АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Свято-Преображенська церква 1695р.
Пам'ятки
Свято-Преображенська церква 1695...

Інше

Всеукраїнська науково-практична конференція «ОСВІТА КРІЗЬ ПРИЗМУ МІКРОІСТОРІЇ: ЗАКЛАДИ ОСВІТИ, ОСОБИСТОСТІ, НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА, ЛИСТУВАННЯ» | Друк |
Новини - Нове

Запрошуємо Вас 22 жовтня 2015 року взяти участь у Всеукраїнській науково-практичій конференції «ОСВІТА КРІЗЬ ПРИЗМУ МІКРОІСТОРІЇ: ЗАКЛАДИ ОСВІТИ, ОСОБИСТОСТІ, НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА, ЛИСТУВАННЯ». Напрями роботи конференції: 

- Персоналії в історії розвитку освітніх закладів. 

 - Навчальна література як складова освіти. 

 - Географічний чинник у розвитку закладів освіти. 

 - Освітній простір Києва в історичних контекстах. 

 - Образ освіти через архівні і приватні колекції.

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів конференції «Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування».

Науковою радою конференції будуть відібрані наукові доробки авторів, які планується опублікувати у фаховому виданні “Історико-педагогічний альманах”.

 

Вартість участі у конференції:  оргвнесок – 160 грн. (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції (у т.ч. кава-брейк, обід) та видання програми конференції);  вартість друку статті – 30 грн. за одну сторінку.

Кошти необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка. Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р №35422201048659 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції».

Учасникам, які не планують друк статті, слід сплачувати оргвнесок (160 грн) відразу і надсилати разом із реєстраційною формою.

Примітка. Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок та вартість друку статті не сплачують.

Для участі у науково-практичній конференції просимо до 15 вересня 2015 року подати до оргкомітету конференції:

1. Реєстраційну форму учасника конференції  

http://kubg.edu.ua/informatsiya/naukovtsyam/podiji/234234/3184-vseukrainska-naukovo-praktychna-konferentsiia-osvita-kriz-pryzmu-mikroistorii-zaklady-osvity-osobystosti-navchalna-literatura-lystuvannia.html http://kubg.edu.ua/informatsiya/naukovtsyam/podiji/234234/3184-vseukrainska-naukovo-praktychna-konferentsiia-osvita-kriz-pryzmu-mikroistorii-zaklady-osvity-osobystosti-navchalna-literatura-lystuvannia.html

2. Текст доповіді (див. вимоги до оформлення) – 1 примірник, підписаний автором. 

3. Електронний варіант статті на диску (файл, названий прізвищем автора латиницею і збережений у форматі doc.) або електронною поштою (з приміткою «Освіта крізь призму мікроісторії»).

4. Копію (або відскановану електронну копію) квитанції про сплату оргвнеску та вартості друку.

5. Конверт зі зворотною адресою для отримання офіційного запрошення на конференцію.

Всі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

 

Вимоги до оформлення статті:

Структура статті має містити такі елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; формулювання мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список використаних джерел.

Обсяг публікації – 6-12 сторінок книжкового формату А4.

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Порядок розміщення матеріалу. У лівому верхньому куті – індекс УДК. У правому верхньому куті необхідно вказати ім’я і прізвище. Назва статті набирається прописними літерами по центру сторінки. Під назвою через 1 інтервал – анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими розміщується текст статті. Посилання посторінкові, виставляються автоматично засобами текстового редактора (меню «посилання» – «вставити посилання»). Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту. Після списку використаних джерел через інтервал розміщуються анотації (3-4 речення) англійською та російською мовами з ключовими словами. Через 2 інтервали у правому куті вказати прізвище, ініціали, посаду, місце роботи, вчене звання, науковий ступінь автора (авторів).

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.

КОНТАКТИ: Координатори конференції від лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України: Пироженко Лідія Володимирівна, тел.: (044) 481-37-31, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Координатори конференції від Київського університету імені Бориса Грінченка: Патук Тетяна Миколаївна, тел.: (044) 234-41-12; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Оргкомітет конференції