АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Церква Святого Миколая (пам’ятка архітектури XVIІІ ст.) м. Володимир-Волинський Волинська область
Пам'ятки
Церква Святого Миколая (пам’ятка...

Інше

Жуковська Л. Здобутки Кирило-Мефодіївського братства в острозі за перший рік свого існування | Друк |
Читальний зал - Культура та мистецтво

У другій половині XIX ст. на початку правління імператора Олексан­дра II (1855-1881рр.) в Російській імперії було проведено низку реформ в системі народної освіти, які, разом з тим, розкрили слабкі сторони в цій галузі. Розпочався процес створення системи загальних навчальних за­кладів початкового та середнього ступенів навчань, доступних для широ­ких мас населення [1, с. 20]. Відчутною була потреба освіченої інтеліген­ції на Правобережній Україні, зокрема, на Волині. Всі небагато численні навчальні і виховні заклади були в руках поляків і, переважно, католиць­кого духовенства. Випускники цих закладів ставали вірними слугами своїх вихователів, відчуженими від рідної мови і від всього вітчизняного. [2, с. 2]. Особливо сильно цей вплив позначався на молодих дівчатах. Для православних дівчат не існувало жодного навчального закладу.

Глибоко усвідомлював все значення шкоди іновірного характеру ви­ховання православних в західному краї і необхідність жіночої освіти і виховання в православному дусі відомий державний діяч того часу граф Дмитро Миколайович Блудов (1785-1864). Напередодні смерті він запро­сив до себе свого друга, тодішнього товарища обер-прокурора Святішо­го Синоду, князя С. М.Урусова (1816-1883) та передав йому свій план влаштування при кожному благочинні в західних губерніях Російської імперії по одному училищу для дівчат духовного звання.

В день смерті з цим проханням він звернувся до своєї доньки, графині Антоніни Дмитрівни Блудової (1812-1891) (з 1863р. - фрейліна царського двору), сказавши при цьому, що це «моя остання думка, моє останнє ба­жання, мій останній обов'язок. Дай Бог, щоб здійснився» [2, с. 3].Згодом, виконуючи передсмертний заповіт свого батька, Антоніна Дмитрівна від­дала всі свої засоби, свою енергію, свою любов на його виконання.

В 1865 р. вона заснувала в Острозі релігійно-освітнє Кирило-Мефодіївське братство.

Жуковська Л. Здобутки Кирило-Мефодіївського братства в острозі за перший рік свого існування / Л. Жуковська // Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : Науковий збірник. - Острог, 2011. - Вип. 3. - С. 393-397.

ЗавантажитиЗавантажити