті // Роль краєзнавства в духовному збагаченні особи : матеріали обласної наук.-практ. конф. 20–21 трав. 1998 р. – Житомир, 1998. – С. 224–228. (У співавторстві).
103. Фома Петрович Добшевич. Curriculum vitae // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 1998. – № 2. – С. 14–19.
1999
104. Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини : зб. наук. пр. : в 2 ч. / за ред. В. О. Єршова. – Житомир, 1999. – 448 с.
105. ... А спочатку це була поштова станція // Коростишівська газета. – 1999. – № 39 (18 трав.).
106. „Барбара Радзивілл” А.Фелінського у французькій і німецькій критиці першої третини ХІХ століття // Поляки на Хмельниччині і погляд крізь віки : зб. наук. праць. – Хмельницький : Поділля, 1999. – С. 540–541.
107. Видатний поет землі української // Густав Олізар. Поезії. – Житомир, 1999. – С. 4–21.
108. Герб Коростишева // Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини : зб. наук. пр. : в 2 ч. – Житомир, 1999. – Ч. 1. – С. 16–21.
109. Густав Олізар – поет, перекладач, мемуарист // Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини : зб. наук. пр. : в 2 ч. / за ред. В. Єршова. – Житомир : Волинь, 1999. – Ч. 1. – С. 150–160.
110. ... І дарували місту Магдебурзьке право. До 500-річчя з часу першої писемної згадки про Коростишів // Коростишівська газета. – 1999. – № 5 (19 січ.).
111. Любов і мужність. Червоне й чорне... [про історію герба м. Коростишева Житомирської обл.] // Коростишівська газета. – 1999. – № 35-36 (6 трав.).
112. Примітки // Густав Олізар. Поезії. – Житомир, 1999. – С. 132–141.
2000
113. Життєдіяльність Алойзи Фелінського і Густава Олізара на Волині. Учитель і учень // Польська культура в житті України. Історія. Сьогодення : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. Київ, 6 – 9 листоп. 1997 р. – К., 2000. – С. 192–198.
114. З історії книгодрукування на Житомирщині // Поліський дивосвіт. Література рідного краю: Житомирщина. Посібник-хрестоматія в 2-х частинах для учнів загальноосвітніх шкіл і студентів гуманітарних відділень середніх і вищих учбових закладів / за ред. С. О. Пультера. Частина 1. Критичний огляд. – Житомир, 2000. – С. 48–54.
115. Наближення до феномену (Творчий портрет В.М. Врублевського) // Поліський дивосвіт. Література рідного краю: Житомирщина. Посібник-хрестоматія в 2-х частинах для учнів загальноосвітніх шкіл і студентів гуманітарних відділень середніх і вищих учбових закладів / за ред. С. О. Пультера. Частина 1. Критичний огляд. – Житомир, 2000. – С. 465–467.
116. “Pamiętnik Kijowski”: 1959 – 1980. Бібліографія змісту // Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2000. – № 4. – С. 157–168.
117. Представники польської літератури // Поліський дивосвіт. Література рідного краю: Житомирщина. Посібник-хрестоматія в 2-х частинах для учнів загальноосвітніх шкіл і студентів гуманітарних відділень середніх і вищих учбових закладів / за ред. С. О. Пультера. Частина 1. Критичний огляд. – Житомир, 2000. – С. 299–311.
118. Представники польської літератури на Житомирщині // Літературне краєзнавство в школі і в вузі в контексті розвитку української культури і літератури. Всеукраїнська науково-методична конференція (Тези доповідей і повідомлень, виголошених 29 – 30 вересня 2000 р.). – Житомир, 2000. – С. 62 – 64.
119. Російські письменники в нашому краї // Поліський дивосвіт. Література рідного краю: Житомирщина. Посібник-хрестоматія в 2-х частинах для учнів загальноосвітніх шкіл і студентів гуманітарних відділень середніх і вищих учбових закладів / за ред. С. О. Пультера. Частина 1. Критичний огляд. – Житомир, 2000. – С. 348–359.
