АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

ФотогалереяІнше

Надольська В. Комплектування збірки Волинського краєзнавчого музею: досягнення і проблеми | Друк |
Читальний зал - Музейна справа

За роки державотворення у музейній справі Волинської області сталися значні зміни, які активізували творчий пошук музейних працівників у науковому і культурному житті регіону, в розбудові незалежної України, поглибили історико-краєзнавчі дослідження, посилили процес переосмислення експозиційного показу історичного минулого і сучасного краю, дали поштовх до створення експериментальних виставок. Всі процеси трансформації музейної справи у Волинській області пов’язані з діяльністю Волинського краєзнавчого музею (далі – ВКМ).

Попри випробування перехідного періоду, брак фінансування, невелику платню працівники закладу перебувають у постійному пошуку: відкривають, збирають, досліджують широке коло пам’яток матеріальної та духовної культури населення регіону, активно популяризують їх шляхом виступів на наукових конференціях, семінарах, через публікації в наукових збірниках та інших виданнях.

ВКМ володіє значними фондами, які дають можливість безперервно їх вивчати та дізнаватися нові факти з історії Волинського краю. На основі музейних фондів розгортається діяльність будь-якого музею. Його успіх залежить від цікавих, автентичних та цінних музейних предметів. Виявити і здобути ці предмети і є завданням наукового комплектування фондів. Наукове комплектування фондів є основою музейної роботи, що в значній мірі визначає тематику багатьох тем і розділів експозицій, виставок, публікацій. Після проголошення незалежності України фондова робота ВКМ позбавилася принципів марксистсько-ленінської методології, що була основою у радянський період.

У сучасних умовах комплектування фондів базується на принципах і законах музеології, що використовує методи профільних та допоміжних історичних дисциплін. Своєрідним підсумком багаторічної краєзнавчо-пошукової роботи науковців стала фондова колекція пам’яток матеріальної і духовної культури Волині. До її складу входить чимало унікальних експонатів, історичних реліквій та меморіальних предметів. Станом на 1 січня 2010 р. у фондах ВКМ, його філіалу та відділів нараховувалося 140622 експонати основного фонду та 132101 – науково-допоміжного [7, арк. 15].

 

Надольська В. Комплектування збірки Волинського краєзнавчого музею: досягнення і проблеми / В. Надольська // Острозький краєзнавчий збірник. - Острог, 2012. - Вип. 5. - С. 185-191.

Завантажити Завантажити