АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Гоца Василь Пилипович (1885-1937)
Видатні діячі
Гоца Василь Пилипович (1885-1937...

Інше

Пересопницьке Євангеліє : до 450-річчя української Першокниги (1556-1561 рр.): Інформаційно-бібліографічний список | Друк |
Читальний зал - Книгодрукування

Бази даних:

«Історична Волинь»,

електронний каталог книг,

електронний каталог періодичних видань і статей.

Бібліографічно-довідковий апарат :

систематичний читацький каталог,

систематична картотека статей.

 

Дата відбору матеріалу: 30.03.2011 р.

 

 

Підготувала зав. сектору «Історична Волинь» А. А. Понагайба

 

 

 

Про відзначення 450-річчя Пересопницького Євангелія [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 17  грудня 2009  р.  № 1069/2009 / Україна.  Президент. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1069%2F2009. – Заголовок з екрану.

 

Про відзначення на державному рівні 450-ї річниці Пересопницького Євангелія : Постанова Верховної Ради України від 12 травня 2010 р. № 2175-VI / Україна.  Верховна Рада. [Електронний ресурс] : Верховна Рада України. –  Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2175-17. – Заголовок з екрану.

 

Про підготовку та відзначення 450-річчя Пересопницького Євангелія [Електронний ресурс] :  Розпорядження Кабінету Міністрів від 18  серпня 2010  р.  № 1693-р / Україна.  Кабінет Міністрів. –  Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1693-2010-%F0.– заголовок з екрану.

 

***

 

Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 : дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик / О. С. Онищенко, І. П. Чепіга, Л. А. Дубровіна, Л. А. Гнатенко. -
К. : НБУВ,  2001. – 700 с.

 

***

 

Чепіга І.П. Пересопницьке Євангеліє – унікальна пам’ятка української мови // Пересопницьке Євангеліє. 1556-1561 : дослідж. Транслітер. текст. Словопокажчик / вид. підгот. І. Чепіга за участю П. Гнатенко. - К., 2001. – С. 13–54.

Гнатенко Л.А. Письмо Пересопницького Євангелія та графіко-орфографічні особливості пам’ятки // Пересопницьке Євангеліє. 1556-1561 : дослідж.  транслітер. текст. Словопокажчик / вид. підгот. І. Чепіга. за участю Л. Гнатенко. – К., 2001. С. 55–73.

Дубровіна Л.А., Гнатенко Л.А. Археографічний та кодикологічний опис Пересопницького Євангелія // Пересопницьке Євангеліє. 1556-1561: дослідж. Транслітер. текст. Словопокажчик / вид. підгот. І. Чепіга за участю Л. Гнатенко. – К., 2001. – С. 74 – 104.

 

Бібліографія праць про Пересопницьке Євангеліє / Уклала І. Чепіга // Пересопницьке Євангеліє. 1556-1561 : дослідж. Транслітер. текст. Словопокажчик / вид. підгот. І. Чепіга за участю Л. Гнатенко. – К., 2001. – С. 105 –111.

 

 

***

 

Шевченко Т. Повне зібрання творів : у 6 т. – К.: Вид-во АН УРСР, 1964. – Т.6. Листи. Нотатки. Фольклорні записи. – С. 305 – 306.

Франко І. Зібрання творів : у50 т. – К., 1983. – Т. 40 : Літературно-критичні праці. – С. 222 – 223.

Грушевський М. Історія України-Руси :  11 т., 12 кн. / редкол.: П. Сохань (голова) та ін. – К., 1995. – Т.6. – С. 430 – 431.

Краєзнавчі розвідки

 

Бойко М. Перша друкована бібліографія на Сході Європи / М. Бойко // Літопис Волині : наук.-попул. зб. волинознавства.  – Вінніпег, 1992. – Ч. 17-18. – C. 37 – 40.

 

Возняк М. С. Святе Письмо українською мовою / М.С.Возняк // Історія української літератури : у 2-х кн. ; вид. 2-ге, виправ. – Львів, 1992. – Кн. 1. – С. 296 – 302.

