АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Селянський (земельний) банк, поч. ХХ ст. вул. Фещенка-Чопівського, 7 м. Житомир
Пам'ятки. Житомир
Селянський (земельний) банк, поч...

Інше

Власенко О. Чеський педагог - філолог Євген Рихлік та його внесок в освіту України | Друк |
Читальний зал - Освіта та наукове життя краю
Україна на сьогоднішній день має складну етнічну
структуру, як а склалася через низку певних історичних
чинників. Тому дослідження історії національних
меншин та вивчення діял ьності їхніх найяскравіших
представників належить до актуальних та суспільно
вагомих напрямків дослідження історії педагогічних та
інших суспільних наук.
Дослідження чеської меншини, яка проживала на
території нинішньої Житомирської області, що
впродовж XIX століття входила до складу Волинської
губернії досить актуал ьне для історії України.
Перша чеська колонія виникла в селі Вільшанка
Чуднівського району, потім у Черняхівськ ому районі (
Окілок, Івановичі, Крученець, Високе – Чеське),
Коростенському (м.Зубовщина, Новаки), Малинському
районі (Малинівка), у Жито мирі – Крошня Чеська та
інші. На території Волинської губернії вони мали
розвинену систему шкільної та позашкільної освіти.
Популярними центрами позашкільної освіти у чеських
поселеннях стали громадські «готелі», «Потарні дружини»,
«Сокольські організації » і«Др аматичні товариства», при
яких діяли аматорські театральні, музичні, спортивні
йтанцювальні гуртки, що сприяли об’єднанню чеської
громади та зб ереженню її національноїідентичності [3;
12].
Одним з найяскравіших представників чеської
меншини на Волині був Євген Антонович Рихлік,
уродженець села Вільшанка Чуднівської волості
Житомирського повіту, Волинської губернії, відомий на
початку ХХ ст. вчений – славіст, краєзнавець, етнограф,
педагог і громадський діяч, який зробив вагомий внесок
у розвиток сл авістичної науки. Видатне значення
Є.Рихліка як одного з дослідників історії, мови,
літератури й етнографії слов’янських народів було
високо поціноване колегами – науковцями – академіком
Академії наук СРСР і Всеукраїнської Академії наук
В.Петерцем та дире ктором Інституту слов’янознавства
Академії наук СРСР Н. Державіним.
Сучасні українські вчені, повертаючи до наукового
обігу славістичну спадщину Є.Рихліка, відзначили
важливість доробку в галузі полоністики цього
талановитого дослідника, «фахівця слов’янсь кого світу»,
«одного з найбільших знавців «українськ ої школи» у
польській романтичній літературі першої половини ХІХ
ст.

Україна на сьогоднішній день має складну етнічну структуру, яка склалася через низку певних історичних чинників. Тому дослідження історії національних меншин та вивчення діяльності їхніх найяскравіших представників належить до актуальних та суспільно вагомих напрямків дослідження історії педагогічних та інших суспільних наук.

Дослідження чеської меншини, яка проживала на території нинішньої Житомирської області, що впродовж XIX століття входила до складу Волинської губернії, досить актуальне для історії України. Перша чеська колонія виникла в селі Вільшанка Чуднівського району, потім у Черняхівському районі (Окілок, Івановичі, Крученець, Високе – Чеське), Коростенському (м. Зубовщина, Новаки), Малинському районі (Малинівка), у Житомирі – Крошня Чеська та інші. На території Волинської губернії вони мали розвинену систему шкільної та позашкільної освіти.

Популярними центрами позашкільної освіти у чеських поселеннях стали громадські «готелі», «Потарні дружини»,«Сокольські організації » і «Драматичні товариства», при яких діяли аматорські театральні, музичні, спортивні й танцювальні гуртки, що сприяли об’єднанню чеської громади та збереженню її національної ідентичності [3;12].

Одним з найяскравіших представників чеської меншини на Волині був Євген Антонович Рихлік,уродженець села Вільшанка Чуднівської волості Житомирського повіту, Волинської губернії, відомий на початку ХХ ст. вчений – славіст, краєзнавець, етнограф, педагог і громадський діяч, який зробив вагомий внесоку розвиток славістичної науки. Видатне значення Є. Рихліка як одного з дослідників історії, мови, літератури й етнографії слов’янських народів було високо поціноване колегами – науковцями – академіком Академії наук СРСР і Всеукраїнської Академії наук В. Петерцем та директором Інституту слов’янознавства Академії наук СРСР Н. Державіним.

Сучасні українські вчені, повертаючи до наукового обігу славістичну спадщину Є. Рихліка, відзначили важливість доробку в галузі полоністики цього талановитого дослідника, «фахівця слов’янського світу», «одного з найбільших знавців «українськ ої школи» у польській романтичній літературі першої половини ХІХ ст.

Власенко О. Чеський педагог - філолог Євген Рихлік та його внесок в освіту України / О. Власенко, Н. Курильчук // Чехи на Волині : історія та сучасність: збірник наукових праць / за ред. О. С. Березюк, О. М. Власенко. – Житомир: Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 118-125. 

ЗавантажитиЗавантажити