АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Бернандинський костьол
Пам'ятки. Житомир
Бернандинський костьол...

Інше

Матицин О. Львівський "Псалтир" 1791 року як приклад впливу друкарської спадщини Івана Федорова (Федоровича) на львівське книгодрукування | Друк |
Читальний зал - Книгодрукування

Іван Федоров (Федорович) є однією з найвідоміших постатей в укра­їнській історії. Його вплив на українське книгодрукування важко пере­оцінити. Однією з книг, що несе на собі відбиток друкарської спадщини Івана Федорова є львівський "Псалтир" 1791 року.

У 1572 році Іван Федоров вперше приїздить до Львова де у 1574 році укладає перший український посібник "Буквар", здійснює друге видан­ня "Апостола". На початку 1575 року він переїздить на Волинь до князя Костянтина Острозького. З 1577 по 1582 pp. Федоров жив в Острозі, де заснував друкарню й у 1581 році видав знамениту Острозьку Біблію, яка на той час відрізнялась майстерністю поліграфічного виконання.

У березні 1582 року Іван Федоров повертається до Львова. Важли­вим фактом для нашого дослідження є те, що після смерті Федорова об­ладнання його друкарні (після викупу) перейшло у власність Львівського Успенського братства, пізніше Ставропігійського інституту (за сприяння єпископа галицького Гедеона Балабана), де користувалися орнаментами Івана Федорова аж до початку XIX століття.

Львівське Ставропігійське братство наприкінці XVIII століття було одним із найбільших культурних центрів православ'я в Західній Україні. Про його вплив на тогочасне суспільство можна судити із тексту стату­ту антіохійського патріарха Іоакима, де зазначалось, що "братствудается первенство законнаго старійшинства" і всі інші братства повинні "пови­новаться ему и сообразоваться с его посталовленіями"[1, с. 6]. Цікавим аспектом діальності братства є й книгодрукування.

Одним з основних джерел про обсяги книгодрукування та перелік друкованих видань братства є "Книги продажу видань братства" [5]. Важ­ливими документами є також угоди братства, з найманими друкарями, документи з видавничих питань, реєстрові книги братства.

Матицин О. Львівський "Псалтир" 1791 року як приклад впливу друкарської спадщини Івана Федорова (Федоровича) на львівське книгодрукування / О. Матицин // Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. - Острог, 2011. - Вип. 3. - С. 462-466.


ЗавантажитиЗавантажити