АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Пачоський Йосип Конрадович (1864-1942)
Видатні діячі
Пачоський Йосип Конрадович (1864...

Інше

Климчук А.М. Нумізмати Житомирщини у праці Антонія Ришарда «Польський нумізматичний альбом» | Друк |
Читальний зал - Історія, історичні науки

Шляхетські маєтності, а також приватні помешкання інтелігенції були осередками різного роду збирацтва (книг, творів мистецтва, предметів колекціонування). Зазвичай такі збірки були науковими робітнями для їхніх власників. Колекціонування на Волині вивчалося лише в певній мірі, головним чином дослідники у своїх студіях торкалися питань функціонування приватних книгозбірень. Коли ж уважно вивчити колекціонування вцілому, як таке, можемо навести десятки видатних імен. На жаль, не про всіх ми все знаємо. До таких, недостойно забутих, наприклад, належить СамуельКопровський – колекціонер із світовим ім’ям з Дядькович під Рівним.

Джерела для вивчення колекціонування на Волині досить численні і різноманітні. Однак, багато з них до цих пір не введені до наукового обігу. До числа найцінніших джерел з нумізматики українських земель належить «Альбом польських нумізматів, а також короткий огляд їхніх праць і нумізматичних збірок» [1-6] Антонія Ришарда. Цей цінний рукопис зберігається у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Праця містить в собі близько 1000 біографій осіб (більшість з них із фотографіями), що стосувалися польської нумізматики, список правничих актів, що стосувалися монетної справи в хронологічному порядку, перелік польських і закордонних установ, де були польські колекції нумізматики.

Автор цієї фундаментальної праці Антоній Ришард народився 1841 р. в Щебжетині. Початкову освіту здобув у рідному місті, а гімназійну – в Радомі. Брав участь в повстанні 1863 р. Пізніше, в Кракові займався купецькою справою та працював на різних роботах. З 1868 р. почав займатися нумізматикою.  Окрім збирацтва (більше 1600 монет п’ястовської та ягеллонської діб та 800 медалей релігійної тематики), займався науковими дослідженнями. Його наукові інтереси в нумізматиці були доволі широкими, але головним чином стосуватися історії монетної справи Польщі та біографії видатних польських нумізматів. Нижче подаємо виписки  про тих нумізматів, що в той чи інший спосіб пов’язані з Житомирським краєм.

БєліцькийЛюдвік проживав у  Житомирі, де й народився 1845 р. і закінчив гімназію.  Займався збиранням польських монет і медалей із захопленням та систематичністю, як він пояснював «для порівняння їх з іноземними». Його колекція нараховувала близько 1000 монет. ЛюдвікБєліцький з 1889 р. був дійсним членом Краківського нумізматичного товариства [1, арк. 38].

Барон Кароль Станіслав де Шодуар – один з найвидатніших польських нумізматів.  В своєму маєтку Івниці під Житомиром зібрав величезну нумізматичну колекцію та бібліотеку літератури про монети та з суміжних дисциплін. Антоній Ришард в своєму довіднику подає повний список нумізматичних праць та каталогів барона де Шодуара [1, арк. 59 зв.].

Ще одним нумізматом Житомира був росіянин Модест Олександрович Дєдєнцов.  Він колекціонував польські монети і медалі, а його колекція містила близько 1300 одиниць. Народився він в Єлецькому повіті Орловської губернії. Навчався у Воронезькій гімназії, а в 1857-1861 рр. на математичному факультеті Московського університету. З 1864 р. Модест Олександрович проживав на  Волині, де спочатку був мировим посередником  пізніше головою мирового з’їзду, а з 1876 р. – членом Волинської губернської президії з селянських питань [1, арк. 81 зв.]

В Дівочках на Волині мав намір осісти Северин Голембійовський. Цей маєток він придбав  в 1854 р. Северин Голембійовський був сином відомого нумізмата Лукаша Голембійовського, уродженця Пінщини. Дорогою до Дівочок Северин дуже захворів десь на Люблінщині, лишивши свою колекції. Через місяць по приїзді в Дівочки помер, а його колекції пропали [2, арк. 8 зв.].

Нумізматами булиІллінські у Романові. Заклав колекцію Август Юзеф, а продовжив збирання вже його син – Генрик.

