АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Свята Трійця
Волинська ікона
Свята Трійця

Інше

Міжнародна наукова конференція «Сучасний контент. Музейна галузь. Історія, здобутки та перспективи» | Друк |
Новини - Нове
Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського з нагоди 90-річчя заснування музею запрошуємо  до участі у Міжнародній  науковій конференції «Сучасний контент. Музейна галузь. Історія, здобутки та перспективи», що відбудеться 6-8 жовтня 2016 року.
Напрями роботи конференції:
Роль громадських інституцій та особистостей в національно-культурному житті.
Етнографічні та археологічні дослідження як складові формування приватних колекцій та музейних збірок: досвід та популяризація.
Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського: історія, сьогодення, перспективи.
Музейні заклади України: сторінки історії.
Інноваційні форми діяльності музеїв.
Співпраця вітчизняних та європейських музейних і науково-дослідних установ: форми діалогу.
Музейні установи в умовах воєнних конфліктів: правова база та державні програми.
За матеріалами конференції планується видання наукового збірника.
Для участі у конференції просимо до 1 квітня 2016 року надіслати електронною поштою до Оргкомітету ЗАЯВКУ учасника (вкладений файл)
СТАТТІ до збірника  надсилати до 1 червня 2016 р. (вимоги до оформлення статей додаються)
Робочі мови конференції – українська, польська, англійська.
Проїзд та проживання  за рахунок учасників конференції.
Адреса оргкомітету: Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського   вул. Театральна, 25    78203, м. Коломия,  Івано-Франківська обл.
Контактні телефони:  тел./факс (03433) 2-39-12 – Ткачук Ярослава Юріївна (голова оргкомітету)
098 310 57 28 - Федів Ірина Степанівна (відповідальний секретар).
099 252 10 37 – Пискор Леся Василівна (учений секретар)
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДОПОВІДІ (СТАТТІ):
Обсяг статті – 10-15 сторінок тексту, набраного у редакторі – Word 97-2000 (шрифт - Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1 см, поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см)
На другому рядку статті, після прізвища автора перед заголовком статті в лівому кутку подається шифр УДК (звичайним шрифтом)
На початкустатті подати анотацію українською мовою (3-4 речення) та ключові слова. У кінці статті подати ім’я, прізвище автора, назву  статті, анотацію та ключові слова англійською мовою.
Бібліографія подається в кінці статті в алфавітному порядку під заголовком: Джерела та література. Посиланняу тексті статті зазначаються в квадратних дужках, перша цифра – порядок джерела посилання в списку «Джерел та літератури», друга цифра – номер сторінки перед яким подається скорочення (зразок: [12, с.].

Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського з нагоди 90-річчя заснування музею запрошуємо  до участі у Міжнародній  науковій конференції «Сучасний контент. Музейна галузь. Історія, здобутки та перспективи», що відбудеться 6-8 жовтня 2016 року.

Напрями роботи конференції:

- Роль громадських інституцій та особистостей в національно-культурному житті.

- Етнографічні та археологічні дослідження як складові формування приватних колекцій та музейних збірок: досвід та популяризація.

- Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського: історія, сьогодення, перспективи.

- Музейні заклади України: сторінки історії.

- Інноваційні форми діяльності музеїв.

- Співпраця вітчизняних та європейських музейних і науково-дослідних установ: форми діалогу.

- Музейні установи в умовах воєнних конфліктів: правова база та державні програми.

За матеріалами конференції планується видання наукового збірника.

Для участі у конференції просимо до 1 квітня 2016 року надіслати електронною поштою до Оргкомітету ЗАЯВКУ учасника.

СТАТТІ до збірника  надсилати до 1 червня 2016 р

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська.

Проїзд та проживання  за рахунок учасників конференції.

E-mail: info@hutsul.museum,

i.fediv@hutsul.museum

Адреса оргкомітету: Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського   вул. Театральна, 25    78203, м. Коломия,  Івано-Франківська обл.

Контактні телефони:  тел./факс (03433) 2-39-12 – Ткачук Ярослава Юріївна (голова оргкомітету)098 310 57 28 - Федів Ірина Степанівна (відповідальний секретар).099 252 10 37 – Пискор Леся Василівна (учений секретар)
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДОПОВІДІ (СТАТТІ):
Обсяг статті – 10-15 сторінок тексту, набраного у редакторі – Word 97-2000 (шрифт - Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1 см, поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см)На другому рядку статті, після прізвища автора перед заголовком статті в лівому кутку подається шифр УДК (звичайним шрифтом)На початкустатті подати анотацію українською мовою (3-4 речення) та ключові слова. У кінці статті подати ім’я, прізвище автора, назву  статті, анотацію та ключові слова англійською мовою.Бібліографія подається в кінці статті в алфавітному порядку під заголовком: Джерела та література. Посиланняу тексті статті зазначаються в квадратних дужках, перша цифра – порядок джерела посилання в списку «Джерел та літератури», друга цифра – номер сторінки перед яким подається скорочення (зразок: [12, с.].