Читальна зала


Труды Общества исследователей Волыни. Т. 10

Природа, природні ресурси краю

Мова документу: російська

Рік видання: 1912

Труды Общества исследователей Волыни. Т. 10 / О-во исследователей Волыни. — Житомир : Электр. тип. М. Дененмана, 1912. — 281, [1] с., [10] л. ил.

Анотація: Товариство дослідників Волині відіграло значну роль в розвитку краєзнавства не лише у Волинські губернії, а й у Російській імперії загалом, воно сприяло підняттю на науковий рівень досліджень історії краю. Представлена збірка містить працю відомого українського географа і геолога Павла Тутковського про геологію Волинської губернії, зокрема досліджено післятретинні озера.

Оригінал друкованого документу зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого

Джерело: Електронна бібліотека «Культура України»

id :23
2022-05-30
Переглянути документ