АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Покрова Богородиці. Волинська ікона XVIII ст.
Волинська ікона
Покрова Богородиці. Волинська ік...

Інше

Міжнародна науково-практична конференція «Богословські, філософські, економічні та освітні аспекти реформаційних процесів в Європі: минуле і сьогодення» | Друк |
Новини - Нове
В Українському гуманітарному інституті (м. Буча Київської області) 19-20 квітня відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Богословські, філософські, економічні та освітні аспекти реформаційних процесів в Європі: минуле і сьогодення».
У 2017-му році відзначатиметься п’ятсотріччя Реформації — однієї із найважливіших подій світової історії, яка зумовила подальший розвиток культурно-цивілізаційних та релігійно-конфесійних процесів. Святкування річниці початку Реформації зобов’язує переосмислити значення реформаційного спадку для сучасності, глибше дослідити історичний шлях протестантизму в контексті сучасних теологічних та освітніх процесів на теренах Східної Європи.
Мета конференції
Активізувати дослідження з історії реформаційних рухів та переосмислити їх значення та роль у розвитку європейських держав, а також їх вплив на сучасні суспільні процеси.
Завдання конференції
Створити майданчик для спілкування між представниками різних наукових кіл щодо дослідження історії Реформації.
Організувати діалог щодо проблем, ідентичностей та здобутків протестантизму в контексті святкування 500-річчя Реформації.
Залучити вчених, аспірантів, здобувачів, студентів до наукової дискусії стосовно протестантизму з метою стимулювання і підтримки наукової діяльності по дослідженню реформаційних рухів.
Активізувати дослідження з історії реформаційних рухів у східноєвропейському контексті та їх ролі у церковних перетвореннях та суспільно-культурних процесах періоду постреформації.
Учасники конференції
До участі у конференції запрошуються: науковці, докторанти, аспіранти та здобувачі, викладачі та студенти ВНЗ та духовних семінарій, студенти, представники релігійних організацій, органів державної влади.
Формат конференції передбачає доповіді провідних українських та закордонних релігієзнавців, теологів, семінари та дискусії, спілкування із представниками протестантських навчальних закладів.
Учасникам конференції надається можливість виступити з доповіддю. За матеріалами конференції буде підготовлений збірник.
Організатори конференції
ПВНЗ «Український гуманітарний інститут»,
ДВНЗ «Український адвентистський теологічний інститут»,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
Кафедра релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Кафедра історії мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Центр дослідження релігії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Реєстрація
Заповнити анкету для реєстрації можна за посиланням.
Після електронної реєстрації потрібно оплатити членський внесок: якщо ви реєструєтеся до 20.02 — 60 грн., якщо після — 120 грн.
Реквізити оплати
ПВНЗ «Український гуманітарний інститут»
ЄДРПОУ: 30366752
Р/р: 26006053136200
Банк: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 321842
Призначення платежу: за участь у конференції (вказати прізвище учасника).
Напрямки роботи конференції
Історико-культурологічна секція
Зародження Реформації: причини та наслідки.
Реформація і Контрреформація в Європі.
Особливості реформаційних процесів у країнах Європи, Азії, Африки, Америки та Австралії.
Вплив реформаційних рухів на суспільно-політичні перетворення у Східній Європі.
Історія протестантських рухів у Східній Європі.
Протестантизм в Україні
Вплив Реформації на формування естетичних засад європейської культури.
Культурологічні аспекти реформаційних процесів в Україні.
Історичні умови та соціально-політичні причини формування ренесансної культури України.
Протестантизм та мистецтво.
Філософсько-богословська секція
Філософія і теологія протестантських рухів (історія, сучасність, діалог з історичними традиціями).
Доба Реформації та гуманістичні тенденції.
Вплив ідей Реформації на розвиток філософської та богословської думки країн Східної Європи.
Реформація та наукова думка в Західній Європі.
Сучасні концепції Реформації у східноєвропейському богослов’ї.
Актуальні проблеми протестантського богослов’я на сучасному етапі.
Екуменічні рухи в сучасному протестантизмі.
Освітньо-педагогічна секція
Вплив Реформації та протестантизму на розвиток європейської та національної освіти та науки.
Роль християнської освіти в розвиткові реформаційних процесів.
Богословські та освітні засади Реформації.
Особливості теологічної освіти сучасного східноєвропейського протестантизму.
Протестантські школи в минулому та в сучасності.
Реформація і розвиток масової комунікації
Реформація як каталізатор розвитку журналістики
Ідеї Реформації і сучасні комунікативні стратегії.