120. Ю. І. Крашевський в Житомирі // Поліський дивосвіт. Література рідного краю: Житомирщина. Посібник-хрестоматія в 2-х частинах для учнів загальноосвітніх шкіл і студентів гуманітарних відділень середніх і вищих учбових закладів / за ред. С. О. Пультера. Частина 1. Критичний огляд. – Житомир, 2000. – С. 294–298.
121. Ю. І. Крашевський в Житомирі. 1853 – 1860 // Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2000. – № 5. – С. 4–20.
2001
122. Анджеєвський Зигмунт (1894 – 1965) // Енциклопедія сучасної України. – Т. 1. А. – К., 2001. – С. 472.
123. Анджеєвський Юзефат (1849 – 1939) // Енциклопедія сучасної України. – Т. 1. А. – К., 2001. – С. 473.
124. Періодизація польської літератури Волині 1793 – 1863 рр. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. – 2001. – № 9. – С. 240–244.
2002
125. Patriae patres. Михайло Петрович Кудрицький // Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2002. – № 9. – С. 14–27.
126. Сергій Трифонович Радчук-Павленко. Людина – легенда // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2002. – № 8 . – С. 113–126.
127. Юзеф Ігнаци Крашевський в Житомирі. Нові дані // Юзеф Ігнаци Крашевський як явище світової культури : наук. зб. „Велика Волинь”. – Житомир : Волинь, 2002. – Т. 28. – С. 100–104.
128. Яковенко Марія. Спогади / Примітки, додатки, підготовка до друку В.Єршова // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2002. – № 8. – С. 127–151.
2003
129. Бартошевич Іоахім // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 2. Б. – Біо. – К., 2003. – С. 285.
130. Білоус Петро Васильович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 2. Б. – Біо. – К., 2003. – С. 837.
2004
131. Бутковський Микола (1960) // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 3. Біо. – Бя. – К., 2004. – С. 656.
132. Наш Ржевусский / Предисловие // Иван Савчук. Генрих Ржевусский – блеск и горесть славы. Биографическая повесть. – Житомир : Волынь, 2004. – С. 3 – 9.
2005
133. Духовний світ митця Г. П. Олізара // Українська полоністика. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – Вип. 2. – С. 157–173.
134. Киричанський Володимир. Енциклопедія сучасної України // Вільне слово (Житомир). – 2005. – № 24-25 (23–29 черв.).
135. Про графський титул роду Олізарів: здобутки і втрати / В. О. Єршов // Музейна справа на Житомирщині: історія, досвід, проблеми : наук. зб. "Велика Волинь". Праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині / Упр. культури і туризму Житомир. облдержадмін., Житомир. обл. краєзн. музей, Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Житомир. обл. орг. НСЖУ, Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Житомир : Косенко М. Г., 2005. – Т. 33. – С. 214-222.
2006-2007
136. Герменевтична актуалізація конволютного принципу мемуаризації. «Спогади минулих літ» Євстахія Івановського / В. О. Єршов // Українська полоністика. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2006–2007. – Вип. 3-4. – С. 225-234.
137. Аполло Наленч Коженьовський – видатний польськомовний письменник Правобережної України / В. О. Єршов // Бердичівська земля у плині часу : наук. зб. «Велика Волинь» Вип. 37 : у 2 т. – Житомир : М. Косенко, 2007. – Т. 1. – С. 38-49.
138. Волинський простір у мемуаристичній літературі Правобережжя / В. О. Єршов // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2007. – № 17. – С. 21-38.
139. Волинсько-литовська котерія: ідея єдності / В. О. Єршов // Європейський вимір української полоністики. Київські полоністичні студії. – К., 2007. – Т. Х. – С. 113-119.
