АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Костомаров Микола Іванович (1817-1885)
Видатні діячі
Костомаров Микола Іванович (1817...

Інше

Гримашевич Г. І. Номінація жіночого поясного одягу в говірках середнього Полісся | Друк |
Читальний зал - Етнографія, фольклор

 

У статті розглянуто етимологію, семантику, словотвірні особливості назв жіночого поясного одягу Серед-
нього Полісся та поширення їх в українських, білоруських та російських діалектах.
Актуальним для українського мовознавства є дослідження номінації явищ традиційної матеріальної культури
народу різних регіонів України. Це зумовлено наявністю незначної кількості тематичних та зведених діалектних
словників, відсутністю Лексичного атласу української мови, малою кількістю діалектної лексики в Словнику
української мови та Етимологічному словнику української мови.
Одяг та взуття відіграють важливу роль у житті людини, оскільки в них представлено естетичні смаки та упо-
добання, соціальний стан, менталітет народу, його світогляд; значною мірою вони залежать від географічно-
кліматичних умов та супроводжують людину упродовж усього життя. Очевидно, цим зумовлена зацікавленість
учених тематичною групою лексики (ТГЛ) одягу та взуття (праці Ф. Бабія, Я. Вакалюк, Г. Войтів, Н. Клименко,
Л. Лисиченко, Г. Мартинової, Г. Миронової, Л. Пономар та ін.). Складовою частиною ТГЛ одягу є лексико-
семантична група (ЛСГ) назв поясного одягу, яка вражає своєю архаїкою, різноманітністю лексичних засобів,
словотвірним та мотиваційним багатством.
Мета нашої роботи – проаналізувати назви жіночого поясного одягу в середньополіському діалекті, особливо-
сті їх творення, мотивації, етимології та поширення в інших діалектних зонах.
Актуальність дослідження зумовлена тим, що ЛСГ назв поясного одягу Середнього Полісся як одного з найар-
хаїчніших регіонів Славії, що упродовж останніх років зазнав значних змін, пов’язаних з аварією на ЧАЕС, не
була предметом спеціального вивчення. Крім того, зафіксовані та проаналізовані назви жіночих спідниць сьогодні
переважно належать до пасивного запасу, оскільки такий одяг зараз не виготовляють у домашніх умовах.
У статті розглянуто етимологію, семантику, словотвірні особливості назв жіночого поясного одягу Середнього Полісся та поширення їх в українських, білоруських та російських діалектах.
Актуальним для українського мовознавства є дослідження номінації явищ традиційної матеріальної культури народу різних регіонів України. Це зумовлено наявністю незначної кількості тематичних та зведених діалектних словників, відсутністю Лексичного атласу української мови, малою кількістю діалектної лексики в Словнику української мови та Етимологічному словнику української мови.
Одяг та взуття відіграють важливу роль у житті людини, оскільки в них представлено естетичні смаки та уподобання, соціальний стан, менталітет народу, його світогляд; значною мірою вони залежать від географічно-кліматичних умов та супроводжують людину упродовж усього життя.
Очевидно, цим зумовлена зацікавленістьучених тематичною групою лексики (ТГЛ) одягу та взуття (праці Ф. Бабія, Я. Вакалюк, Г. Войтів, Н. Клименко,Л. Лисиченко, Г. Мартинової, Г. Миронової, Л. Пономар та ін.). Складовою частиною ТГЛ одягу є лексико-семантична група (ЛСГ) назв поясного одягу, яка вражає своєю архаїкою, різноманітністю лексичних засобів, словотвірним та мотиваційним багатством.
Мета нашої роботи – проаналізувати назви жіночого поясного одягу в середньополіському діалекті, особливості їх творення, мотивації, етимології та поширення в інших діалектних зонах.
Актуальність дослідження зумовлена тим, що ЛСГ назв поясного одягу Середнього Полісся як одного з найархаїчніших регіонів Славії, що упродовж останніх років зазнав значних змін, пов’язаних з аварією на ЧАЕС, не була предметом спеціального вивчення. Крім того, зафіксовані та проаналізовані назви жіночих спідниць сьогодніпереважно належать до пасивного запасу, оскільки такий одяг зараз не виготовляють у домашніх умовах.

Гримашевич Г. І. Номінація жіночого поясного одягу в говірках середнього Полісся / Г. І. Гримашевич // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. - 2004. - Вип. 19. - С. 235 - 237. 

 

ЗавантажитиЗавантажити