Літвін Г. З народу руського. Шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини (1569 - 1648) | Друк |
Електронні копії книг - Наукові дослідження про Волинь
Книга є результатом двадцятилітніх зацікавлень автора ранньомодерною українською історією. В центрі його досліджень - шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини. Автор пов'язує в густе мереживо роди, родини, клани, фокусує увагу не лише на представниках еліти, а й вихоплює у минулого цілком пересічних осіб. Він ретельно аналізує, як бідніли та збагачувалися окремі роди, а водночас - як земля конвертувалася в нематеріальне багатство - престиж у спільноті.
Автор також торкається низки контроверсійних питань перебування українських теренів у складі Речі Посполитої. Це передусім - політична та культурна "полонізація" української шляхти: її покатоличення, експансія польської шляхти на Сіхд тощо. за допомогою цих мозаїчних фрагментів минулого автор демонструє, як зі своєрідної автономії руських земель у Речі Посполитій Двох Народів постає та утверджується "руський народ" як Третій суб'єкт федерації. 
Літвін Г. З народу руського. Шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини (1569 - 1648) / Г. Літвін ; пер. з польськ. Л. Лисенко. - К. : Дух і літера, 2016. - 616 с.