Розвиток релігійної публіцистики.
Європейські проекти з інтернаціоналізації журналістських академічних програм.
Компетентнісний підхід до навчання студентів-журналістів у Європі та в Україні.
Реформа освіти в Україні та академічні програми для журналістів.
Розробка галузевої рамки кваліфікації для журналістів в Україні.
Методики навчання дисциплін за спеціальністю «журналістика».
Університетські теле- та радіоцентри.
Дистанційна журналістська освіта.
У рамках секції відбудеться круглий стіл «Взаємодія з ринком праці в системі підготовки журналістів».
Економічна секція
На межі століть: економічний підсумок 500-річного розвитку країн із православною, католицькою та протестантською культурами.
Роль християнства у виникненні сучасної фінансової системи країн-лідерів.
Перша та друга промислові революції як економічний результат християнської культури.
Роль християнства та протестантизму у формуванні сучасних інструментів макроекономічної політики.
Економічна категорія «довіра» та її прояви в різноманітних світових культурах.
Лібералізм. Чи реально досягнути ефективної самоорганізації економіки поза межами багатовікових традицій Реформації?
Вплив релігійно-конфесійних ідей на формування сучасних економічних систем.
Реформаційні процеси в основних течіях християнства та форми соціально-економічної і освітньої модернізації.
Специфіка моделей менеджменту, економіки і соціально-економічної політики у різновидах протестантизму.
Новітні концепції менеджменту у контексті реформ освіти: ідейно-духовний та теоретико-прикладний аспекти.
Вимоги до оформлення тез
До друку приймаються тези доповіді обсягом до 3 сторінок, набрані у редакторі Word for Windows версій 6.0, 7.0, ’97, 2000 у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc або *rtf. Шрифт Arial, розмір 13. Міжрядковий інтервал — 1,15. Поля: ліве — 25 мм, з інших боків — 20 мм.
Назва тез — великими літерами. Через 1 інтервали — прізвище, ініціали, місце роботи/навчання автора. Наступний рядок — прізвище, ініціали наукового керівника.
Посилання в тексті оформляються в квадратних дужках [3, с. 87] із зазначенням їх порядкового номера. Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту й повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.
Приклад оформлення тез.
Дедлайн: 27 березня.
Тези надсилати за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Адреса Українського гуманітарного інституту: вул. Інститутська, 14, м. Буча Київської області, 08292.
В Українському гуманітарному інституті (м. Буча Київської області) 19-20 квітня відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Богословські, філософські, економічні та освітні аспекти реформаційних процесів в Європі: минуле і сьогодення».
У 2017-му році відзначатиметься п’ятсотріччя Реформації — однієї із найважливіших подій світової історії, яка зумовила подальший розвиток культурно-цивілізаційних та релігійно-конфесійних процесів. Святкування річниці початку Реформації зобов’язує переосмислити значення реформаційного спадку для сучасності, глибше дослідити історичний шлях протестантизму в контексті сучасних теологічних та освітніх процесів на теренах Східної Європи.
Мета конференції:
Активізувати дослідження з історії реформаційних рухів та переосмислити їх значення та роль у розвитку європейських держав, а також їх вплив на сучасні суспільні процеси.
Завдання конференції:
Створити майданчик для спілкування між представниками різних наукових кіл щодо дослідження історії Реформації. Організувати діалог щодо проблем, ідентичностей та здобутків протестантизму в контексті святкування 500-річчя Реформації. Залучити вчених, аспірантів, здобувачів, студентів до наукової дискусії стосовно протестантизму з метою стимулювання і підтримки наукової діяльності по дослідженню реформаційних рухів. Активізувати дослідження з історії реформаційних рухів у східноєвропейському контексті та їх ролі у церковних перетвореннях та суспільно-культурних процесах періоду постреформації.
Учасники конференції:
До участі у конференції запрошуються: науковці, докторанти, аспіранти та здобувачі, викладачі та студенти ВНЗ та духовних семінарій, студенти, представники релігійних організацій, органів державної влади.
Формат конференції передбачає доповіді провідних українських та закордонних релігієзнавців, теологів, семінари та дискусії, спілкування із представниками протестантських навчальних закладів.
Учасникам конференції надається можливість виступити з доповіддю. За матеріалами конференції буде підготовлений збірник.
Організатори конференції:
ПВНЗ «Український гуманітарний інститут»,ДВНЗ «Український адвентистський теологічний інститут»,Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,Кафедра релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,Кафедра історії мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка,Центр дослідження релігії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Реєстрація
Заповнити анкету для реєстрації можна за посиланням.