 

Горін С. Пересопницький монастир Різдва Пресвятої Богородиці : ( до 1630 року) / С. Горін // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. –  № 22. – С. 222 – 229 .

 

Историко-статистическом описании церквей и приходов Волынской епархіи : т. 2. : уезды Ровенській, Острожскій, и Дубенскій / сост. Н. И. Теодоровичъ. –  Почаевъ : Типографія Почаево-Успенской Лавры, 1889. – 1120 с.

 

Новак О. Ф. Пересопницька Євангелія / О. Ф. Новак // Новак О. Ф. Християнство в Україні : нариси / О. Ф. Новак.  – Рівне , 2003. – C. 50 – 53.

 

Омелянчук І. Книга,  на якій присягають Президенти / І. Омелянчук //  Волинь моя : журн. Міжнар. громад. об-ня "Волинське братство". – К., 2005. – Вип. 5. – С. 141 – 144.

 

Онуфрійчук Ф. Пересопницьке Євангеліє / Ф. Онуфрійчук // Літопис Волині : наук.-попул. зб. волинознавства. – Вінніпег,  1977-1978. – Ч. 12. – C. 51 – 52.

 

Прищепа Б. Ювелірні вироби з Пересопниці доби середньовіччя / Б.  Прищепа // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : (матеріали наук. конф. 25-26.10.2006 р.). –  Рівне,  2006. – Вип. IV. – C. 159 –166.

 

Рожко В. Богослужбові писемні і друковані пам’ятки / В. Рожко // Рожко В. Українське православне церковне мистецтво Волині (ІХ-ХХ ст.) : [іст.-краєзн. нарис] / В.Рожко . – Луцьк , 2006. –  С.169 – 174.

Про Пересопницьке Євангеліє –  С. 170 – 172.

 

Рожко В. Пересопницький Різдво-Богородичний монастир / В. Рожко // Рожко В. Православні монастирі Волині й Полісся : [іст.-краєзн. нарис] / В. Рожко  . – Луцьк , 2000 . – С. 357  –  359.

 

Рожко В. Пересопницький Різдво-Богородичний монастир / В. Рожко // Рожко В. Православні монастирі Полісся : [іст.-краєзн. нарис] / В. Рожко . – Луцьк , 1996 . – С. 112  –  115.

 

Рожко В. Православні святині Рівного і Рівненщини / В. Рожко // Рожко В. Православні святині історичної Волині : [іст.-краєзн. нарис] / В. Рожко. – Луцьк , 2009 . – С. 180  –  214.

Про Пересопницьке Євангеліє –  С. 182 –  189.

Рожко В. Рукописні пам’ятки українського православного життя Волині в XІV-XVIII ст. / В. Рожко // Рожко В. Українське православне книгописання і книгодрукування на Волині (ХІ-ХХ ст.) : (іст.-краєзн. нарис) / В. Рожко. – Луцьк , 2005. – С. 32 – 52.

Про Пересопницьке Євангеліє –  С. 33 – 37.

Слабошпицький М. Пересопницьке Євангеліє /  М. Слабошпицький //  З голосу нашої Кліо : події і люди української історії. – К., 1993. – С. 71 – 72.

 

Терський С. Посад Замостя літописної Пересопниці у світлі археології / С. Терський // Минуле і сучасне Волині й Полісся : край на межі тисячоліть : матеріали Х наук. іст.-краєзн. конф., яка відбулася у Старому Чорторийську, Маневичах, Четвертні та Нововолинську в 2000-2002 рр. – Луцьк,  2002.  – C. 151 –152.

Про Пересопницю – С. 508 – 519.

 

Туровська Л. Унікальна пам’ятка українського рукописного мистецтва // Волинь моя : журн. Міжнар. громад. об-ня “Волин. братство”. – К., 2003. – Вип. 3. – С. 64 – 68.

Федоришин М. В. Пересопницька першокнига : до історії реформаційного руху в Україні :  кн. друга / М. В. Федоришин. – Рівне : Перспектива, 2005.  –

84 с.

 

Федоришин М. В. Пересопницька Русь : історія. Археологія. Культура : кн. перша / М. В. Федоришин.  – Рівне : Волин. обереги, 2002. –

94 с.

