АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Молитовний будинок громади християн баптистів Оженина, 20-30-ті рр. ХХ ст.
Інше
Молитовний будинок громади христ...

Інше

Батиметричні дослідження озера Світязь: минуле, сучасність та перспективи | Друк |
Читальний зал - Природа, природні ресурси краю
У статті наведено результати хронологічного аналізу матеріалів батиметричних досліджень оз. Світязь, проаналізовано їх особливості та науково-методичну достеменність. Аргументовано доцільність проведення батиметричних досліджень на сучасному технічному рівні. Обґрунтовано методичну та матеріальну бази для їх проведення. Наведено окремі результати досліджень, можливість їх використання в суміжних галузях науки й окреслено перспективи подальших робіт. Наведено цифрові 2D- та 3D карти рельєфу дна оз. Світязь і серти- фіковану і впроваджену у Шацькому національному природному парку карту глибин оз. Світязь. Доведено часову стабільність батиметричних даних озера й підтверджено незмінність максимальної глибини та берегових обрисів акваторії. Відзначені особливості двочастотної ехолокації дна озера, яка дає змогу опрацювати методику побудови карти донних осадів, що може мати практичне значення для уточнення промислових від- кладів сапропелю в озерах Волині.
Ключові слова: оз. Світязь, батиметрія, карта ізобат, карта рельєфу, ехолокація, донні осади, донні джерела.

Батиметричні дослідження озера Світязь: минуле, сучасність та перспективи / О. В. Альохіна, М. М. Корусь, В. В. Кошовий, М. М. Мельник та ін. // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 11. – С. 24-32.

ЗавантажитиЗавантажити