Читальна зала


Омельчук В. В. Історія освіти Волині в особах

Видатні діячі Волині , Освіта та наукове життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2014

Омельчук В. В. Історія освіти Волині в особах : навч. посіб. / В. В. Омельчук ; М-во освіти і науки України, Дубен. коледж Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. — Рівне : Волин. обереги, 2014. — 263 с.

Анотація: У посібнику розглядаються питання, які стосуються історії розвитку освіти на Волині. Узагальнюється просвітницька, громадсько-педагогічна діяльність представників духовної та світської інтелігенції у напрямку становлення освіти на Волині. У посібнику визначено роль і місце відомих і маловідомих діячів, які сприяли формуванню не тільки регіональної освіти, а й національної. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів педагогічних спеціальностей.

Оригінал друкованого документу зберігається в РОУНБ

 

Джерело: Електронна бібліотека «Культура України»

id :19
2022-05-24
Переглянути документ