АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Бона Сфорца (1494-1557)
Видатні діячі
Бона Сфорца (1494-1557)

Інше

Konferencja naukowa MIĘDZY WOLNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM Wartości w historiografii polskiej i środkowoeuropejskiej od końca XVIII po początki XXI wieku | Друк |
Новини - Нове

 

MIĘDZY WOLNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM
Wartości w historiografii polskiej i środkowoeuropejskiej
od końca XVIII po początki XXI wieku.
Gdańsk 6-7 października 2016 r.
Od obalenia komunizmu w Polsce minęło już ponad ćwierć wieku. Wydaje się więc zasadne, aby podjąć próbę spojrzenia na przemiany, jakie dokonały się w polskiej i środkowoeuropejskiej nauce historycznej po 1989 r., umieszczając je w szerokim kontekście historycznym, zestawiając z osiągnięciami i postawami badaczy działających wcześniej w zróżnicowanych warunkach politycznych.
Wykorzystywanie historii dla celów czy to propagandy, czy polityki historycznej było już niejednokrotnie analizowane, toteż w ramach proponowanej konferencji chcemy skupić się na wartościach wyznawanych przez historyków i oddziałujących na konstruowane przez nich narracje. W jaki sposób warunki zewnętrzne, w jakich funkcjonowali poszczególni badacze, wpływały na ich system wartości? Na ile deklarowane wartości przekładały się na różne postawy polityczne, od lojalistycznych po nonkonformistyczne? Szczególne zainteresowanie budzą takie składniki systemu wartości, jak patriotyzm, bezstronność oraz dążenie do prawdy. Warto więc poddać pod dyskusję takie zagadnienia, jak:
· Historycy o etyce zawodu: między deklaracją a praktyką badawczą
· Historycy w służbie narodu: postawy patriotyczne historyków
· Historycy o instrumentalizacji historii: między akceptacją a odrzuceniem
Do podstawowych wartości należy również wolność. W odniesieniu do pracy historyka oznacza ona przede wszystkim swobodę prowadzenia badań i ogłaszania ich wyników. Historiografia polska rozwijała się zarówno w niewoli, jak i w warunkach wolności, niekiedy jednak zastosowanie jednego lub drugiego terminu budzi kontrowersje. Tym bardziej warto więc postawić pytanie, czy na gruncie historiografii polskiej w odniesieniu do czasów PRL należałoby mówić raczej o limitowanej wolności, czy może z uwagi na istnienie znacznych ograniczeń termin "wolność" jest nieadekwatny? Na ile, po początkowej eksplozji zainteresowania wcześniej zakazanymi obszarami badań, mówić można o trwałych zmianach po 1989 r.? Jak postrzegana jest ta kwestia przez historyków z innych państw dawnego bloku wschodniego?
Wolność jako wartość ma oczywiście wymiar szerszy, sprowadzanie jej tylko do zewnętrznopolitycznych uwarunkowań pracy badawczej byłoby nieadekwatne. Zapraszamy więc do analizy różnych aspektów "wolności od" i "wolności do" oraz ich funkcjonowaniem od oświecenia po czasy współczesne.
Dyskusja o wartościach w pracy historyka bez odniesienia do metodologii historii byłaby obecnie nie do zaakceptowania. Jedną z ważnych części planowanej konferencji będzie więc blok: Aksjologia w teorii i metodologii historii: problemy i wyzwania.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 31 marca 2016 r. na adres: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду lub w wersji papierowej na adres:
prof. UG dr hab. Barbara Klassa
Instytut Historii, Wydział Historyczny UG
ul. Wita Stwosza 55,
80-952 Gdańsk
Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Opłaty prosimy wpłacać do 30 czerwca 2016 r. na konto Uniwersytetu Gdańskiego:
Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk,
nr rachunku: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika wraz z dopiskiem KH-18-16.
Język konferencji: polski, angielski, ukraiński, rosyjski.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. UG dr hab. Barbara Klassa

MIĘDZY WOLNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM
Wartości w historiografii polskiej i środkowoeuropejskiej
od końca XVIII po początki XXI wieku.
Gdańsk 6-7 października 2016 r.

Od obalenia komunizmu w Polsce minęło już ponad ćwierć wieku. Wydaje się więc zasadne, aby podjąć próbę spojrzenia na przemiany, jakie dokonały się w polskiej i środkowoeuropejskiej nauce historycznej po 1989 r., umieszczając je w szerokim kontekście historycznym, zestawiając z osiągnięciami i postawami badaczy działających wcześniej w zróżnicowanych warunkach politycznych.
Wykorzystywanie historii dla celów czy to propagandy, czy polityki historycznej było już niejednokrotnie analizowane, toteż w ramach proponowanej konferencji chcemy skupić się na wartościach wyznawanych przez historyków i oddziałujących na konstruowane przez nich narracje. W jaki sposób warunki zewnętrzne, w jakich funkcjonowali poszczególni badacze, wpływały na ich system wartości? Na ile deklarowane wartości przekładały się na różne postawy polityczne, od lojalistycznych po nonkonformistyczne? Szczególne zainteresowanie budzą takie składniki systemu wartości, jak patriotyzm, bezstronność oraz dążenie do prawdy. Warto więc poddać pod dyskusję takie zagadnienia, jak:
· Historycy o etyce zawodu: między deklaracją a praktyką badawczą
· Historycy w służbie narodu: postawy patriotyczne historyków
· Historycy o instrumentalizacji historii: między akceptacją a odrzuceniem
Do podstawowych wartości należy również wolność. W odniesieniu do pracy historyka oznacza ona przede wszystkim swobodę prowadzenia badań i ogłaszania ich wyników. Historiografia polska rozwijała się zarówno w niewoli, jak i w warunkach wolności, niekiedy jednak zastosowanie jednego lub drugiego terminu budzi kontrowersje. Tym bardziej warto więc postawić pytanie, czy na gruncie historiografii polskiej w odniesieniu do czasów PRL należałoby mówić raczej o limitowanej wolności, czy może z uwagi na istnienie znacznych ograniczeń termin "wolność" jest nieadekwatny? Na ile, po początkowej eksplozji zainteresowania wcześniej zakazanymi obszarami badań, mówić można o trwałych zmianach po 1989 r.? Jak postrzegana jest ta kwestia przez historyków z innych państw dawnego bloku wschodniego?
Wolność jako wartość ma oczywiście wymiar szerszy, sprowadzanie jej tylko do zewnętrznopolitycznych uwarunkowań pracy badawczej byłoby nieadekwatne. Zapraszamy więc do analizy różnych aspektów "wolności od" i "wolności do" oraz ich funkcjonowaniem od oświecenia po czasy współczesne.
Dyskusja o wartościach w pracy historyka bez odniesienia do metodologii historii byłaby obecnie nie do zaakceptowania. Jedną z ważnych części planowanej konferencji będzie więc blok: Aksjologia w teorii i metodologii historii: problemy i wyzwania.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 31 marca 2016 r. na adres: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду lub w wersji papierowej na adres:
prof. UG dr hab. Barbara Klassa
Instytut Historii, Wydział Historyczny UG
ul. Wita Stwosza 55,
80-952 Gdańsk
Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Opłaty prosimy wpłacać do 30 czerwca 2016 r. na konto Uniwersytetu Gdańskiego:
Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk,
nr rachunku: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika wraz z dopiskiem KH-18-16.
Język konferencji: polski, angielski, ukraiński, rosyjski.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. UG dr hab. Barbara Klassa