АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Спас у Силах
Волинська ікона
Спас у Силах

Інше

Гуцалюк І. О. Проекти законодавчих змін уряду УНР у сфері державного управління в ході підготовки та проведення повстанської операції на Волині (1920–1921 рр.) | Друк |
Читальний зал - Суспільно-політичне життя
На сьогодні окреслена історико-правова проблема регіону належним чином не вивчена науковцями та не розкрита в історичній літературі. Тому основу фахової статті склали архівні документи. Зокрема, законопроекти, різноманітні нормативно-правові акти (закони, накази, постанови, інструкції тощо) та зміни до них виявлені дослідницею у фонді 2208 (Мі- ністерство юстиції Української Народної Республіки) Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України) [15–16]; матеріали віднайдені у фондах 3766 (Міністерство закордонних справ Української Держави) і 4465 (Колекція окремих документів та матеріалів українських націоналістичних емігрантських установ, організацій та осіб) цього ж архіву розкривають питання діяльності судової гілки влади в краї, а також містять оцінку волинянами дій повстанських загонів, подібні до неї відзиви віднайдено в замітках української емігрантської преси [17–18]. Окремі точні фактичні та статистичні дані про Волинь були виокремлені автором з історичної наукової літератури радянської доби [3–4].
У статті схарактеризовано низку законопроектів та нормативно-правових актів, які розроблені урядом УНР в екзилі; акцентовано увагу на тих, що лягли в основу проведення повстанської операції на Волині кінця 1921 р. і, як її наслідок, точкового відновлення української влади на її території. Зауважено на тому, що більшість із них стосувалися сфери суду, судочинства, правоохоронного апарату, мережі в’язниць тощо. Проаналізовано способи відновлення цих державних установ у регіоні, а також указано шляхи добору осіб на вакантні посади державної служби. З’ясовано, що повстанський суд був ключовим в процесі судочинства. Доведено, що неможливість утвердження українських національних органів влади на Волині зумовили такі фактори, як незначне фінансування, нечисленний кількісний склад військ, несприятливі погодні умови й загальна зовнішньополітична ситуація.
Ключові слова: законопроект, нормативно-правовий акт, мирові суди, з’їзди мирових суддів, окружні суди, повстанських суд, Волинь.

Гуцалюк І.О. Проекти законодавчих змін уряду УНР у сфері державного управління в ході підготовки та проведення повстанської операції на Волині (1920–1921 рр.) / І. О. Гуцалюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: історичні науки. - Луцьк, 2015. - Вип. 5 (306). - С. 38-43.

Завантажити Завантажити