АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Рудковський Сергій (1873–1944)
Видатні діячі
Рудковський Сергій (1873–1944)...

Інше

Електронні бібліотеки, газети і журнали

Веб-сайти електронних газет і журналів, які виходять на території історичної Волині і відображають історичні, економічні та культурно-мистецькі події краю.

Показати # 
# Веб-Посилання Хіти
1   Link   Історична Правда
Онлайнове суспільно-історичне, науково-популярне видання.
1815
2   Link   Львівський край
Інтернет часопис - інформаційні ворота Західного регіону
721
3   Link   Хмельницький край
Інтернет-часопис громадсько-культурологічного спрямування
830
4   Link   Волинський край
Журнал культурології, новин, роздумів.
1375
5   Link   Волинь-Таймс
Електронна газета, в якій цікавими є розділи «Нація», «Історія», «Культура»
1632
6   Link   Рівненський край.
Журнал про історію, культурологію, політологію.
857
7   Link   Звягель-інформ
Новоград-Волинська щотижнева газета, яка відображає новини про суспільно-політичне, релігійне і культурне життя міста.
2686
8   Link   Науково-практичний журнал "Архіви України"
Вміщені публікації з журналів з 1999 року
884
9   Link   Polska Biblioteka Internetowa
Електронна бібліотека, яку створює Biblioteka Narodowa, Warszawa. На сайті доступні понад 6000 публікацій, особливо літературних творів, старих книг і мікрофільмів. У тому числі книг про Історичну Волинь: Andrzejowski A. Ramoty starego Detiuka o Wołyniu T. 1, T. 1-2, T. 3-4. ; Kraszewski J. I. Wspomnienia z Wołynia, Polesia i Litwy; Ferdynand J. P. Lam Wędrówki Pana Macieja - obrazki z życia wiejskiego na Wołyniu ; Andrzejowski A. Flora Ukrainy, czyli opisanie roślin dziko rosnących w Ukrainie przeddnieprowej i w sąsiednich z nią okolicach Wołynia, Podola i guberni cherzońskich ; Gawroński F. Konfiskata ziemi polskiej przez Rossyę po roku 1831 i 1863 : (uwagi i materyały do statystyki Ukrainy, Podola i Wołynia) ; Wrotnowski F. Powstanie na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w roku 1831 opisane podług podań dowódców i współuczestników tegoż powstania та ін.
872
10   Link   RCIN – Digital Repository of Scientific Institutes
Електронна бібліотека повних текстів документів польською мовою. Включає у тому числі повнотекстові версії книг, періодичних видань, карти Волині: Оссовский Г. Изъ путевыхъ заметокъ по Волынской губерніи. – Житомиръ, 1870 г.; Rocznik Wołyński. T. VII. / Pod red. J. Hoffmana. – Równe, 1938; Mapa Litwy i Rusi : (Litwa, Białoruś, Podole, Wołyń i Ukraina) na podst. najnowszych źródeł oprac. przez J. M. Bazewicza та інші документи.
760
11   Link   Российская государственная библиотека. Официальный сайт.
Електронна бібліотека копій видань з фондів РГБ та з зовнішніх джерел, а також документи, що створюються в електронній формі. Фонд складає біля 700 тис. док. і постійно поповнюється. Включає у тому числі документи про Волинь: Потоцкий И. О. Древняя история Волынской губернии, служащая продолжением Первобытной истории народов Государства Российского, сочиненная графом Иоанном Потоцким (Санкт-Петербург, 1829); Иванов П. А. Исторические судьбы Волынской земли с древнейших времен до конца XIV века (Одесса, 1895); Теодорович Н. И. Город Староконстантинов, Волынской губернии, основанный в 1561 году князем Константином Константиновичем Острожским : Ист. очерк (Почаев, 1894); Братчиков А. Б. Материалы для изследования Волынской губернии в статистическом, этнографическом, сельскохозяйственном и других отношениях (Житомир. – Вып. 1., 1868); Андрияшев А. М. Очерк истории Волынской земли до конца XIV столетия (Киев, 1887) та ін.
734
12   Link   eLibrary.ru научная электронная библиотека
eLibrary.ru научная электронная библиотека
Російський інформаційний портал в області науки, технології, медицини і освіти, що включає реферати і повні тексти більш ніж 14 млн. наукових статей і публікацій. На сайті після реєстрації доступними є електронні версії більш 2500 російських науково-технічних журналів, у тому числі більше 1300 журналів у відкритому доступі. Включає у тому числі багато документів про Волинь: Агасиев И. К. Немецкие колонии в Волынской губернии, конец XVIII – начало XX вв., Майоров А. В. Из истории внешней политики Галицко-Волынской Руси времен Романа Мстиславича, Жих М. О предыистории Волынской земли (VI – начало X века), Шапран С. Ю. Обзор развития промышленности Волыни в период Российской империи (конец XVIII – начало XX в.), Майоров А. В. Чудотворные иконы в Галицко-Волынской Руси начала XIII в., Бортникова А. В. Проблема учреждения и замещения урядов старост на Волыни (вторая пол. XV – начало XVI вв.), Войтович Л. В. Гриницы Галицко-Волынского государства, Павленко В. В. Организация учебно-воспитательного процесса в Житомирской гимназии (XIX – начала XX вв.) та ін.