140. Новоград-Волинський у польськомовній мемуаристичній літературі першої половини ХІХ століття / В. О. Єршов // Звягель – Новоград-Волинський: від сивої давнини до сьогодення. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. Вип. 36 : у 2 т. – Житомир : М. Косенко, 2007. – Т. 1. – С. 53-60.
141. Тимко Падура у контексті історії волинської літератури / В. О. Єршов // Проблеми українського державотворення: історія і сучасність. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. Вип. 35 : у 2 т. – Житомир : М. Косенко, 2007. – Т. 2. – С. 51-58.
2008
142. Волинські ремінісценції творчості Алойзи Фелінського / В. О. Єршов // Genta Ruthenus – Natione Polonus. Symbolae in Honorum Rostyslav Radyshevs’kyj. – К., 2008. – C. 14-20.
143. Література Волині часів повстання 1831 р. / В. О. Єршов // Антонінський край у просторі і часі. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. Вип. 39 : матеріали Міжнар. наук.-краєзн. конф. "Антонінський край у просторі і часі", 11-14 черв., 2008 р. : у 2 т. – Житомир : В. Котвицький, 2008. – Т. 2. – С. 82-91.
144. Міф Бердичева у польськомовній мемуаристичній літературі Правобережжя / В. О. Єршов // Волинь філологічна: текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті. – Луцьк, 2008. – Вип. 6. Ч. 1. – С. 363-373.
145. Польськомовна література Правобережної України доби романтизму: теоретичні складові регіональної таксономії / В. О. Єршов // Філологічні студії : зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – №1-2. – С. 71-77.
146. Ростислав Радишевський – видатний полоніст з Волині / В. О. Єршов // Наукові засади збалансованого розвитку регіону : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. 1-4 жовт. 2008 р. – Житомир : В. Б. Котвицький, 2008. – С. 420-429.
147. Суспільно-політична діяльність польськомовних літераторів Правобережжя у період протестів та повстання 1861 – 1863-х років / В. О. Єршов // Наукові засади збалансованого розвитку регіону. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. Вип. 40. – Житомир : В. Б. Котвицький, 2008. – С. 268-273.
148. Трансформація історичних подій в «Спогадах. Мемуарах» Францішка Ковальського / В. О. Єршов // Наукові засади збалансованого розвитку регіону. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. Вип. 40. – Житомир : В. Б. Котвицький, 2008. – С. 260-267.
2009
149. Видатному вченому присвячується / В. О. Єршов, М. Ю. Костриця // Україна від епохи УНР до початку ХХІ століття : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф., присвяченої 125-річчю від дня народження І. А. Фещенка-Чопівського, 20-22 січ. 2009 р. / [голов. ред. М. Ю. Костриця]. – Житомир : М. Г. Косенко, 2009. – С. 538-540.
150. Волинська літературна котерія доби романтизму / В. О. Єршов // Україна від епохи УНР до початку ХХІ століття. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. Вип. 41. – Житомир : М. Косенко, 2009. – С. 321-328.
151. Жанрова таксономія мемуаристичної літератури українсько-польського пограниччя доби романтизму // Філологічні трактати. Т. 1. – Суми, 2009. – № 2. – С. 15-20.
152. Житомир Єви Фелінської / В. О. Єршов // Житомиру – 1125. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. Вип. 42. – Житомир : М. Косенко, 2009. – С. 57–64.
153. «Мемуари доктора Едварда Мар’яна Галлі» як джерело дослідження літературного процесу Волині / В. О. Єршов // Україна від епохи УНР до початку ХХІ століття. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. Вип. 41 : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф., присвяченої 125-річчю від дня народження І. А. Фещенка-Чопівського, 20-22 січ. 2009 р. / [голов. ред. М. Ю. Костриця]. – Житомир : М. Косенко, 2009. – С. 316-321.
154. Особливості висвітлення антиномічних проблем Правобережжя у мемуаристичній польськомовній літературі доби романтизму / В. О. Єршов // Слово і час. – К., 2009. – № 10. – С. 101-109.
