АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Зішестя Святого Духа на апостолів
Волинська ікона
Зішестя Святого Духа на апостолі...

Інше

Петрович В. Роль меценатів у культурно-освітньому розвитку міста Володимира XVI-XVIII ст. | Друк |
Читальний зал - Культура та мистецтво
Політична ситуація, що склалася на Волині наприкінці XVI – початку ХVII ст., значною мірою відобразилася й на формуванні культурно- освітнього рівня населення. Розвиток освіти у зазначений період базувався на досягненнях шкільництва попередніх часів. Православні школи на Волині існували починаючи з ХІІІ ст. Однак після переходу частини українських земель під владу Польщі та через відсутність власної держа- ви, православні освітні установи все більше занедбувалися.
Відповідно освіта, зокрема й Волині, наповнилась новим змістом, розширила свої функції в суспільно-політичному та культурному житті того часу. Важливу роль у формуванні культурно-освітнього рівня населення Володимира відігравали церкви та школи при них. Їх будівництвом та роз- витком опікувалися численні фундатори та меценати, які брали досить активну участь у суспільно-релігійному житті міста. Вони користувалися пошаною, їх імена вносилися у пом’яники. Загалом, благодійництво на користь церковного будівництва та розвитку освітніх закладів при них в усі часи вважалося почесним виявом християнського благочестя.
З історичної літератури відомо, що у Володимирі при єпископській кафедрі існувала православна школа, відкрита, ймовірно, після 992 року, коли тут була створена єпархія. Російський історик XVIII ст. В. Татищев, спираючись на певні джерела, що не дійшли до нашого часу, зазначав, що начебто в 1097 р. літописець Нестор приїздив до Володимира «смотрения ради училищ и наставления учителей» [14, 115]. Архітектор і мистецтвознавець С. Бокало робить припущення, що духовне училище було на території, яка має назву «Замочок», поблизу Успенського собору, побудованого князем Мстиславом Ізяславичем у 1156-1160 рр. [2, 7].
Петрович В. Роль меценатів у культурно-освітньому розвитку міста Володимира XVI-XVIII ст. / В. Петрович // Острозький краєзнавчий збірник. - Острог, 2010. - Вип. 4. - С. 88-93.

ЗавантажитиЗавантажити