Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України» | Друк |
Новини - Нове
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України», яка відбудеться 2 листопада 2017 року в рамках Четвертих краєзнавчих читань, присвячених пам’яті українського державного і громадського діяча, вченого-історика, академіка НАН України Петра Тимофійовича Тронька.
Заявки на участь у конференції та повідомлення згідно з викладеною тематикою прийматимуться до 15 вересня 2017 року.
Організатори конференції: Міністерство культури України; Національна історична бібліотека України Національна спілка краєзнавців України Київський національний університет культури і мистецтв
На пленарному та секційних засіданнях передбачається обговорити такі проблеми:
- Сучасні теоретичні та методичні проблеми бібліотечного краєзнавства;
- Бібліотеки і всесвітня мережа: краєзнавчі ресурси, продукти і послуги, бібліотеки у соціальних мережах;
- Бібліотеки на допомогу вивченню та висвітленню подій Української революції 1917-1921 рр.;
- Провідне друковане джерело краєзнавчої спільноти України: до 90-річчя наукового журналу «Краєзнавство»;
- Інформаційно-бібліографічне забезпечення історико-краєзнавчих досліджень: біографістика, генеалогічні, топонімічні розвідки, вивчення історії населених пунктів;
- Інноваційні технології в краєзнавчій бібліотечній діяльності;
- Взаємодія бібліотек з архівними установами, музеями, місцевими краєзнавчими осередками;
- Бібліотечна освіта: фахівці для інформаційного суспільства.
За результатами роботи конференції буде видано збірник доповідей і повідомлень.
Вимоги до оформлення: 1.Обсяг роботи 2-3 сторінки тексту у форматі doc або rtf (шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.). Посилання на джерела подаються у квадратних дужках [8, с. 12], список джерел – наприкінці тексту у відповідності до правил бібліографічного опису. 2. Тези подаються в електронному вигляді.
Заявку на участь і текст виступу надсилати на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду '; document.write( '' ); document.write( addy_text74911 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.
Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друкування у збірнику.
Повідомлення про включення матеріалів до програми конференції та запрошення на конференцію кожному автору будуть надіслані додатково.
Національна історична бібліотека України, Оргкомітет конференції, (координатори – науково-методичний відділ : Михайлова О.В., Кисельова В.П., кімната 5). 01601, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 24.
Телефони для довідок: (044) 280-80-43; 280-28-74, 280-46-17
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду '; document.write( '' ); document.write( addy_text43835 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Тематика затверджена на засіданні Вченої ради НІБ України (Протокол № 2 від 22 березня 2017 р.)