782
13   Link   "Гістарычная Брама"
Історико-краєзнавчий часопис. В архіві номерів, за період 1997-2009 рр., представлено повнотекстові версії статей, надрукованих у часописі і тому числі про Волинь як етнічну територію, історично та культурно пов’язану з білоруськими землями. Зокрема: Зданьский К. Из истории Берестейщины; Климчук Ф. Очерк древней и средневековой истории Пинщины; Климчук Ф. Этническая структура населения Брестской области (к вопросу о "скрытых" этносах); Ильин А., Игнатюк Е. Очерки истории культуры Пинска начала и середины XIX века та інші.
673
14   Link   Biblioteka Sejmowa (BS)
Сайт Парламентської наукової бібліотеки Польщі. Виконує завдання розпакування архіву та музею польського парламентаризму.
Містить інформацію та короткі біографічні відомості про українських представників від Волині у польському парламенті першого скликання (1922-1927 рр.). Також у Головному каталозі можна відшукати бібліографічні відомості про документи, що стосуються Волині польською мовою ХХ-XXI століть.
549
15   Link   Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя
Сайт часопису «Над Бугом і Нарвою», який видає Союз Українців Підляшшя з 1991 р. Торкається проблем і питань культурного і суспільного життя українців Північного і Південного Підляшшя, а також Холмщини та Берестейщини, у тому числі як етнічних територій Великої Волині. На сторінці можна знайти інформацію про культурні події сучасності, а також архів номерів журналу з 1991 р. Містить у т.ч. і статті, що стосуються дослідження зв’язків з Волинською землею: Ярошевич Й. Русини Більського повіту; Леонюк В. Шевченко на Берестейщині; Наші міста і села Словник / опрацював Ю. Гаврилюк; Ворон В. Дух епохи короля Данила; Кралюк П. Улас Самчук – «літописець українського простору»; Ісаєвич Я. Князь і король Данило та його спадкоємці; Місіюк Ю. Про походження Тадея Костюшка та багато інших.
723
16   Link   Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
Журнал є фаховим з філологічних, педагогічних та філософських дисциплін. Містить повні тексти статей. Архів журналу вміщує документи за період 1998-2013 рр. За системою пошуку на сайті можна відшукати опубліковані статті про Волинь: Рудницька Н. Ю. Тенденції та суттєві особливості вивчення краєзнавства учнями початкових шкіл Волині (20-ті рр. ХХ ст.); Борейко О. М. Громадські товариства на Волині: становлення та напрямки діяльності; Єршова Л. М. Жіноча пансіонна освіта на Волині (кінець ХVІІІ — початок ХІХ століття); Памірська Л. Ю. Стан вивчення іноземних мов у школах національних меншин Волині у 20– 30-ті рр. ХХ ст.; Павленко В. В. Ботаніки-іноземці та їх роль у викладанні природничих дисциплін і наукової діяльності в Кременецькому ліцеї та багато ін.
2360
17   Link   Українознавство
Електронне наукове фахове видання. Містить архів повних текстів публікацій за період з 2001 по 2013 рр. Зокрема, розміщено повні тексти статей, що стосуються Історичної Волині: Буравський О. Римо-католицька церква в суспільному житті Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.; Мартинюк О. Зовнішні міграції в етногенетичних процесах на території Західного Полісся і Західної Волині (римський період епохи заліза); Доценко В. Соціально-економічне становище єврейської громади Волинської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.); Ворончук І. Методологічні засади та підходи до обрахунку людності Волині середини XVII століття; Баляс І. Вплив Римо-католицького духовенства на суспільно-політичні процеси Волинської губернії в XIX столітті; Лєбєдєв В. Бердичівська земля в історико-регіональних дослідженнях ХІХ–ХХ століть; Висотін М. Втрати мирного населення Волині від голоду у період 1648–1657 років та ін.
628
18   Link   Мандрівець. Всеукраїнський науковий журнал.
Сайт містить архів статей журналу за 2007-2013 рр. Статті у форматі pdf. Зокрема і ті, що стосуються Волині: Ярмошик І. Генеалогічні долі княжих родів Волині у дослідженнях польських істориків XIX ст.; Берест І. Матеріальні втрати Східної Галичини та Західної Волині в роки Першої світової війни; Смуток І. Гродські і земські акти як джерело до генеалогії шляхетських родів православного (греко-католицького) віровизнання Перемишльської землі (XVI–XVIII ст.); Збир І. Історія написання збірника “Волинь. обряди, мелодії, пісні” Оскара Кольберґа*; Ярмошик І. Листопадове (1830-1831) та Січневе (1863) польські повстання проти царизму на сторінках часопису “Rocznik Wołyński” (1930-ті рр.); Буравський О. Римо-католицька церква в контексті міжконфесійних відносин на Правобережній Україні на початку ХХ ст.; Футала В. Польська історіографія діяльності українських самоврядних організацій у другій Речі Посполитій та багато інших.
