Авторизація



Опитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Бернандинський костьол
Пам'ятки. Житомир
Бернандинський костьол...

Інше





Дмитренко А. Типологія народної кераміки зі збірки Музею етнографії Волині та Полісся | Друк |
Читальний зал - Музейна справа

Використання музейних предметів у виставковій, експозиційній і на­вчально-виховній роботі потребує повного комплексного їх вивчення. Це сприятиме вирішенню не тільки суто музеєзнавчих проблем, а й розши­ренню і збагаченню джерельної бази істориків, краєзнавців.

Збірка кераміки Музею етнографії Волині та Полісся при Волинсько­му національному університеті імені Лесі Українки [далі - МЕВП] на­раховує 164 предмети і сформована впродовж1996-2011 pp. переважно за рахунок дарувань студентів історичного факультету і репрезентує не окремі гончарні осередки, а ті населені пункти, де вона використовува­лись. У зв'язку з цим осередок виготовлення керамічних виробів залиша­ється не встановленим.

Тому дослідження основних типологічних ознак музейних предметів з кераміки має на меті проаналізувати особливості формотворення народної кераміки типологічних груп миски, горщики, глеки, баньки; з'ясувати конструктивні особливості керамічних виробів основних гончарних осередків Волині - Кульчина і Рокити; на основі основних типологічних ознак встановити можливий осередок виготов­лення музейних предметів із кераміки.

Вивчення збірки народної кераміки Музею етнографії Волині та По­лісся при ВНУ імені Лесі Українки базується на типології керамічних ви­робів в основу якої покладене їх функціональне призначення. Дослідники виділяють чотири-сім основних груп керамічних виробів [1, 82-85; 2, 71; 4, 184]. За основу взято морфологічну класифікацію, запропоновану М. Станкевичем, який ділить кераміку на сім функціональних груп (садово-паркова кераміка, архітектурна кераміка, обладнання житла, посуд, куль­тові та обрядові предмети, іграшки і прикраси), кожну з яких ділить на типологічні групи і підгрупи [1, 82-85].

Дмитренко А. Типологія народної кераміки зі збірки Музею етнографії Волині та Полісся / А. Дмитренко, М. Червінський // Історія музейництва і пам'яткоохоронної справи в острозі та на Волині : наук. збірник / Держ. історико-культурний заповідник м. Острога. Острозьке науково-краєзнавче т-во "Спадщина" ім. князів Острозьких. - Острог, 2001. - Вип. 3. - С.91 - 97.

ЗавантажитиЗавантажити