АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Позиції австрійського Допоміжного корпусу та XVII саксонського армійського корпусу  в період 10-20 вересня 1812 року
Мапи Волині
Позиції австрійського Допоміжног...

Інше

Аркушин Г. Підсилювальні частки у волинсько-поліських говірках | Друк |
Читальний зал - Етнографія, фольклор
На матеріалі збірника текстів «Голоси з Волинського Полісся» розглянуто функціонування підсилювальних часток у волинсько-поліських говірках, що є дієвим засобом виділення (підкреслення, наголошення) важливого для діалекто- оповідача певного слова у зв’язних розповідях. Усі виявлені частки поділені на дві групи: власне підсилювальні частки та ті, які змінили свій статус, напр., із вказівних та заперечних на підсилювальні (аж, ба, вже, же (ж), навіть, не, -но, ну, от, ото, то, ще), а також ті, що стали частками внаслідок переходу із займенників, прислівників, сполучників та вигуків (а, ай, але, ах, вам, все, га, геть, ех, і (й), мені, о, ой, ох, саме, собі, та, так, таки, там, тобі). Використання цих слів у поєднанні з мімікою, жестами, логічним наголосом, інтонацією дає можливість виділяти потрібне оповідачеві слово.
Ключові слова: зв’язне мовлення, підсилювальні частки, інтер’єктивація, стилістичне використання підсилень.
Аркушин Г. Підсилювальні частки у волинсько-поліських говірках / Г.Аркушин // Волинь філологічна: текст і контекст. Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи : зб. наук. пр. / упоряд. І. П. Левчук. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – Вип. 17. – С. 5-14.

ЗавантажитиЗавантажити