 

 

Публікації в пресі

 

450-річчя "Пересопницького Євангелія"  святкуватимуть на державному рівні // Голос України. – 2010. – 13 січ. – С. 7.

 

Бендза М.      З історії православної релігійної культури Сяноцької землі (Х-ХVІІ ст.) / М. Бендза // Український історичний журнал. – 2008. – N5. –  С. 159 – 179.

 

Бендза М. Слава тобі, рік першокниги! / М. Бендза // Віче. – 2011.  – N1. –  С. 4 –5.

 

Білодід О. Євангеліє,  на якому присягають президенти /  О. Білодід //  Україна.  – 1994. – № 14. – С. 3 – 4.

 

Бірюкова І. На ньому клянуться Президенти:  вперше в Україні здійснено

факсимільне видання Пересопницького Євангелія / І. Бірюкова // День. – 2008. – 24 трав.  – С. 2.

 

Бойчук В. Слава тобі, українська першокниго! // Слово і час. – 2004. – 28 трав.

Глинчак В.  Книга присяги:  Пересопницьке Євангеліє – відоме і невідоме

/ В. Глинчак // Дзеркало тижня. – 2004. – 12 лют. – С. 23.

 

Губанов О. "Західна брама" – перехрестя можливостей: заступник голови Рівненської облдержадміністрації розповів про основні напрями розвитку і завдання проекту "Пересопниця"/ О. Губанов // Віче . – 2011. –  N1. –  С. 8.

 

Дем'янчук О. Батьківщина Пересопницького Євангелія / О. Дем'янчук, Б. Дем'янчук // Україна молода. – 2009. – 23 трав. – С. 8.

31. Дем'янчук Б.  Тризуб, свічка та розкрита книга / Б. Дем'янчук // Україна молода. –2011.  –  11/12 берез.  –  С. 3 .

 

Кралюк П. Перші переклади біблійних книг українською мовою/ П. Кралюк / // Визвольний шлях . – 2005. – N5.  –  С. 50 – 55 .

 

Кралюк П.  Пошук себе :  переклади Біблії XVI  століття «простою мовою» / П. Кралюк // День. – 2002. – 7 груд. – С. 5.

 

Кралюк П. Євангеліє княгині Жеславської : українська національна святиня: історія, зміст, загадки : [Пересопницьке Євангеліє] / П. Кралюк  // День. – 2010. – 30-31 лип. – С. 8.

 

Квурт К.  2011-й – рік української першокниги /  К. Квурт // Науковий світ. – 2011. – N1.–  С. 17.

 

Матвієнко А. Пересопницьке Євангеліє – видатна пам'ятка українського

відродження XVI ст. / А. Матвієнко // Дивослово. – 2004. – № 5. – С. 31 – 34.

 

Миколюк О. До ювілею Першокниги  :  на святкування 450-річчя створення Пересопницького Євангелія на Рівненщину запрошено президентів п'яти країн / О. Миколюк // День. – 2010. – 30 верес. – С. 1, 2.

 

Марчук Л.  Нове життя старої Пересипниці / Л. Марчук // Віче – 2011. –  N1. –  С. 10 –12.

 

На чем присягают президенты? : Пересопницкое Евангелие // Кіевскій телеграфъ. – 2005. – № 4. – С. 28.

 

Оберіг української державності :  Пересопницьке Євангеліє // Демократична Україна. – 2007. – 24 серп. – С. 6.

 

Остапенко О.  Книга навчить,  як Президенту жить : [Пересопницьке Євангеліє] /  О. Остапенко // Україна Молода. – 1999. – 30 листоп. – С. 1, 3.

 

Паламарчук Л. Учням про чудеса України :  Пересопницьке Євангеліє /

Л. Паламарчук // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 1999.  – № 2. – С. 1. 3

 

Писаренко С. А долоню над Пересопницьким Євангелієм пронизує тепло! : рік першокниги / С.  Писаренко // Віче.  – 2011. – N1. –  С. 6  – 8.