155. Особливості гурту та гуртування персонажів, як самобутнього елементу композиції мемуаризованого тексту правобережної польськомовної літератури України першої половини ХІХ століття / В. О. Єршов // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 44. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С. 204-209.
156. Особливості мемуаризації простору Правобережної України у творчості Міхала Чайковського / В. О. Єршов // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2009. – № 18. – С. 32-53.
157. Особливості організації та функціонування художнього факту в польській мемуаристичній літературі Правобережної України доби романтизму / В. О. Єршов // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Л. Булаховського : зб. наук. пр. – К. : Київський ун-т, 2009. – Вип. 10. – С. 285-291.
158. Семантична дихотомія мундиру в мемуаристичній літературі Правобережної України першої половини ХІХ століття / В. О. Єршов // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 45. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С. 79-83.
159. Типологія художнього факту в польській мемуаристичній літературі правобережної України доби романтизму / В. О. Єршов // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. –Житомир, 2009. – № 19. – С. 44-61.
160. Художня правда в польськомовній мемуаристичній літературі Правобережної України доби романтизму / В. О. Єршов // Полоністичні студії. Т. 15. – К. : Київський ун-т, 2009. – С. 117–123.
161. Шпиталь сестер шариток (filles de la Charitе) у Житомирі. За матеріалами волинської мемуаристики / В. О. Єршов // Житомиру – 1125. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. Вип. 42 : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф., присвяченої 1125-річчю заснування міста Житомира, 6-8 жовт. 2009 р. – Житомир : М. Косенко, 2009. – С. 51–57.
2010
162. Генологічна таксономія подорожі як жанру польськомовної мемуаристичної літератури українсько-польського пограниччя доби романтизму / В. О. Єршов // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Л. Булаховського : зб. наук. пр. – К. : Київський ун-т, 2010. – Вип. 11. – С. 320-329.
163. Київський урбаністичний простір у польськомовній літературі Правобережжя доби романтизму / В. Єршов // Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки / ред.-упоряд. Р. П. Радишевський. – К., 2010. – С. 540-543.
164. Кременець – Межиріччя Корецьке. "Схід – Захід". "Свій – Чужий"/ В. О. Єршов // Краєзнавство та музейна справа в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. присвяченої 145-річчю заснування Житомир. обл. краєзн. музею (27-29 жовт. 2010 р., м. Житомир) / голов. ред М. Ю. Костриця. – Житомир : М. Косенко, 2010. – С. 137-148.
165. «Я своїми власними очима бачив»… Художня правдивість та форми її втілення у польськомовній мемуаристиці Правобережної України доби романтизму / В. О. Єршов // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – К., 2010. – № 2. – С. 122-126.
2011
166. Літературна термінологічна система Правобережжя у контексті українсько-польського пограниччя / В. О. Єршов // Екологічні проблеми річки Случ та іншіх водних плес Житомирської області. Туристсько-рекреаційні зони надслучанського краю : матеріали наук. конф., 27-28 січ. 2001 р. : наук. зб. "Велика Волинь" / відп. ред. Вітренко В. В. [та ін.]. – Житомир : Рута, 2011. – Т. 43. – С. 193-196.
167. Літературно-публічне життя Житомира середини ХІХ століття / В. О. Єршов // М. М. Миклухо-Маклай – вчений, мандрівник, гуманіст : матеріали Міжнар. наук.-краєзн. конф., присвяч. 165-річчю від дня народження вченого-енциклопедиста М. М. Миклухо-Маклая, 29-30 верес. 2011 р. / [голов. ред. М. Ю. Костриця]. – Житомир : Волинь, 2011. – Вип. 46. – С. 264-273.
