Читальна зала


Rocznik wolynski. Т. 7

Наукові збірники

Мова документу: польська

Рік видання: 1938

Rocznik Wołyński : wydawany staraniem Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Powszechnych / pod red. J. Hoffmana. – Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1938. – T. 7. – 463 s.

Детальніше про часопис 

SPIS TREŚCI. (Table des Matières) / Зміст (автоматичний переклад укр. мовою):

Od Wydawców

Errata

Lewicki Kazimierz. Ks. Ostrogscy w służbie Rzplitej (Die Fürsten von Ostrog im Dienste des polnischen Staates) 1

Pohorecki Feliks dr. Kilka uwag o dyplomach i aktach wolyńskich (Bemerkungen über einige Urkundensammlungen Volhyniens) 67

Sobolewski F. ks. Dzieje kościoła parafialnego w Bereźnicy na Wolyniu) 88  

Kraszyńska Fanny mgr: Żydzi luccy do końca XVII w. 139

Osiadłość miasta Ostroga anno 1708 wydal Józef Nowicki Zapiski z ksiąg metrykalnych parafii Lanowce podał ks. pralat Czyżewski F.  179

Lysek Franciszek. Z przeżyć Kraszewskiego na Wołyniu 250

Mickiewicz-Rymwid Władysław inż. Wspomnienia z lat szkolnych w Równem 1900-1906 262

Morelowski Marian. Hafty ludowe Wołynia (Les broderies populaires de la Volhynie) 280

Lozowiuk I. Bibliografia artykułów naukowych ogloszo nych w Wołyńskich Eparchialnych Wiadomościach 367 

Indeks nazw geograficznzch (Index de noms géographieques) 439 

Indeks nazwisk (Index de noms propres) 444

 

Джерело: "Digital Repository of Scientific Institutes" [RCIN]

id :243
2022-11-10
Переглянути документ