АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Цинкаловський Олександр Миколайович (1898-1983)
Видатні діячі
Цинкаловський Олександр Миколайо...

Інше

Баляс І. А. Роль уніатського кліру в суспільно-політичному житті Волинської губернії в першій третині XIX ст. | Друк |
Читальний зал - Релігія

Метою даної статті є з’ясування ролі греко-католицького духовенства у суспільно-політичному житті Волині в контексті церковної політики самодержавства в першій третині XIX ст. Для вивчення зазначеної проблеми автором опрацьовано й залучено архівні документи, матеріали періодики та наукові розвідки, зокрема монографії П.Батюшкова, М.Кояловича, С.Жилюка, Н.Стоколос. Історик XIX ст. П.Батюшков пояснював релігійну політику російського уряду прагненням захистити біле уніатське духовенство та мирян від кривд з боку католиків та окатоличених базиліан [1]. Його сучасник М.Коялович вважав, що криза греко- католицької церкви настала внаслідок латинізації унії. Вчений стверджував, що головну роль в цьому процесі відіграли василіани [2]. Сучасні історики є більш об’єктивними у висвітлені даного питання. С.Жилюк відзначає домінуючий вплив греко-католицької церкви на жителів краю [3]. Вчений наголошує, що уніатська церква була головною перешкодою на шляху русифікації українського народу. Праці Н.Стоколос не присвячені безпосередньо греко-католицизму на Волині. Н.Стоколос аналізує конфесійні трансформації в Правобережній Україні під владою Російської імперії [4, 5]. Проте ці дослідження дають можливість висвітлити роль уніатського кліру цього регіону у контексті ширшого географічного простору.

 

Баляс І. А. Роль уніатського кліру в  суспільно-політичному житті Волинської губернії в першій третині XIX ст. / І. А. Баляс // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету . - Запоріжжя, 2013. - № 35. - С. 46 - 50. 

ЗавантажитиЗавантажити