Чи не найвідомішим нумізматом Житомира був Анджей Янович. Монети він почав збирати ще з гімназійної лави, завдяки професору Собкевичу. Його нумізматична колекція налічувала близько 2600 монет. Окрім того Анджей Янович зібрав цінну нумізматичну бібліотеку, яка складалася головним чином з каталогів і праць наукового змісту. Антоній Ришард в своїй праці подає бібліографію праць Анджея Яновича з 13 публікацій.  Цей видатний нумізмат народився 23 листопада 1836 р. в Одесі. Навчався в Кам’янецькій гімназії та Київському університеті. З 1867 р. постійно проживав в Житомирі [2, арк. 37-37 зв.]

Допомагав своєму батьку в нумізматичних дослідженнях  і сам став збирачем монет син Анджея Яновича – Аннібал.  Він народився 14 (26) січня 1859 р. в Мурованій Мохнівці. Освіту здобував домашню, вивчив літературу, бібліографію та нумізматику. Аннібал Янович був дійсним членом Краківського нумізматичного товариства. Він, як і батько, писав наукові розвідки з нумізматики. Антоній Ришард подає перелік з 4 його праць [2, арк. 38].

В Троянові під Житомиром свою колекцію монет та інших старожитностей мав Казимир Коморовський. Збирати монети він почав з 1863 р., основу його збірки склала колекція Собкевича. Також Казимир Коморовський володів скарбом дрібних монет Яна Казимира, виявленим у Рівному. Цю знахідку вивчав Анджей Янович та опублікував про неї статтю в ч. 1 за 1881 р. «Перегляді бібліографічно-археологічному» («Острозька і рівненська знахідки»). Казимир Коморовський народився в Шугайводах Київської губернії. Освіту здобував вдома та в ліцеї. З 1844 р. працював в камеральному відділі. Помер 20 січня 1887 р.  [2, арк. 69 зв.]

Знахідки монет на теренах Волині вивчав Іван Олексійович Орлов – радник губернського правління в Житомирі. Його перу належить праця «Дослідження про скарби Волинської губернії». Іван Олексійович народився в 1839 р. в Херсонській губернії. Навчався у Воронезькій гімназії та в Харкові [3, арк. 38].

Хорошу нумізматичну колекцію монет з найдавніших часів до 2-гої половини ХІХ ст. зібрав Островський Вітольд з Житомира. Пізніше свою збірку він продав [3, арк. 40 зв.]

Ще одним відомим збирачем монет був Юзеф Собкевич-Собек. У 1860 р. він вже мав досить непогану збірку польських і чеських монет. Після смерті Юзефа Собкевича-Собека цю колекцію набув Казимир Коморовських з Троянова.  Юзеф Собкевич-Собек народився у 1802 р. в Кременці. В рідному місті закінчив Волинський ліцей. З 1832 р. аж до своєї смерті 23 листопада 1878 р. (з тривалою перервою) працював викладачем Житомирської гімназії [4, арк. 22].

Джерела:

  1. RyszardAntoni. Albumnumizmatycznepolskie. Lit. A-FT.1, [cz.1] // ЛНБ ім. Стефаника, Відділ рукописів, ф. 5 (Оссолінських), 4473/ІІІ, 102 арк.
  2. RyszardAntoni. Album numizmatyczne polskie. Lit. G-Ł T.1, [cz.2] // ЛНБ ім. Стефаника, Відділ рукописів, ф. 5 (Оссолінських), 4474/ІІІ, 122 арк.
  3. RyszardAntoni. Albumnumizmatycznepolskie. Lit. M-RT.2, [cz.1] // ЛНБ ім. Стефаника, Відділ рукописів, ф. 5 (Оссолінських), 4475/ІІІ, 97 арк.
  4. Ryszard Antoni. Album numizmatyczne polskie. Lit. M-R T.2, [cz.2] // ЛНБ ім. Стефаника, Відділ рукописів, ф. 5 (Оссолінських), 4476/ІІІ,  108 арк.
  5. Ryszard Antoni. Album numizmatyczne polskie. T.3, [cz.1] // ЛНБ ім. Стефаника, Відділ рукописів, ф. 5 (Оссолінських), 4477/ІІІ, 102 арк.
  6. RyszardAntoni. Album numizmatyczne polskie. T.3, [cz.2] // ЛНБ ім. Стефаника, Відділ рукописів, ф. 5 (Оссолінських), 4478/ІІІ, 116 арк.

Стаття надіслана автором.