АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Кашуба Серафим (Кашуба Алойзи Казимир) (1910–1977)
Видатні діячі
Кашуба Серафим (Кашуба Алойзи Ка...

Інше

Манько М. Освітні заклади Новомалина до Першої світової війни | Друк |
Читальний зал - Освіта та наукове життя краю
Новомалин має давні освітні традиції. Його міський статус з кінця XVI ст., близькість до визначних просвітницьких центрів того часу – Острога та Дерманя, участь представників роду Єло-Малинських у церковно- громадських справах, дають можливість припускати про існування в Новомалині шкільного осередку, наприклад, при місцевій церкві, хоча документальних підтверджень цього поки що не виявлено. Та й місцеві священно- і церковнослужителі могли займатися навчанням дітей своїх парафіян, принаймні, в приватному порядку.
Перше писемне свідчення про наявність школи в Новомалині належить до першої третини XIX ст. Знаходимо його в статті «Nowomalin», поміщеній у т. VII визначної пам’ятки польської краєзнавчої літератури «Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego і innych krajów słоwiańskich» (1886 р.), яка, хоч і не підписана, належить обізнаній у новомалинській давнині освіченій людині з Острозького повіту. Автор статті нагадує, що за життя Острозького повітового маршалка Станіслава Сосновського в його замку збиралася навколишня шляхетська інтелігенція. Власник замку, хоча сам літературною чи науковою діяльністю не займався, освіту цінував і любив оточувати себе освіченими і не чужими до літератури, науки і мистецтва людьми. Він відкрив у Новомалині школу для дітей службовців (офіціалістів), котрі належали до дрібної місцевої шляхти [1].
Якихось подробиць про статус, навчальний рівень, програму і викладачів цієї школи не повідомляється. Навчали в школі, звичайно, на польській мові, адже на цій мові в маєтностях Сосновського велося службове діловодство і бухгалтерський облік. Та й загалом на Правобережній Україні польська мова тривалий час після входження краю до Російської імперії залишалася мовою адміністрації, суду, шкільництва. Відомо, що 31 жовтня 1836 р. міністерство освіти Російської імперії заборонило навчання польською мовою у парафіяльних (прикостельних) школах західних губерній. Як свідчать документи, 29 вересня 1837 р. директорові училищ Волинської губернії було наказано розробити розпорядження про негайне припинення навчання польською мовою [2]. Невідомо, чи ці заборони поширилися на новомалинську школу Станіслава Сосновського, яка парафіяльного чи якого-небудь офіційного статусу не мала, залишаючись приватною справою власника села.
Манько М. Освітні заклади Новомалина до Першої світової війни / М. Манько // Острозький краєзнавчий збірник. - Острог, 2012. - Вип. 5. - С. 7 2-81.

ЗавантажитиЗавантажити