АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Четвретий будівельний період Луцького замку
Пам'ятки. м.Луцьк
Четвретий будівельний період Луц...

Інше

Ричков П. Містобудівний контекст Рівного в кінці ХVІІІ ст. на плані Я. Я. Бургіньйона | Друк |
Читальний зал - Архітектура Волині
Прикладом першого відомого, а тому най-
ціннішого фіксаційного картографічного доку-
менту стосовно Рівного можна вважати існуючий,
хронологічно точно атрибутований план Рівного
з кінця XVIII ст. Пов’язаний він був не з ініціати-
вами російської влади, яка тільки-но вступила тут
у свої права після другого та третього поділів Речі
Посполитої, а з приватними інтересами князівської
родини Любомирських, власників Рівного.
Йдеться про унікальний для архітектурно-
містобудівної історії Рівного франкокомовний до-
кумент під назвою «Plan du Chateau, Jardins, Parc
& d’une partie de la Ville de Rowno» [3] («План
замку, садів, парку та частини міста Ровно»), від-
найдений автором у фондах РДІА (рис. 1). Справа
внизу прочитується авторський підпис з датою –
«J. J. Bourguignon 1797 Mars 19». На аркуші доволі
великого формату відтворено східну частину міста
включно з фрагментом ринкової площі і практично
усім територіальним ареалом палацово-паркового
ансамблю з розташованими на ньому окремими
об’єктами (будівлями, малими архітектурними
формами, алеями, каналами, садами, мостами,
павільйонами, тощо). Цей план був введений до
наукового обігу в низці публікацій [4], а також ще
раніше при виконанні демонстраційного макету
для рівненського краєзнавчого музею під назвою
«Місто Рівне в кінці ХVІІІ ст..» [4].
Прикладом першого відомого, а тому найціннішого фіксаційного картографічного документу стосовно Рівного можна вважати існуючий, хронологічно точно атрибутований план Рівного з кінця XVIII ст. Пов’язаний він був не з ініціативами російської влади, яка тільки-но вступила тут у свої права після другого та третього поділів Речі Посполитої, а з приватними інтересами князівської родини Любомирських, власників Рівного.
Йдеться про унікальний для архітектурно-містобудівної історії Рівного франкокомовний документ під назвою «Plan du Chateau, Jardins, Parc& d’une partie de la Ville de Rowno» [3] («План замку, садів, парку та частини міста Ровно»), віднайдений автором у фондах РДІА (рис. 1). Справа внизу прочитується авторський підпис з датою –«J. J. Bourguignon 1797 Mars 19». На аркуші доволі великого формату відтворено східну частину міста включно з фрагментом ринкової площі і практично усім територіальним ареалом палацово-паркового ансамблю з розташованими на ньому окремими об’єктами (будівлями, малими архітектурними формами, алеями, каналами, садами, мостами, павільйонами, тощо).
Цей план був введений до наукового обігу в низці публікацій [4], а також ще раніше при виконанні демонстраційного макету для рівненського краєзнавчого музею під назвою «Місто Рівне в кінці ХVІІІ ст.» [4].

Ричков П. Містобудівний контекст Рівного в кінці ХVІІІ ст. на плані Я. Я. Бургіньйона / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; каф. архітектури та середовищного дизайну ; за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : Дятлик М, 2016. – Вип. 5. – С. 164 - 167.

Завантажити Завантажити