АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Гордасевич Галина Леонідівна (1935-2001)
Видатні діячі
Гордасевич Галина Леонідівна (19...

Інше

Ковальчук Є. Мистецтво княжої Волині на сторінках нового видання "Історії українського мистецтва” | Друк |
Читальний зал - Культура та мистецтво

Актуальним і на часі став вихід упродовж 2007–2011 рр. нового п’ятитомного видання “Історії українського мистецтва”, яке підготував Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України. Другий том присвячено мистецьким процесам на українських теренах за часів Середньовіччя (кінець ІV-VІ–ХV – сере- дина ХVІ ст.) . Не можна не вітати заздалегідь заявлених в анотації намірів “…висвітлення родоводу та стильових особливостей вітчизняного мистецтва, його видової специфіки.

У дослідженнях архітектури, монументальної скульптури, мозаїк, фресок, іконопису, оздоблення рукописної книги, художніх ремесел окреслено риси, які й нині маркують процес творення українського світу”. Проблемою, правда, є знайти це видання, доступ до нього. Його не отримали навіть обласні наукові бібліотеки.

До мережі книжкових магазинів воно не надходило. Ситуацію “рятує” електронна версія на сайті інституту (правда, чомусь без четвертого тому)… Зупинимось на тому, як на сторінках нового видання відображене мистецтво княжої Волині, зокрема, розглянемо волинські матеріали у розділах “Мистецтво Русі – Руської землі великокняжого періоду (кінець Х – перша по- ловина ХІІІ ст.)” іі “Мистецтво Русі–України періоду удільних князівств (друга половина ХІІІ – перша половина ХVІ ст.)”. Для цього з’ясуємо, наскільки розкриті мистецькі процеси на Волині періоду княжого Середньовіччя та подана характеристика її як культурного регіону, а також показано побутування тут спроваджених об’єктів, як у виданні виглядає роль Волині у розвитку українського мистецтва відповідного періоду. Історіографія мистецтва княжої Волині склалася у сфері історичної науки, музеєзнавства та історії мистецтва. Наявний комплекс досліджень репрезентують праці українських науковців та музейних працівників, реставраторів, а також нечисленні, здебільшого новіші роботи окремих зарубіжних дослідників.

 

Ковальчук Є. Мистецтво княжої Волині на сторінках нового видання "Історії українського мистецтва” / Є. Ковальчук // Княжа доба: історія і культура. — 2014. — Вип. 8. — С. 396-409.


ЗавантажитиЗавантажити