670
19   Link   Diasporiana
Електронна бібліотека української діаспори. Ініційована Інститутом журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету (Запоріжжя). Вміщує цифрові копії рідкісних і цінних еміграційних документів та видань різних років.
Книги розміщено за такими Категоріями: Ukrainica; Ідеологія; Історія; Дитяча література; Драма; Літературознавство; Мемуари; Мистецтво; Мовознавство; Періодика; Поезія; Політологія; Проза; Релігія; Словники, довідники; Фольклор; Різне. Тексти документів у форматі PDF та DJVU. Зокрема з них про Волинь: Грицяк П. Галицько-Волинська Держава (Нью-Йорк, 1958), Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся Т. 1 та Т. 2. (Вінніпег, 1984), Волинь у боротьбі за волю України Ч. 1 (Вінніпег, 1952), Трембіцький В. Позиція Великої Волині в українській Державі 1918 року (Вінніпег-Нью-Йорк, 1993), Цинкаловський О. Старовинні пам’ятки Волині (Торонто, 1975), Гордієнко Г. Аграрна реформа на Волині в XVI столітті (Вінніпег, 1962), Бойко М. Бібліографія періодики Волині, Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному насвітленні Т. 2: Весняний цикл, Килимник С. Український рік у народніх звичаях в історичному освітленні. Т. 5. Осінній цикль (Праці Інституту Дослідів Волині), Горохович А. Поетика Лесі Українки і її афоризми (Вінніпег, 1980), Перхорович Ю. Шевченкові Образи Божої Матері на Волині (Мюнхен, 1964), Літопис Волині. Ч. 12 (1977/78), Літопис Волині. Ч. 9 (1967), Літопис Волині. Ч. 2 (1955), Літопис Волині. Ч. 1 (1953), Самчук У. На білому коні (Вінніпег, 1972), Самчук У. На коні вороному (Вінніпег, 1990), Самчук У. Втеча від себе (Вінніпег, 1982), Самчук У. На твердій землі, Самчук У. OST (Реґенсбурґ, 1948) та ін.
1058
20   Link   Етнічна історія народів Європи.
Наукове видання Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Електронна версія журналу. На сторінках збірника висвітлюються актуальні питання української та зарубіжної етнології, фольклористики, мистецтвознавства, культурології, етнопсихології, історії, археології та інших суспільно-гуманітарних дисциплін. У тому числі досліджується територія Історичної Волині: А. Атаманенко, В. Атаманенко Духовна спадщина Острозької Академії; Л. Марківська Українська інтелігенція Волині у просвітянському русі міжвоєнного періоду (1917-1939 рр.); О. Соловйов Інтелігенція Волині та духовне відродження краю (1900-1914 рр.); В. Надольська Волинь на перших етнічних картах українських земель; О. Суліменко Українсько-німецькі взаємовпливи у господарському та культурному житті Волині (кінець ХІХ – початок ХХ століття); Р. Михайлова Шийні гривни в прибалтійсько-фінській та волинській середньовічній традиції; М. Онуфрійчук Холмська Ікона Божої Матері в переказах і легендах; О. Таран Волинь у народознавчих дослідженнях Федора Вовка; В. Оніщук Українізація православної церкви на Волині в 20-х роках ХХ ст.; П. Рудецький Жидичинський монастир в релігійному житті Волині XVI – першої третини XVII століття; А. Ткачук Неправославна школа на Волині у XVI – XVII ст.; О. Згерська Шкільництво у розвитку українського суспільства XVI століття (за матеріалами Волинського воєводства); Я. Бондарчук Острозька слов’яно-греко-латинська академія – як осередок національного та духовного формування особистості; О. Суліменко Волинські німці в кінці XVIII – на початку XX століття (історіографічний огляд проблеми); А. Дмитренко Збирання ягід і архаїчні елементи світоглядних уявлень українців Волині і Західного Полісся; С. Гаврилюк Реконструкція пам’яток церковної архітектури Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть; Т. Шевченко Острозький колегіум єзуїтів (1626-1648); Н. Рудницька Становлення і розвиток хедерів на Волині у XIX – на початку ХХ століття; О. Крупка Вижі та возні у структурі і процедурах місцевого суду Волині у 1560–1570-х роках; В. Нємєц Волинсько-поліські паралелі у структурі сватання і оглядин (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття) та багато ін.
521
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 2