Читальна зала


Труды Общества исследователей Волыни. Т. 13, вып. 1

Демографія , Археологія , Природа, природні ресурси краю

Мова документу: російська

Рік видання: 1915

Труды Общества исследователей Волыни. Т. 13, вып. 1 / О-во исследователей Волыни. — Киев : Тип. 2-й Артели, 1915. — [2], 128 с., [2] л. черт. : табл.

Анотація: У збірці три краєзнавчих дослідження Волинської губернії. Історик, археограф і архівіст Павло Федоренко проаналізував розкопки поблизу с. Городка (нині – Рівненська область), описав віднайдений могильник. У праці географа і геолога Павла Тутковського наведено географічний та геологічний опис узбережжя річки Льва (у пониззі – Моства), дослідження доповнює список літератури і покажчик місцевостей. У другій науковій розвідці професора представлено унікальні антропогеографічні дані та розрахунки щільності населення Волині, розмірів поселень та ін.

Зміст:

Могильникъ с. Городка Ровенскаго уезда, Волынской губерніи. П. К. Федоренко

Побережье реки Львы. (Географические и геологическое описаніе). Профессора П. А. Тутковскаго

Литература

Указатель местностей

Антропогеографическіе этюды по Волыни

 

Оригінал друкованого документу зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого

Джерело: Електронна бібліотека «Культура України»

id :24
2022-05-30
Переглянути документ