 

Поліщук Я. Перлина нашої культури – «Пересопницьке Євангеліє» / Я. Поліщук // Українська мова та література. – 1997. – № 33(49). – С. 4 – 6.

 

Прокопенко В.  Блага вість із Пересопниці : [Пересопницьке Євангеліє] /

В. Прокопенко // Дзеркало тижня. – 2001. – № 23. – С. 20.

 

Слободяник А.  Пересопницьке Євангеліє – святиня українського народу / А. Слободяник // Друкарство. – 2000. – № 1-2. – С. 4 – 8.

 

Соколовський В. Рукопис з Пересопниці :  Пересопницьке Євангеліє

/ В. Соколовський // Чумацький шлях. – 2002. – № 1. – С. 7 – 8.

 

Толочко П. Пересопницьке Євангеліє та його історичний контекст / П. Толочко // Світогляд. – 2008. – № 4 (12). – С. 2 – 5.

 

Цимбалюк Є. Євангеліє,  на якому присягають президенти / Є. Цимбалюк //  Голос України. – 2005. –  25 січ. – С. 3.

 

Чепіга І.  Витоки Пересопницького дива : [Пересопницьке Євангеліє] /  І. Чепіга // Літ. Україна. – 2006. – № 33. – С. 1, 4.

Електронні ресурси

 

2011 рік - рік української первокниги – Пересопницького Євангелія [Електронний ресурс] : Livejournal. – Режим доступу: http://community.livejournal.com/ukraine_russia/5676449.html. – Заголовок з екрану.

 

2011-й рік стане роком української первокниги : Верховна Рада оголосила 2011 роком української первокниги і прийняла рішення на державному рівні відзначити 450-річчя Пересопницького Євангелія [Електронний ресурс] : Українська правда життя. Життя. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/surprising/4bea9d69b818f. – Заголовок з екрану.

 

Автограф української історії: ІХ-ХХІ ст. [Пересопницьке Євангеліє] [Електронний ресурс] : Документальні виставки on-line : Офіційний веб-портал Державного комітету архівів України. Головна сторінка. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Sections/Avtografy/R-1.php. – Заголовок з екрану.

 

Глинчак В. Книга Присяги. Пересопницьке Євангеліє – відоме і невідоме / В. Глинчак [Електронний ресурс] : ZN. UA : газета. Стаття.  – Режим доступу: http://www.dt.ua/3000/3150/49176. – Заголовок з екрану.

 

Дубровина Л. А. Не бывает неуникальных рукописей [Электронный ресурс] : [директор Института рукописи Национальной библиотеки Украины Л. А. Дубровина о Пересопницком Евангелие] / Л. А. Дубровина ; зап. В. Сорокопуд. [Електронний ресурс] : Библиотечное дело : журн. Новости – Режим доступа: http://www.bibliograf.ru/materials/news/2120. – Заголовок с экрана.

 

Дубровіна Л. А. Археографічний та кодикологічний опис Пересопницького Євангелія [Електронний ресурс] / Л. А. Дубровіна, Л. А. Гнатенко. – Режим доступу:  http://www.archives.gov.ua/Publicat/Researches/PJevanhel.pdf. – Заголовок з екрану.

 

Миколюк О. До ювілею Першокниги : На святкування 450-річчя створення Пересопницького Євангелія на Рівненщину запрошено президентів п’яти країн [Електронний ресурс] / О. Миколюк : День : щоден.всеукр. газета. Стаття. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/310986. – Заголовок з екрану.

 

Пересопницкое Евангелие: книга, которая сама рассказывает свою историю. Часть 1-3. [Электронный ресурс] : Православный мир. Новости православного мира. – Режим доступа: http://pravoslavie.info/news.php?view=50. – Заголовок с экрана.

 Джерело: Пересопницьке Євангеліє :  до  450-річчя  української Першокниги  (1556-1561 рр.):  Інформаційно-бібліографічний список / підгот. А. Понагайба // Пересопницьке Євангеліє в історії Української православної церкви і українського народу (до 450-річчя духовно-національної святині): збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 450-річчю Пересопницької Євангелії. - Луцьк, 2011. - С. 153 - 160.