АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Христос - Недремне Око. Кін. XVIII - поч. ХІХ ст.
Волинська ікона
Христос - Недремне Око. Кін. XVI...

Інше

Медведчук Г. Маєтки К.-В. Острозького на Поділлі | Друк |
Читальний зал - Видатні діячі Волині

Надзвичайно цікавою є постать К.-В. Острозького – видатного українського політичного і культурного діяча, представника одного з найзаможніших родів Волині. Жив він якраз у період істотних перемін, які відбувались в руських землях у XVI столітті, був активним учасником багатьох важливих подій. Бібліографія, що стосується особистості К.-В. Острозького, досить обширна, але містить чимало розбіжностей в оцінці його діяльності. Хочеться звернути свою увагу хоча б на деякі праці. Біографічний нарис про нього подано у «Польському Біографічному словнику», авторство якого належить Т. Хинчевській-Геннель [9].

З джерел літописного характеру звертає на себе увагу т. зв. Острозький літопис [1]. Історії Острозької академії та ролі Острога як господарського та культурного осередку в часи князя К.-В. Острозького присвятив своє дослідження І. Мицько [5]. Про видавничу діяльність Острозької друкарні писав І. Огієнко [6]. Досить багато інформації про К.-В. Острозького і наше спільне українське та польське минуле дає книга польського історика Т. Кемпи, яку переклав на українську мову кандидат історичних наук, доцент Житомирського державного університету імені І. Франка І. Ярмошик [4].

Крім усього іншого, К.-В. Острозький витрачав багато часу на господарську діяльність у своїх величезних маєтностях. Упродовж багатьох років він наполегливо добивався повернення обширних маєтків свого батька Костянтина Івановича та тестя Яна Тарновського, володів маєтками не тільки на Волині, а купував їх в інших землях – на Київщині, Поділлі, Галичині, що служило зміцненню і розширенню його володінь. Родове гніздо Острозьких було одним з найбагатших волинських міст. Його багатство порівнювалось з заможністю королівських міст – Луцька і Володимира. Сталося це завдяки привілеям, які дарували Острогу володарі Польщі і Литви. Вершиною того процесу стало надання Острогу магдебурзького права у 1585 році. У 1583 році в місті було 283 житлових будинки, а інвентар 1603 року зафіксував їх понад 400 [4, с.103].

 

Медведчук Г. Маєтки К.-В. Острозького на Поділлі / Г. Медведчук // Острозький краєзнавчий збірник. - Острог, 2012. - Вип. 5. - С. 30-32.


ЗавантажитиЗавантажити