АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Олена Пчілка, Ольга Петрівна Драгоманова-Косач (1849-1930)
Видатні діячі
Олена Пчілка, Ольга Петрівна Дра...

Інше

Романчук О. Гончарний промисел в Острозі у 1920-1990-х роках | Друк |
Читальний зал - Культура та мистецтво
Дописемний період історії людства може бути вивчений тільки на основі археологічно-речових джерел. Археологічні матеріали збереглися у вигляді залишків поселень і жител, поховань, майстерень, різноманіт- них знарядь праці, зброї, прикрас, предметів домашнього вжитку, виробів мистецтва, архітектурних споруд тощо [1]. Територія України багата археологічними пам’ятками.
В результаті багаторічних досліджень були одержані важливі відомості для виділення й характеристики археологічних культур різних епох. Вивчено планування жител і поселень, набуто необхідні дані для характеристики господарства, побуту, культури давньої людини. В період неоліту, нового кам’яного віку, на території Старого Світу існували неолітичні культури, які мали розвинуту кераміку [2].
Поява різних неолітичних культур в Україні відноситься, очевидно, ще до середини VI тис. до н. е.[3]. Перший гостродонний ліпний посуд з’явився у населення Буго-Дністровської культури, яка існувала протягом довгого часу з VI до початку IV тис. до н. е.[4]. Найбільшого розквіту гончарство набуло у племен трипільської культури (IV-III тис. до н. е.). В ті часи було винайдено гончарний круг, посуд випалювався у вогнищах, а також у одно-двоярусних горнах [5]. З часом гончарство то розвивалося, то згасало. Стабільно посуд став виго- товлятися на гончарних кругах на території Волині в часи культури Лука- Райковецька [6] (період X-XIII ст.).
Місто Острог відоме з 1100 року [7]. Археологічні розкопки, проведені на його території в різні часи, свідчать, що місто існувало вже у IX-X століттях. Про це свідчить також гончарний і ліпний посуд тих часів [8]. Протягом свого існування це було ремісниче і торгове місто, в якому роз- вивалась низка різних промислів і ремесел.
Одним із них було гончарство, яке проіснувало майже до кінця ХХ століття. Розвиток гончарства в Острозі можна частково прослідкувати за дея- кими архівними та опублікованими історичними джерелами. Так, у 1603 році в Острозі згадується Федір гончар [9]. У 1620 році на Новому місті йменуються Михайло гончар, Федір чашник, Ониско гончар, Іван гончар та Левко гончар [10]. Згодом, у 1635 році, в Острозі на частині Анни-Ало- їзи Ходкевич відмічається наявність 16 гончарів [11]. На 1654 рік у джерелах фігурують Лазар гончар [12] та Васько гончар [13]. В 1687 році на частині Острога згадується 13 гончарів та один глиняр [14].
Романчук О. Гончарний промисел в Острозі у 1920-1990-х роках / О. Романчук // Острозький краєзнавчий збірник. - Острог, 2012. - Вип. 5. - С. 94-115.

ЗавантажитиЗавантажити