Після електронної реєстрації потрібно оплатити членський внесок: якщо ви реєструєтеся до 20.02 — 60 грн., якщо після — 120 грн.
Реквізити оплати
ПВНЗ «Український гуманітарний інститут»
ЄДРПОУ: 30366752
Р/р: 26006053136200
Банк: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 321842
Призначення платежу: за участь у конференції (вказати прізвище учасника).
Напрямки роботи конференції
Історико-культурологічна секція
Зародження Реформації: причини та наслідки.
Реформація і Контрреформація в Європі.
Особливості реформаційних процесів у країнах Європи, Азії, Африки, Америки та Австралії.
Вплив реформаційних рухів на суспільно-політичні перетворення у Східній Європі.
Історія протестантських рухів у Східній Європі.
Протестантизм в Україні
Вплив Реформації на формування естетичних засад європейської культури.
Культурологічні аспекти реформаційних процесів в Україні.
Історичні умови та соціально-політичні причини формування ренесансної культури України.
Протестантизм та мистецтво.
Філософсько-богословська секція
Філософія і теологія протестантських рухів (історія, сучасність, діалог з історичними традиціями).
Доба Реформації та гуманістичні тенденції.
Вплив ідей Реформації на розвиток філософської та богословської думки країн Східної Європи.
Реформація та наукова думка в Західній Європі.
Сучасні концепції Реформації у східноєвропейському богослов’ї.
Актуальні проблеми протестантського богослов’я на сучасному етапі.
Екуменічні рухи в сучасному протестантизмі.
Освітньо-педагогічна секція
Вплив Реформації та протестантизму на розвиток європейської та національної освіти та науки.
Роль християнської освіти в розвиткові реформаційних процесів.
Богословські та освітні засади Реформації.
Особливості теологічної освіти сучасного східноєвропейського протестантизму.
Протестантські школи в минулому та в сучасності.
Реформація і розвиток масової комунікації
Реформація як каталізатор розвитку журналістики
Ідеї Реформації і сучасні комунікативні стратегії.
Розвиток релігійної публіцистики.
Європейські проекти з інтернаціоналізації журналістських академічних програм.
Компетентнісний підхід до навчання студентів-журналістів у Європі та в Україні.
Реформа освіти в Україні та академічні програми для журналістів.
Розробка галузевої рамки кваліфікації для журналістів в Україні.
Методики навчання дисциплін за спеціальністю «журналістика».У
ніверситетські теле- та радіоцентри.
Дистанційна журналістська освіта
.У рамках секції відбудеться круглий стіл «Взаємодія з ринком праці в системі підготовки журналістів».
Економічна секція
На межі століть: економічний підсумок 500-річного розвитку країн із православною, католицькою та протестантською культурами.
Роль християнства у виникненні сучасної фінансової системи країн-лідерів.
Перша та друга промислові революції як економічний результат християнської культури.
Роль християнства та протестантизму у формуванні сучасних інструментів макроекономічної політики.
Економічна категорія «довіра» та її прояви в різноманітних світових культурах.
Лібералізм. Чи реально досягнути ефективної самоорганізації економіки поза межами багатовікових традицій Реформації?
Вплив релігійно-конфесійних ідей на формування сучасних економічних систем.
Реформаційні процеси в основних течіях християнства та форми соціально-економічної і освітньої модернізації.
Специфіка моделей менеджменту, економіки і соціально-економічної політики у різновидах протестантизму.
Новітні концепції менеджменту у контексті реформ освіти: ідейно-духовний та теоретико-прикладний аспекти.
Вимоги до оформлення тез:
До друку приймаються тези доповіді обсягом до 3 сторінок, набрані у редакторі Word for Windows версій 6.0, 7.0, ’97, 2000 у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc або *rtf. Шрифт Arial, розмір 13. Міжрядковий інтервал — 1,15. Поля: ліве — 25 мм, з інших боків — 20 мм.
Назва тез — великими літерами. Через 1 інтервали — прізвище, ініціали, місце роботи/навчання автора. Наступний рядок — прізвище, ініціали наукового керівника.
Посилання в тексті оформляються в квадратних дужках [3, с. 87] із зазначенням їх порядкового номера. Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту й повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.
Приклад оформлення тез.
Дедлайн: 27 березня.
Тези надсилати за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Адреса Українського гуманітарного інституту: вул. Інститутська, 14, м. Буча Київської області, 08292.