Дослідники Великої Волині


Федоришин Микола Васильович

Федоришин Микола Васильовичкультуролог, краєзнавець, культурний, громадський, політичний діяч.

Народився 24 грудня 1958 р. в с. Сухівці Рівненського району Рівненської області. Вчився у Сухівецькій та Клеванській СШ № 1. Магістр культурології.

У 19921995 рр. – заступник голови крайової організації Республіканської партії Левка Лукяненка.

У 1997–2004 рр. – голова Рівненської міської організації політичної партії «Реформи і порядок».

У 2008–2009 рр. – Голова Рівненської обласної організації політичної партії «Українська платформа». Член СІОFF (Міжнародної Ради організацій фестивалів фольклору, що діє при ЮНЕСКО).

Член Всеукраїнської Спілки краєзнавців (1990), з 2015 – заступник голови Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців. Голова Рівненського обласного благодійно-мистецького фонду «Оріана». Голова Рівненської міської громадської організації творчого об’єднання «Коляда». Голова Рівненської обласної молодіжної громадської організації «Молодіжна рада». Голова Рівненського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка (20052009 рр.), з 2009 – член Правління. Член Громадської ради при Рівненській обласній державній адміністрації (2006). Член Ради з питань духовності і культури при Рівненські обласній державній адміністрації (2007). Член національних творчих спілок – музичної (2006) та журналістів (2007).

Автор та керівник проекту Словянського фольклорного фестивалю «Коляда».

Список основних опублікованих праць

1991

Федоришин М. Українська Першокнига / М. Федоришин. – Дубно, 1991. – 12 с.

***

Федоришин М. Давньоруське мистецтво з Пересопницького князівства XI-XII ст. / М. Федоришин // Велика Волинь : минуле й сучасне : тези регіон. наук. краєзн. конф., 14–16 листоп. 1991 р. – Рівне, 1991. – С. 99–100.

1992

Федоришин М. Історія краю у піснях / М. Федоришин // «Повстанські ночі» : пісні укр. Повстан. армії, записані на Волині / упоряд. О. Смик. – Рівне, 1992. – С. 4.

1995

Проблеми збереження різдвяно-новорічного фольклору : «Коляда» : матеріали і тези наук. конф. / упоряд. М. Федоришин. – Рівне, 1995. – С. 108–112.

***

Федоришин М. Поліський мандрівний друкар XVII ст. Павло Телиця : краєзн. розвідка до його біогр. / М. Федоришин // Діячі науки і культури рідного краю : зб. матеріалів наук. конф. – Рівне, 1995. – С. 101.

1996

Федоришин М. Перший слов’янський фольклорний фестиваль «Коляда» : деякі підсумки та перспективи / М. Федоришин // Слов’янський фольклорний фестиваль «Коляда» : пробл. успадкування зимових нар. звичаїв та обрядів : зб. матеріалів і тез Другої наук.-практ. конф., 19–21 січ. 1996 р. / упоряд. М. Федоришин, І. Пащук. – Рівне, 1996. – С. 146–148.

2002

Федоришин М. Замок у Клевані / М. Федоришин. – Вид. 2-е, доп. – Рівне : Клевань, 2002. – 56 с.

2003

Федоришин М. Польова царівна на дожинках в с. Підвисоке на початку XX ст. / М. Федоришин // Минуле і сучасне Волині і Полісся : нар. культура – шлях до себе : зб. наук. пр.  – Луцьк, 2003. – Вип. 11. – С. 45.

2004

Федоришин М. Співець ріднокраю / М. Федоришин // Миколі Пшеничному – 50 : вибр. ст. та матеріали міжвуз. літ.-краєз. конф., 11 листоп. 2004 р. – Рівне, 2005. – С. 3–5.

Федоришин М. Сучасна вертепна драма у Рівному / М. Федоришин // Фольклористичні зошити : зб. наук. пр. – Луцьк, 2004. – Вип. 7. – С. 77.

2005

Федоришин М. Пересопницька Першокнига : до історії реформаційного руху в Україні / М. Федоришин. – Рівне, 2005. – Кн. 2. – 84 с.

Федоришин М. Пересопницька Русь : 10-й річниці Незалежності України присвяч. / М. Федоришин. – Рівне : Волин. обереги, 2002. – Кн. 1 : Історія. Археологія. Культура. – 94 с.

Федоришин М. Сухівецькі схрони Бей Зота : Ніл Хасевич (1905–1952) : 100-річчю від дня народж. присвяч. / М. Федоришин. – Рівне, 2005. – 48 с.

2007

Федоришин М. Тенденції колядних фольклорних фестивалів, свят та конкурсів на Волині / М. Федоришин // Актуальні питання культурології : альм. наук.-т-ва «Афіна» каф. Культурології : матеріали II наук. конф. «Культуротворчий потенціал молоді і перспективи культ. інтеграції людства у XXI ст.». – Рівне, 2007. – С. 33.

