АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Спас на престолі. Перша половина XVІI ст., Волинь
Волинська ікона
Спас на престолі. Перша половина...

Інше

Блануца А. Литуаністичні студії в Інституті історії України (1936–2011 рр.): основні тенденції | Друк |
Читальний зал - Історія, історичні науки
Блануца А. Литуаністичні студії в Інституті історії України (1936–2011 рр.): основні тенденції / А. Блануца // Історіографічні дослідження в Україні: зб. наук. пр. — 2012. — Вип. 22. — С. 313-328.
Литуаністика, як галузь історичної академічної науки, в Україні
від часу заснування Інституту історії України НАН України (далі
– ІІУ НАНУ) пройшла довий тернистий шлях становлення та роз-
витку. Традиційно вчені київської історичної школи кінця XIX –
початку XX ст. приділяли пильну увагу литуаністичним студіям,
результатом чого постали фундаментальні праці, які до сьогодні не
втратили свого наукового значення й слугують відправною точ-
кою сучасних досліджень історії України литовської доби. Саме
через цю обставину, вочевидь, тривалий час інтерес до указаного
напряму досліджень практично не проявлявся, а поодинокі праці
практично нічого нового не привносили у розкритті складних нау-
кових задач. Яким же чином литовський період в історії України
досліджувався в провідній історичній інституції України – пи-
тання, відповідь на яке може дати дана розвідка.
Литовський період у хронологічному й тематичному
Литуаністика, як галузь історичної академічної науки, в Україні від часу заснування Інституту історії України НАН України (далі– ІІУ НАНУ) пройшла довий тернистий шлях становлення та розвитку. Традиційно вчені київської історичної школи кінця XIX –початку XX ст. приділяли пильну увагу литуаністичним студіям, результатом чого постали фундаментальні праці, які до сьогодні не втратили свого наукового значення й слугують відправною точкою сучасних досліджень історії України литовської доби.
Саме через цю обставину, вочевидь, тривалий час інтерес до указаного напряму досліджень практично не проявлявся, а поодинокі праці практично нічого нового не привносили у розкритті складних наукових задач. Яким же чином литовський період в історії України досліджувався в провідній історичній інституції України – питання, відповідь на яке може дати дана розвідка.

ЗавантажитиЗавантажити