АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


м. Баранівка, Новоград-Волинського повіту, Волинської губернії
Етнографія Волині
м. Баранівка, Новоград-Волинсько...

Інше

Памірська Л. Ю. Чеські національні освітні заклади Волині у контексті політики коренізації (20-30-ті роки ХХ століття) | Друк |
Читальний зал - Освіта та наукове життя краю

Памірська Л. Ю. Чеські національні освітні заклади Волині у контексті політики коренізації (20-30-ті роки ХХ століття) / Л. Ю. Памірська  // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань, 2008. - Вип. 24. - С. 151 - 155.

 

Одне з домінуючих місць у наукових педагогічних дослідженнях ХХІ століття посідають етнонаціональні
проблеми. Освіта може бути ефективною лише за умови вивчення історичного досвіду та залучення його
найбільш прогресивних і раціональних здобутків до сучасної практики. Національні меншини займають не
просто певне місце в етнічній структурі України – їм належить вагомий внесок у розвиток продуктивних сил,
науки і культури України. Наразі опубліковано ряд монографій, статей, присвячених історії євреїв, німців,
поляків та інших етносів. Менш досліджена у плані освіти чеська тема, що можливо пояснити кількома
причинами: 1) чехи не були такою численною групою, як скажімо, поляки чи євреї, і не впливали суттєво на
політичну, соціально-економічну ситуацію в УРСР; 2) чехи не мали такої широкої мережі шкіл, національних
рад тощо, як вищезгадані етнічні групи.
Окремі аспекти життя чехів у Радянському Союзі наводяться у невеликих розвідках дослідників В.А.
Нестеренко, В.А. Надольської, М.Т. Щербак, Н.О. Щербак та інших [1; 2; 3].
Мета нашої статті – дослідити процес створення та діяльності чеських шкіл на Волині у міжвоєнний період
та проаналізувати еволюцію політики радянського уряду щодо чеського населення.
Одне з домінуючих місць у наукових педагогічних дослідженнях ХХІ століття посідають етнонаціональні проблеми. Освіта може бути ефективною лише за умови вивчення історичного досвіду та залучення його найбільш прогресивних і раціональних здобутків до сучасної практики.
Національні меншини займають непросто певне місце в етнічній структурі України – їм належить вагомий внесок у розвиток продуктивних сил, науки і культури України. Наразі опубліковано ряд монографій, статей, присвячених історії євреїв, німців,поляків та інших етносів. Менш досліджена у плані освіти чеська тема, що можливо пояснити кількома причинами:
1) чехи не були такою численною групою, як скажімо, поляки чи євреї, і не впливали суттєво наполітичну, соціально-економічну ситуацію в УРСР;
2) чехи не мали такої широкої мережі шкіл, національнихрад тощо, як вище згадані етнічні групи.
Окремі аспекти життя чехів у Радянському Союзі наводяться у невеликих розвідках дослідників В.А.Нестеренко, В.А. Надольської, М.Т. Щербак, Н.О. Щербак та інших.
Мета статті – дослідити процес створення та діяльності чеських шкіл на Волині у міжвоєнний періодта проаналізувати еволюцію політики радянського уряду щодо чеського населення.

 

ЗавантажитиЗавантажити