168. Один із репресованих директорів Житомирського педінституту / В. О. Єршов // Реабілітовані історією : у 27 т. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України, Голов. редкол. наук.-докум. серії кн. "Реабілітовані історією", Служба безпеки України, Нац. спілка краєзн. України, Укр. культ.-просвіт. т-во "Меморіал" ім. В. Стуса, Житомир. обл. держадмін., Житомир. облрада ; гол. редкол. : П. Т. Тронько (голова) [та ін.]. – Житомир : Поліccя, 2011. – Кн. 4. Житомирська область. – С. 88-95.
169. Репресії проти викладачів Житомирського педінституту імені Івана Франка (1929-1941) / В. О. Єршов // Реабілітовані історією : у 27 т. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України, Голов. редкол. наук.-докум. серії кн. "Реабілітовані історією", Служба безпеки України, Нац. спілка краєзн. України, Укр. культ.-просвіт. т-во "Меморіал" ім. В. Стуса, Житомир. обл. держадмін., Житомир. облрада ; голов. редкол. : П. Т. Тронько (голова) [та ін.]. – Житомир : Полісся, 2011. – Кн. 5. Житомирська область. – С. 24-40. – (Як це було).
2012
170. Імагологічний дискурс Бердичева у польськомовній літературі Волині ХІХ – початку ХХ століття / В. О. Єршов // Культурний простір Житомирщини-Волині ХІХ-ХХ століть : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф., 24 квіт. 2012 р. : в 2 т. / Житомир. обл. держадмін., Нац. спілка краєзн. України, Упр. культури і туризму Житомир. облдержадмін., Житомир. наук.-краєзн. т-во дослід. Волині, Житомир. обл. краєзн. музей ; [голов. ред. М. Ю. Костриця ; редкол. : Л. В. Баженов та ін.]. – Житомир : М. Г. Косенко, 2012. – Т. 2. – С. 103-110. – (Наук. зб. "Велика Волинь". Праці Житомирського наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині. Вип. 47). – (До 75-ї річниці утворення Житомирської області).
171. Універсум Юзефа Ігнація Крашевського / В. Єршов, О. Коржовська // Українська полоністика. – 2012. – № 9. – С. 228-230.
2013
172. Видатний організатор філологічної освіти в ЖДПІ ім. І. Франка Сергій Трифонович Радчук-Павленко // Бібліотеки у збереженні культурної спадщини : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф., присвяч. 75-й річниці Обл. б-ки для дітей Житомир. обл. ради (26 верес. 2013 р., м. Житомир) / Житомир. обл. держ. адмін., Нац. спілка краєзнавців України, Управл. культ. Житомир. облдержадмін., Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Обл. б-ка для дітей Житомир. обл. ради, Житомир. обл. краєзн. музей. – Житомир : М. Косенко, 2013. – Вип. 48. Наук. зб. «Велика Волинь». Праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині. – С. 296-307.
173. «Громадянська війна» С. Твардовського як важливе джерело з історії України [рец. на: Тарасенко І. Ю. «Wojna domowa» польського хроніста С. Твардовського як історичне джерело та пам’ятка історичної думки. – К., 2011. – 206 с.] / В. Єршов // Бібліотеки у збереженні культурної спадщини : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф., присвяч. 75-й річниці Обл. б-ки для дітей Житомир. обл. ради (26 верес. 2013 р., м. Житомир) / Житомир. обл. держ. адмін., Нац. спілка краєзнавців України, Управл. культ. Житомир. облдержадмін., Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Обл. б-ка для дітей Житомир. обл. ради, Житомир. обл. краєзн. музей. – Житомир : М. Косенко, 2013. – Вип. 48. Наук. зб. «Велика Волинь». Праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині. – С. 393-395.
2014
174. Житомирський Ю. І. Крашевський: між сходом і заходом / В. Єршов // Волинь – Житомирщина : іст.-філологічний зб. з регіональних проблем / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Житомир. іст.-філологічний ін-т регіональних досліджень, Житомир. обл. Спілка поляків України. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – Вип. 25. Універсум Юзефа Ігнація Крашевського. – С. 60-70.