2009

Федоришин М. Назви поселень Рівненського району / М. Федоришин // Погорина. – Рівне : Рівнен. друк., 2009. – Вип. 9/10. – C. 330–333 ; Вип. 10/11. – С. 330–333.

2011

Федоришин М. Пересопницька Русь : 20-й річниці Незалежності України – присвячується / М. Федоришин. – вид. 2-е зі змін. і допов. – Рівне, 2011. – 94 с.

***

Федоришин М. Правда про спорудження памятного знаку. З перших вуст / М. Федоришин // Наукові записки : присвяч. 450-річчю з часу створ. Пересопн. Євангелія / Рівненський обл. краєзн. музей. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – C. 119–125.

Федоришин М. Пересопницький рукопис на шляху до Івана Мазепи / М. Федоришин // Відродження Української Православної Церкви в ХХ ст. : зб. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф. присвяч. 90-річчю 2-го відродж. Укр. Православ. Церкви. Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. C. 225228.

***

Федоришин М. У «Пересопниці» – нові експонати / М. Федоришин // Рівне вечірнє. – 2011. 22 листоп. C. 3.

2012

Федоришин М. Пересопницький музейний комплекс як приклад збереження історичного середовища / М. Федоришин // Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва «Афіна» кафедри культурології / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т; ред. В. Г. Виткалов. – Рівне : РДГУ, 2012. – Вип. 12. – 113-115.

***

Федоришин М. Завітайте на фестиваль / М. Федоришин // Клеванський Тракт. – 2012. 25 трав. C. 2.

2013

Археологічні зошити з Пересопниці : зб. ст. учасн. археолог. симп. «Розвиток ремесел у давньоруському місті Х–ХІІІ ст.», 13 жовт. 2013 р. / КАЦ «Пересопниця» ; упоряд. М. В. Федоришин. Рівне : О. Зень, 2013. 72 с.

Рукописна книга з Пересопниці  : зб. ст. учасн. наук. симп. «Рукописна книга на Волині у ХVI ст.», 14–15 жовт. 2013 р./ КАЦ «Пересопниця» ; упоряд. М. В. Федоришин. Рівне : О. Зень, 2013. 68 с.

***

Федоришин М. Пересопниця літописна ХІІ–ХІV cт. / М. В.Федоришин. – Дрогобич : Коло, 2013. – 24 с.

***

Федоришин М. Історія православного Пречистенського монастиря у Пересопниці / М. Федоришин // Сакральна спадщина Дубенщини : матеріали міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 1025-річчю хрещення Київ. Русі та 521-й річниці Дубен. замку / Держ. іст.-культ. заповідник м. Дубно ; гол. ред. Л. Кічатий. – Дубно : Держ. іст.-культ. заповідник, 2013. – C. 68–79.

Федоришин М. Пересопнцьке Євангеліє і Заслав. Про локалізацію Заславського монастиря Св. Трійці XVI ст. в контексті помилки, що закралася у наукові тексти, пов’язані із селом Двірець / М. Федоришин // Наукові записки РОКМ. – Рівне. – 2013. – Вип. 11. – C. 233–235.

Федоришин М. Пересопницьке Євангеліє як культурний феномен / М. Федоришин // Берестецька битва - відгомін боротьби за віру Христову : зб. тез наук.-практ. конф. присвяч. 1025 річниці Хрещення Русі, 365-річниці початку Визвол. війни 1648–1657 рр., 362-ій річниці Берест. Битви / Нац. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви», Рівнен. духов. семінарія, Свято Георгіїв. чолов. монастир на Козац. могилах. – Рівне : Нестеров С. Б., 2013. –  C. 239–249.

Федоришин М. Ремісництво у літописній Пересопниці / М. В. Федоришин // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. / гол. ред. Р. М. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2013. – C. 136–140.

2014

Археологічні зошити з Пересопниці. ІІ : зб. ст. учасн. 2-го наук. археол. симп. «Літописні міста давньоруської держави», 3–5 жовт. 2014 р. / КАЦ «Пересопниця»; уклад. М. Федоришин. Рівне : О. Зень, 2014. 100 с.

Рукописна книга з Пересопниці. ІІ : зб. ст. учасн. 2-го наук. симп. «Рукописна книга в Україні», 78 лист. 2014р. / КАЦ «Пересопниця» ; уклад. М. Федоришин. Рівне ; Пересопниця : О. Зень, 2014. – 100 с.

***

Федоришин М. Бібліотека Пересопницького православного монастиря у 1600 році / М. Федоришин // Рукописна книга з Пересопниці. ІІ : зб. ст. учасників 2-го наук. симп. «Рукописна книга в Україні», 78 лист. 2014 р. КАЦ «Пересопниця». Рівне ; Пересопниця : О. Зень, 2014. C. 4755.

