Авторизація



Опитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Вовк Федір (Хведор) Кіндратович (1847-1918)
Видатні діячі
Вовк Федір (Хведор) Кіндратович ...

Інше





Вихованець В. Опис волинського воєводства у праці кс. Я. Бєльського «Widok Krolestwa Polskiego...» | Друк |
Читальний зал - Край в цілому, міста та райони краю
У 1763 р. в друкарні його королівської милості Познанського колегіуму єзуїтів2 вийшла праця кс. Яна Бєльського «WIDOK Królestwa Polskiego ze wszystkiemi woiewodztwami, xięstwy y ziemiami, monarchami y monarchiniami, jako też monarchow tychże, y monarchin prawami, Rzeczypospolitey stanami y tychże stanow urzędami, y uroczystemi, seymikow, seymow, senatu rad, związkow, okazywań, pospolitego ruszenia, sądow, skarbu, wojsk, w pokoiu y woynie zabawami. W krotkim zgoła, a rzeczywistym duchownego y swieckiego rządu opisie, rodowitym ięzykiem polskim szkolney polskiey szlachetney młodzi WYSTAWIONY».
У вступі латинською мовою Автор дає загальне повідомлення про використані джерела. З його приміток бачимо, що найчастіше він посилається на «Volumina Legum» (Ухвали польських сеймів або Сеймові конституції), К. Несецького («Korona Polska przy złotey wolności»), М. Бєльського («Kronikа polska»), а також на Сарніцького, Кромера, Длугоша та інших. Високим штилем виписано присвяту ясновельможному й.м. пану Юзе- фові з Брудзева Мєльзинському3 , познанському каштелянові, кавалерові ордена Білого Орла – «родом із знаменитих заслугами і достойностями предків […], милістю Ойчизни і мудрою біля неї доброю радою, релігією до Бога, вірністю до монарха – усім цим удостоєному честі панові працю свою і себе присвячую і віддаю – «X. Jan Bielski. S. [ocietatis] J. [esu]» – кс. Ян Бєльський. Т. [овариство] І. [суса].
Далі – особисте звернення до «пана добродзея» із роз’ясненням підстав такої присвяти: «розторопність в мові, мудрість в раді, розсудливість в справах, справедливість у вироках, солодка приємність в стосунках, турбота про щастя Ойчизни […], а при тому горливість у вірі, служіння в костелах, щедрість на вбогих, мудра розважливість в домі – тебе оздоблюючі цноти». Пан виявив їх («dałeś ich dowody») на сеймиках і сеймах, в судах і угодах, в радах сенату і в домашніх справах.
Вихованець В. Опис волинського воєводства у праці кс. Я. Бєльського «Widok Krolestwa Polskiego...» / В. Вихованець // Острозький краєзнавчий збірник. - Острог, 2010. - Вип. 4. - С. 271-288.

ЗавантажитиЗавантажити