Читальна зала


Успадкування та популяризація історико-культурного надбання Волинського Полісся : матеріали 6-ої науково-практичної конференції

Наукові збірники , Етнографія, фольклор , Культура та мистецтво , Природа, природні ресурси краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2015

Успадкування та популяризація історико-культурного надбання Волинського Полісся : матеріали наук.-практ. конф. / Від. культури викон. ком. Кузнецов. міськради ; [упоряд. Л. Сніжко]. — Рівне : Волин. обереги, 2015. – 28 с.

Анотація: У збірнику опубліковано матеріали 6-ої науково-практичної конференції «Успадкування та популяризація історико-культурного надбання Волинського Полісся», що відбулася 24 квітня 2014 року в приміщенні міської публічної бібліотеки. У виданні представлено туристичний маршрут по річці Стир, статтю про поліську вишивку, матеріал про надбання народної культури поліського регіону, еколого-географічний аналіз стану малих річок Володимирецького району та ін.

Зміст:

Передмова 4

О. Федорчук. Туристичний маршрут по річці Стир 7

Л. Сніжко. Поліська вишивка 12

Р. Тишкевич. Надбання народної культури поліського регіону 16

І. Отрода. Еколого-географічний аналіз стану малих річок Володимирецького району 24

І. Гузовата. Гори в Біблії та святині на "горах" України 26

Т. Мельник. Природні та рукотворні "чудеса" як джерела туристичної привабливості регіону (на прикладі Рівненщини) 27

id :31
2022-05-31
Переглянути документ