Федоришин М. Сакральне у Пересопниці / М. Федоришин // Археологічні зошити з Пересопниці. ІІ  : зб. ст. учасн. 2-го наук. археол. симп. «Літописні міста давньоруської держави», 3-5 жовт. 2014 р.  – Рівне : О. Зень, 2014. – C. 3–8.

***

Федоришин М. У Пересопниці - сенсаційні знахідки / М. Федоришин // Рівненська правда. – 2014. – 27 лют. – C. 3.

2015

Археологічні зошити з Пересопниці. ІІІ : зб. ст. учасників 3 наук. археолог. симп.  «Літописні міста давньорус. Держави», 2–3 жовт. 2015 р. / КАЦ «Пересопниця» ; уклад. М. Федоришин. – Рівне : Зень О., 2015. – 160 с.

***

Федоришин М. Бібліотека Пересопницького православного монастиря у 1600 році / М. Федоришин // Волинська книга : історія, дослідження, колекціонування  : наук. зб. / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Музей кн. та друкарства ; упоряд. : М. П. Манько, С. В. Позіховська. – Острог : Остроз. акад., 2015. – Вип. 3. – C. 94–104.

Федоришин М. Сакральне у Пересопниці / М. Федоришин // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею / Рівнен. обл. краєзнав. музей ; відп. за вип. О. Булига. – Рівне : Дятлик М. С., 2015. – Вип. 13, ч. 2. – C. 40–42.

Федоришин М. Феномен літописної Пересопниці в культурно-історичному дискурсі / М. Федоришин // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. присвяч. 75-й річниці Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; гол. ред. Р. М. Постоловський. Рівне : О. Зень, 2015. C. 202206.

***

Федоришин М. І постане у Пересопниці монастир / О. Дем’янчук // Вісті Рівненщини. – 2015. – 29 трав. – C. 9.

2016

Федоришин М. Бібліотека Пересопницького монастиря у 1600 році / М. Федоришин // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; гол. ред. Р. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 27. – С. 204–207.

Федоришин М. Підвіска-оберіг Святого Миколая з Пересопниці / М. Федоришин // Археологічні зошити з Пересопниці. IV : зб. ст. учасників 4-го наук. археолог. симп. «Літописні міста давньоруської держави», 7–8 жовт. 2016 р. / Іст.-соціол. ф-т РДГУ ; КАЦ «Пересопниця» ; уклад. Д. М. Федоришин. – Рівне : О. Зень, 2016. – С. 106–108.

***

Федоришин М. Пересопницькому Євангелію - 460 років / М. Федоришин ; розмовляв І. Галущак // Вісник Кореччини. – 2016. – 31 груд. – С. 3.

Федоришин М. Русь Пересопницька / М. Федоришин // Слово Просвіти : орган всеук. т-ва «Просвіта»  ім. Т. Шевченка. – 2016. – 21–27 лип. – С. 15.

2017

Федоришин М. Західний кордон Пересопницької волості у ХІІ ст. / М. Федоришин // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту / голов. ред. Р. М. Постоловський. Рівне : РДГУ , 2017. Вип. 29. С. 196203.

Федоришин М. Західні рубежі Пересопницького князівства / М. Федоришин // Археологічні зошити з Пересопниці. V : зб. ст. учасників V наукового археолог. симпозіуму «Літописні міста давньоруської держави», 5–6 лип. 2017 р. / уклад. М. Федоришин. – Рівне : О. Зень, 2017. – С. 101–111.

Федоришин М. Маловідоме з історії Більова : містечко-замок Білгород і село Білів : історія поселень в контексті одного договору князя І. Чорторійського за 1548 рік / М. Федоришин // Клеванський тракт. – 2017. – 17 берез. – С. 4.

Федоришин М. Містечко Білгород та село Білів в XVI ст. у контексті майнових справ князів Чорторийських / М. Федоришин; І Пасюк // Дубенський науковий вісник : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. 525-річчю Дубен. замку і 100-річчю від дня народж. І. Д. Лозов’юка / Держ. іст.-культур. заповідник м. Дубна ; відп. за вип.: Л. Кічатий. – Рівне : Дятлик М. С., 2017. – Вип. 1 . – С. 141–145.

Федоришин М. Отаман Володимир Оскілко: до питання встановлення памятника у селі Хотин у 1992 р. / М. Федоришин // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : матеріали наук. конф. «Волинь в Українській революції 1917–1921рр.» / Рівнен. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України ; упоряд. : О. Булига, А. Живюк. Рівне : Дятлик М. С., 2017. Вип. 15. С. 148–150.

***

Федоришин М. Про походження назви поселення «Клевань» / М. Федоришин // Клеванський тракт. – 2017. – 3 листоп. – С. 3.

id :119
2022-02-23