АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Фаддей Архієпископ (1872–1937)
Видатні діячі
Фаддей Архієпископ (1872–1937)...

Інше

Охріменко Г. Прясла пізньотрипільської культури із Західної Волині | Друк |
Читальний зал - Етнографія, фольклор
З часу появи на Волині найдавнішого неолітичного посуду (приблизно 7,5 тис. років тому) в розпорядженні археологів з’являється нове важливе джерело історичної інформації. Воно не лише висвітлює побут, господарство, а є ключем виокремлення певних етнічних груп-культур, їх датування. Різноманітні матеріали про ідеологічні уявлення трипільців, їх міфологію, духовну культуру дають керамічні вироби. В різні часи про це писали Б. Богаєвський (1937), Є. Кричевський (1949), С. Бібіков (1953).
Особливо вдало реконструкція трипільської міфології та ідеології здійснена Б. Рибаковим (1965, 1981). Важливе інформативне значення має орнаментика старожитніх виробів: посуду, прясел, фігурок тощо, яка є не лише зразком первісного мистецтва, а й подає символи, закодований у них зміст важливих уявлень, понять, абстракцій.
Виключно цінними у цьому контексті є сакральні вироби давнини. Посуд періодів неоліту, енеоліту, доби бронзи можна поділити з цього погляду на кілька груп: 1) позбавлений орнаменту; 2) декорований, але без особливого змісту, тобто певні його елементи залишалися традиційно притаманними для виробів певної етнічної групи; 3) сакральні керамічні вироби, що мали відношення до певних ритуалів, магічних дій тощо.
Такий посуд часто виготовлявся з особливим смаком, дбайливістю, він багато декорований по всій поверхні (навіть на донній частині: середньо- дніпровська культура), інколи на внутрішній – волино-люблінська культура, з розписом – пізньотрипільська (миски). Вироби цієї групи часто зустрі- чаємо в тшинецько-комарівській, стжижовській, трипільській культурах. Багато орнаментовані керамічні вироби, посуд, фігурки, прясла, як шедеври первісного мистецтва, проливають світло на дивовижно багату духовну культуру прадавніх жителів краю.
Охріменко Г. Прясла пізньотрипільської культури із Західної Волині / Г. Охріменко, К. Собуцька // Острозький краєзнавчий збірник. - Острог, 2010. - Вип. 4. - С. 227-235.


ЗавантажитиЗавантажити