АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Дубенський замок князів Острозьких XV ст. Реконструкція надбрамного корпусу.
Пам'ятки
Дубенський замок князів Острозьк...

Інше

Гримашевич Г. І. Поліська лексикографія | Друк |
Читальний зал - Мови і діалекти
Полісся як архаїчна зона здавна приваблювало до себе учених різних галузей, зокрема археологів, етнографів, фольклористів, а особливо мовознавців. Мета нашого дослідження – здійснити систематизований огляд лексикографічних праць, які представляють різні матеріали з території поліського наріччя.
Актуальність статті зумовлена тим, що Полісся як унікальна діалектна зона до сьогодні є неоціненним джерелом для мовознавців у цілому та лексикографів зокрема, а досі не здійснено систематизований опис лексикографічних праць різних рівнів важливості, у яких зафіксовано мовні перлини поліського регіону.
Проблеми лексикографії здавна були в полі зору вчених. Про це, зокрема, свідчить випуск ряду праць, у яких узагальнено предсталено огляд лексикографічної продукції України. Так, в "Історії української лексикографії" П. Горецького представлена історія української лексикографії з к. ХVІ ст. до 1957 року, але діалектним словникам увага тут не приділена [1]; В. Німчук у монографії "Староукраїнська лексикографія в її зв’язках з російською та білоруською" детально проаналізував початки лексикографії періоду Київської Русі [2].
Варто відзначити фундаментальне дослідження Т. Кульчицької "Українська лексикографія ХІІІ-ХХ ст. Бібліографічний покажчик", що складається з трьох розділів (І. Словники української мови. ІІ. Рукописні словники. ІІІ. Праці з теорії та історії лексикографії), у кожному з яких представлено систематизований матеріал з різних галузей науки, в тому числі і з діалектології, хоча названо зовсім незначну кількість лексикографічних праць (13 позицій), які стосуються поліського наріччя [3]. Про важливість лексикографічних досліджень як української літературної, так і діалектної мови свідчить той факт, що особливо останнім часом з’явилося багато діалектних словників.
Оскільки Полісся – це регіон, який територіально належить не тільки Україні, а й Білорусі та Росії, то в своєму дослідженні ми не можемо обминути лексикографічні праці мовознавців цих країн, якщо вони стосуються Полісся.
Гримашевич Г. І. Поліська лексикографія / Г. І. Гримашевич // Вісник Житомисрького державного університету імені Івана Франка. - 2004. - С. 129 - 131.