АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Cлужебник. Волинь, XVI ст.
Волинська ікона
Cлужебник. Волинь, XVI ст....

Інше

Кінд-Войтюк Н. Організація музейної та пам'яткоохоронної роботи на Західній Волині у 1920 - х і 1930-х рр.: джерела з вивчення | Друк |
Читальний зал - Музейна справа

Для сучасної української історичної науки характерним явищем є по­мітне зростання інтересу до ґрунтовного краєзнавчого дослідження регі­онів та населених пунктів України, в тому числі і Волині, об'єктивного показу внеску різноманітних наукових та громадських закладів, окремих краєзнавців у вивчення їх минувшини та збереження місцевих пам'яток старовини. Таке звернення до історичних коренів українського народу, відновлення призабутих вікових традицій і духовних цінностей, сприя­ють відродженню його національної свідомості. 

Ґрунтовне дослідження краєзнавчої та пам'яткоохоронної роботи на Західній Волині у 1920-х і 1930-х роках неможливе без опрацювання ар­хівних збірок України і Польщі, фондів музейних установ, бібліотечних закладів, публікацій документів і матеріалів, інших видів джерел. Аналіз окремих корпусів документів, що стосуються проблеми, в останнє деся­тиліття поданий у статтях В. Доброчинської та О. Корецької [4; 8]. Однак жодна із зазначених робіт не носить спеціального джерелознавчого ха­рактеру, лише побіжно торкаючись характеристики тих чи інших архів­них документів, що залучалися до розкриття порушеної авторами теми.

Метою дослідження є аналіз та залучення до наукового обігу джерел з вивчення краєзнавчої та пам'яткоохоронної роботи на Західній Волині у 1920-х-1930-х роках.

Кінд-Войтюк Н. Організація музейної та пам'яткоохоронної роботи на Західній Волині у 1920 - х і 1930-х рр.: джерела з вивчення / Н. Кінд-Войтюк // Історія музейництва і пам'яткоохоронної справи в острозі та на Волині : наук. збірник / Держ. історико-культурний заповідник м. Острога. Острозьке науково-краєзнавче т-во "Спадщина" ім. князів Острозьких. - Острог, 2001. - Вип. 3. - С.  3 - 8.

ЗавантажитиЗавантажити