АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


м. Баранівка, Новоград-Волинського повіту, Волинської губернії
Етнографія Волині
м. Баранівка, Новоград-Волинсько...

Інше

Географія Волині: Краєзнавчий науково-допоміжний бібліографічний покажчик | Друк |
Читальний зал - Бібліографія
Бібліографічний покажчик складений на замовлення географічного факультету на допомогу в навчальному процесі та в науковій роботі. Його мета – з найбільшою повнотою подати бібліографічну інформацію з курсу "Географія Волині", який викладається у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (Географічний факультет). Бібліографічний покажчик включає книги, автореферати дисертацій, статті із продовжуваних, періодичних та неперіодичних видань. Література згрупована у розділи: І. Природні умови області 1. Волинь: історико-географічний аспект 2. Геолого-теконічна будова. Корисні копалини 3. Рельєф 4. Клімат 5. Поверхневі і підземні води 6. Грунтовий покрив 7. Рослинний світ 8. Тваринний світ 9. Ландшафти ІІ. Природно-ресурсний потенціал області 1. Мінерально-сировинні ресурси 2. Водні ресурси 3. Земельні ресурси 4. Лісові ресурси. Фауністичні ресурси 5. Рекреаційні ресурси 6. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання ресурсів ІІІ. Населення та господарство області 1. Демографічна ситуація у Волинскій області. Розселення населення 2. Трудові ресурси 3. Промисловість Волинської області 4. Агропромисловий комплекс 5. Сфера обслуовування населення. Транспорт ізв’язок 6. Зовнішньоекономічні зв’язки області Розміщення матеріалів у розділах подано за алфавітом прізвищ авторів або за назвою документа. Література, яка вміщена в покажчику, є наявною у фондах бібліотеки. Підбір бібліографічних матеріалів завершено у березні 2013 р.
Джерело доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1661/1/gegraf%20volyn.pdf